KATALIKAI.LT  
 
 
 

 
 

Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2017-05-28)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 51-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga: „Tu nebijok, nes aš su tavimi (Iz 43, 5). Skleisti viltį ir pasitikėjimą mūsų laikais“
Gegužės - birželio „BITUTĖS“ numeryje - ištikimybė Dievui ir drąsa daryti tai, kas brangiausia
2017 m. VASAROS STOVYKLOS, konferencijos, rekolekcijos (pildoma)
Prasidėjo grupių, ketinančių birželio 25 d. vykti į garbingojo Teofiliaus Matulionio beatifikaciją, REGISTRACIJA
Vyksta registracija į LJD'2017
2017 – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI
2016–2017 m. m. rekolekcijų ir konferencijų programos
Vidinio išgydymo pamaldų tvarkaraščiai
ALFA kursų tvarkaraščiai

Birželio 10 d. Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė „Trys viename ir šeimos gyvenimo prieskoniai“ Vilkaviškyje
Gegužės 25–28 d. Marcin Zielinski ir bendruomenės „Mocni w Duchu“ misijos Lietuvoje
Gegužės 27 d. Tiberiados bendruomenės broliai kviečia į Šviesos kelią Pažaislyje
Birželio 1–4 d. SEKMINIŲ ATLAIDAI Vilniaus Kalvarijose
Birželio 7–18 d. Šv. Antano Paduviečio atlaidai ir Kretingos parapijos 400 metų jubiliejus
Birželio 6 d. Vilniuje, birželio 7 d. Kaune bus pristatytos ką tik pasirodžiusios lietuvių k. Bažnyčios Mokytojų šv. Jėzaus Teresės ir šv. Kryžiaus Jono knygos
Rugpjūčio 19–20 d. Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 m. jubiliejus ir Telšių vyskupijos penktasis Eucharistinis kongresas VARNIUOSE
Piligrimystė į LIETUVOS DIENAS FATIMOJE spalio 19–22 d.
 
     
   
     
 
„Skleisti viltį ir pasitikėjimą mūsų dienomis“. Sekmadienį minima žiniasklaidos diena
Dviejų popiežių vyskupystės jubiliejai
Popiežius homilija. Atmintis, malda, misija - krikščioniškojo gyvenimo topografija
Naujas popiežiaus generalinis vikaras Angelo De Donatis
Egipte apšaudytas koptų ortodoksų autobusas: daug žuvusių
Pranciškus: Jėzus keliauja su mumis kaip su Emauso mokiniais
Belgijos vyskupų laiškas: kaip pritaikyti „Amoris laetitia“
Popiežius priėmė JAV prezidentą
Pranciškaus telegrama po atakos Mančesteryje
Popiežiaus homilija. Atsiverskime iš drungno gyvenimo
Popiežius atidarė Italijos vyskupų posėdį
Popiežius vienuolėms: Liūdnas Viešpaties sekimas – nevykęs sekimas
Popiežius priėmė Airijos prezidentą
Popiežiaus homilija. Jei širdis uždara, Šventoji Dvasia į ją nepatenka
Sekmadienio vidudienio malda. Pranešimas apie naujų kardinolų skyrimą
Popiežius: keiskime gyvenimo stilių, kad pasaulis būtų teisingesnis
Caritas: dėl sausros Pakistano provincijoje kasmet miršta šimtai vaikų
Apie Šv. Petro skatiko rinkliavą internete
Popiežiaus homilija. Tikras mokymas vienija, ideologijos skaldo
Devintinės Romoje nukeltos į sekmadienį
 
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko kreipimasis dėl alkoholio problemos Lietuvoje
Kaune sutikta šv. Adalberto (Vaitiekaus) relikvija
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS kviečia į Lietuvos jaunimo dienas: „Leiskitės į didįjį nuotykį, kurį Dievas jums yra paruošęs“
Fatimos apsireiškimų 100-mečio paminėjime Šiluvoje – vigilija su Eucharistine procesija aplink miestelį ir iškilmė su Lietuvos vyskupais
Ką Fatimos žinia sako šiandien? Kauno arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO homilija šv. Mišiose pradedant vigiliją Šiluvoje Fatimos apsireiškimų 100-mečiui
LVK plenarinis posėdis (2017 m. gegužės 9–11 d.)
Rugpjūtį VARNIUOSE bus švenčiamas Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 m. jubiliejus
Arkivysk. G. Grušas: Skelbti Gerąją Naujieną naudojant naujausias technologijas
Kaune atidaryta paroda „Būsimas palaimintasis Teofilius Matulionis – beginklė tiesa“
Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metų mokslinė konferencija Kaune „Martyrium reikšmė Bažnyčios gyvenime XX a. totalitarinių ideologijų kontekste“
Kviečiame registruotis į garbingojo Teofiliaus Matulionio beatifikaciją
Kaišiadorių vyskupas Jonas IVANAUSKAS kviečia dalyvauti beatifikacijos iškilmėse
  daugiau   daugiau
     
   
   
 
Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila apdovanotas "Gerumo žvaigžde"
Jonavos dekanate vyko Pastoracinių tarybų susitikimas
Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbių padėka vysk. Kęstučiui KĖVALUI
„Hanzos dienų“ Kaune proga – bendrystės džiaugsmas Kauno arkivyskupijos kiemelyje
Kunigų susirinkime kalbėta apie kunigystės pašaukimo dovaną
Šilavoto davatkyno dešimtmečio iškilmių garbingas svečias – Apaštališkasis nuncijus
Hospisas minėjo penkerių metų veiklos sukaktį
Kauno arkivyskupija kviečia į savo programą Hanzos dienose‘2017 – APLANKYK Papilio 3 KIEMELĮ!
Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose pašventinta koplyčia
Kunigų konferencijoje – padėka Dievui už vyskupo Kęstučio Kėvalo tarnystę Kauno arkivyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos dvasininkai lankėsi Kaišiadoryse
 
Miesto misijų vakaras Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje
Kauno Juozo Urbšio mokykloje paminėtos Dievo tarnaitės kankinės Adelė Dirsytė ir Elena Spirgevičiūtė
Tarptautinio judėjimo „Motinos maldoje“ Lietuvos parapijinių grupelių susitikimas Telšiuose
Seminaras tikybos mokytojams
Gabrielės Grinkaitės interviu su klebonu kun. Gediminu Jankūnu „Sekmadienį ne apie pamokslus“
Talka Kryžių kalne
Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetė Šiauliuose
Parapijų zakristijonų ir liturgijos skaitovų seminarai
Bendruomenei pristatyta nauja Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos direktorė
Seminaras “Santykiai poroje: kaip ieškoti kompromiso”
Iškilmė Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijoje
Kauno kunigų seminarios valadoje – susitikimas su vysk. Kęstučiu Kėvalu
Kunigo kankinio Stanislovo Rimkaus minėjimas
  daugiau   daugiau
Raimonda Kuklienė: „Tikybos pamokoje svarbu ugdyti kritinį mąstymą“ (bernardinai.lt)
Rolf Dobelli: Lankstumo spąstai (bernardinai.lt)
Raniero Cantalamessa OFM Cap. Situacijos – naujos, vaistai – seni?
Benediktas XVI: Didžiulės Bažnyčios krizės priežastis yra Dievo išstūmimas iš liturgijos ir gyvenimo centro
Šiuolaikinės stabmeldystės formos (bernardinai.lt)
T. Džiudženoglu ir K. Zanussis. Globalaus pasaulio grėsmės ir baimės (diskusija publikuota bernardinai.lt)
Vilniuje praktiką atlikęs amerikietis: „Tai unikalus miestas Gailestingumo istorijoje“
Kardinolas Kasper. Konferencija apie gailestingumą: atmerkime akis (Vatikano radijas)
9 žingsniai kaip vėl grįžti į Mišias (Vatikano radijas–Catholic link)
11 patarimų, kaip kalbėtis apie Dievą su netikinčiais (Aleteia–Vatikano radijas)
Mons. dr. Algirdas Jurevičius. Kun. Č. Kavaliausko įnašas ruošiant naują Naujojo Testamento vertimą
Popiežiškoji migrantų ir keleivių sielovados taryba. Kelio pastoracijos gairės (2007 05 27)
SKELBIMAI: nuo šiol visi didesnių katalikų renginių ir retesnių leidinių skelbimai. Parengtą informaciją siųskite info@katalikai.lt. Vienas failas neturi viršyti 100 kb.
 
 
   
« Gegužė  2017»
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt