KATALIKAI.LT  
 
 
 
 
 

Gegužės ARTUMA: Meilė, kuri tapo vaisinga
ŽODŽIO tarp mūsų gegužės–birželio numeryje – šalia meditacijų tekstai apie Sekminių laukimą ir Garbingąjį Teofilių – tikrą Dievo ir mūsų draugą
Prasidėjo grupių, ketinančių birželio 25 d. vykti į garbingojo Teofiliaus Matulionio beatifikaciją, REGISTRACIJA
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2017-04-30)
+ + + V E L Y K Ų   L A I Š K A S   I R   S V E I K I N I M A I + + +
Balandžio 16 d. – Velykų sekmadienį – popiežiui emeritui Benediktui XVI sukanka 90 metų. Ta proga „Katalikų pasaulio leidiniai“ pristato naujausią Benedikto XVI ir žurnalisto Peterio Seewaldo pokalbių knygą „Paskutiniai pokalbiai“
KELIONĖ SU TEOFILIUMI (2017-04): „15 kalėjimų Velykų“ (PDF)
Vyksta registracija į LJD'2017
2017 – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI
2016–2017 m. m. rekolekcijų ir konferencijų programos
Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS posinodinį apaštališkąjį paraginimą apie meilę šeimoje AMORIS LAETITIA. Ieškokite katalikų knygynuose.
Vidinio išgydymo pamaldų tvarkaraščiai
ALFA kursų tvarkaraščiai

Gegužės 13 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į Atvirų durų dieną
Gegužės 13 d. Švč. M. Marijos apsireiškimo FATIMOJE 100 metų jubiliejus ŠILUVOJE
Balandžio 28 d. VDU KTF kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją „Šiuolaikiniai iššūkiai jaunajai kartai“
Balandžio 29 d. Atvirų durų diena ir vaikinų savaitgalis Kauno kunigų seminarijoje
Gegužės 12 d. Dešimtoji vaikų ir jaunimo giesmių šventė Šiauliuose
Balandžio 30 d. kviečiame kartu paminėti Pasaulinę Gyvybės dieną Vilkaviškyje
Balandžio 29–30 d. Pavasarinis piligriminis žygis Merkinė – Daugai – Pivašiūnai „Per kryžių į žvaigždes“
Registracija piligrimystei į LIETUVOS DIENAS FATIMOJE spalio 19–22 d.
 
     
   
     
 
Popiežius Katalikų akcijai: nelaukite kol kiti jums pasakys ką daryti
Pranciškus: Pasauliui labai reikia krikščioniškos vilties liudijimų
Popiežiaus homilija. Krikščionis – klusnumo liudytojas
Trečiadienio katechezė: inkaras danguje
Popiežiaus kalba TED2017: „Mums reikia vieniems kitų“
Popiežiaus žinia Egiptui: Mūsų pasauliui reikia taikos!
Antradienio ryto Mišias popiežius aukojo už Koptų Bažnyčią ir jos Patriarchą
Popiežius: Klausykime Dvasios; skelbkime tikėjimo konkretumą
Popiežius aplankys iškilių kunigų kapus Italijoje
Popiežius sekmadienį: Gailestingumas – mūsų tikėjimo konkretumas
Jurginės – Popiežiaus vardinės
Popiežius Pranciškus: kankiniai – gyvas Bažnyčios kraujas
Popiežiaus žinia Lenkijos Primui: Perduoti Evangelijos žinią moderniajam pasauliui
Nauji vyskupai Lenkijoje ir Vokietijoje
Popiežius skelbs naujus šventuosius Fatimoje ir Romoje
Popiežius Pranciškus: Jaunimo ugdymas – tai meilės tarnystė
Pranciškus: krikščionybė – ne ideologija, bet tikėjimo kelionė
Benedikto XVI išrinkimo popiežiumi dvyliktosios metinės
Velykų oktavoje – Evangelijos pasakojimai apie Jėzaus Prisikėlimą
Popiežius: Gyvenimas pagal Dvasią - mūsų prisikėlimo pradžia
 
Parodoje „Beginklė tiesa“ – T. Matulionio fotografijos, laiškai, vyskupo daiktai iš sovietinių kalėjimų
Atliktas Garbingojo Teofiliaus palaikų perkėlimas
Kauno Šv. Jurgio bažnyčiai dovanojama šv. Adalberto Vaitiekaus relikvija
Atsinaujinimo diena Kaune „Šventosios Dvasios cunamis“
Arkivysk. G. Grušo pamokslas Dievo Gailestingumo sekmadienį
Koncertas Benedikto XVI 90 metų sukakčiai Šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje
Kaišiadorių vyskupas Jonas IVANAUSKAS kviečia dalyvauti beatifikacijos iškilmėse
Malda Kauno arkikatedroje už armėnų tautą ir jos genocido aukas
Vyskupas KĘSTUTIS KĖVALAS paskirtas Telšių vyskupijos koadjutoriumi
Vilniuje prasidėjo Dievo Gailestingumo savaitė
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Velyknaktį
LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS
Marijos diena Šiluvoje: „Tegul Marija padeda mums žvelgti į Jėzų“
LR Seimas 2018 metus paskelbė Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais
  daugiau   daugiau
     
   
   
 
Sutvirtinamųjų šventė Vilniaus arkivyskupijoje
Dievo gailestingumo sekmadienį Šiauliuose švęstos „Vaikų Velykėlės“
Kunigų diena Dievo Gailestingumo šventovėje
Seminaras „Bendruomeninė ir asmeninė malda“ maldos grupių vadovams
Ugdymo seminaras „Būti Bažnyčios tarnu“ parapijų referentėms
Per Atvelykį – Dievo Gailestingumo atlaidai Kaišiadorių katedroje
Velyknaktis Kauno arkikatedroje: „Šiandien yra mūsų vilties šventė.“
Kryžiaus kelias į Trijų Kryžių kalną
Šimtai kauniečių ėjo Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelio eiseną Kaune
 
Ateitininkų atstovų konferencija Panevėžyje
Baigėsi Kauno arkivyskupijos aštuntų klasių moksleivių tikybos olimpiada „Garstyčios grūdas 2017“
Šv. Velykos „Betanijoje“ – Vilniaus arkivyskupijos Carito soc. centre
Kauno Caritas vadovai lankėsi Ukmergės dekanate
Kauno Caritas bendruomenė vyko garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio keliais
Prel. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS knygos „Amžinybės pėdsakai“ pristatymas Kaune
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro kūrybos vakare – jaunimo kūryba ir padėka Dievui už talentus
  daugiau   daugiau
Benediktas XVI: Didžiulės Bažnyčios krizės priežastis yra Dievo išstūmimas iš liturgijos ir gyvenimo centro
Šiuolaikinės stabmeldystės formos (bernardinai.lt)
T. Džiudženoglu ir K. Zanussis. Globalaus pasaulio grėsmės ir baimės (diskusija publikuota bernardinai.lt)
Vilniuje praktiką atlikęs amerikietis: „Tai unikalus miestas Gailestingumo istorijoje“
Kardinolas Kasper. Konferencija apie gailestingumą: atmerkime akis (Vatikano radijas)
9 žingsniai kaip vėl grįžti į Mišias (Vatikano radijas–Catholic link)
11 patarimų, kaip kalbėtis apie Dievą su netikinčiais (Aleteia–Vatikano radijas)
Mons. dr. Algirdas Jurevičius. Kun. Č. Kavaliausko įnašas ruošiant naują Naujojo Testamento vertimą
Popiežiškoji migrantų ir keleivių sielovados taryba. Kelio pastoracijos gairės (2007 05 27)
SKELBIMAI: nuo šiol visi didesnių katalikų renginių ir retesnių leidinių skelbimai. Parengtą informaciją siųskite info@katalikai.lt. Vienas failas neturi viršyti 100 kb.
 
 
   
« Balandis  2017»
P A T K Pn Š S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt