KATALIKAI.LT  
 
 
  
 

Prasidėjo registracija: Tapk LJD 2015 savanoriu!
Sausio „Bitutė“ apie tai, kas mus šildo šalčiausiais mėnesiais
Sausio „Artuma“: palaiminti Jūs!
Popiežius PRANCIŠKUS. Apaštališkasis laiškas VISIEMS PAŠVĘSTIESIEMS ASMENIMS Pašvęstojo gyvenimo metų proga
2015 – PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI
2014–2015 m. m. rekolekcijų ir konferencijų programos
Vidinio išgydymo pamaldų tvarkaraščiai
ALFA kursų tvarkaraščiai

Sausio 10 – vasario 28 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Lietuvos vienuolynuose
Sausio 30 d. pasninkui ir permaldavimui kviečia Lietuvos pašvęstieji
Sausio 27 d. Marijampolėje Pal. Jurgio Matulaičio liturginis minėjimas ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos VII konferencija
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2015-01-23
Sausio 31 d. bendruomenė „Gailestingumo versmė“ pradeda užtarimo maldos ir vidinio išgydymo tarnystės ugdymo seminarų ciklą maldos grupėms ir benduomenėms JPG (būtina registracija iki sausio 28 d.)
Sausio 30 d. bendruomenė „Gailestingumo versmė“ kviečia į vidinio išgydymo seminarą Kaune JPG (būtina registracija iki sausio 28 d.)
Vasario 2–6 d. broliai kapucinai kviečia kunigus ir pašvęstuosius į „Rekolekcijas su šv. Pranciškumi“
Vasario 14 d. Kaune Jaunimo susitikimų diena DRAUG(e)AUK (vakarinė programa Žalgirio arenoje „Valentino diena kitaip“)
Vasario 14 d. VALENTINO DIENA kitaip „Mylėk ir daryk, ką nori!“ Kaune, „Žalgirio“ arenoje
Sausio 31 d. Susikaupimo diena „Mano maistas vykdyti Tėvo valią“ (plg. Jn 4, 34) Kaune PDF
Parengtas katechumenato videoįrašų komplektas „Tikėjimo pagrindai“, skirtas suaugusiųjų tikėjimo ugdymui
Lapkričio 30 – vasario 5 d. XIII Katalikų dailininkų religinio meno paroda „Gloria Deo“ Birštono sakraliniame muziejuje
 
     
   
     
 
Popiežiaus žinia Gavėnios proga: Sustiprinkite savo širdis
Popiežius Pranciškus: Dievas mums tepadeda pažinti ir vykdyti jo valią (+video)
Minint „Atminties dieną“: Viešpatie, kodėl miegi?!
Popiežius Pranciškus užbaigė maldų savaitę už krikščionių vienybę
Pranciškus: „Blogai, kad krikščionys pasidalinę“. Sekmadienį popiežius taip pat prašė nutraukti kovas Ukrainoje (+video)
Paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia 49-ajai Pasaulinei visuomenės komunikavimo priemonių dienai
Popiežius priėmė suomių ekumeninę delegaciją (+video)
Popiežius Pranciškus policininkams: Saugokite artimą (+video)
Popiežiaus Pranciškaus homilija: Išganymas svarbiau už sveikatą (+video)
Bendroji audiencija. Popiežius Pranciškus apie kelionę į Šri Lanką ir Filipinus (+video)
Bendroji audiencija. Malda už Nigerio krikščionis
Krikščionių vienybė: koks yra ekumenizmo tikslas?
Popiežius Pranciškus palaimino šv. Agnietės ėriukus
 
Maldų už krikščionių vienybę savaitė Vilniuje
Atsinaujinimo diena Kaune „Pašvęsti gyvenimą tam, ką myliu“
Šeimos festivalis „Šeimadienis“ fotografijose ir vaizdo įrašuose
Lietuvos vienuolijų simpoziumas „Pašvęstasis gyvenimas šiandienos bažnyčioje“ Kaune
Popiežiaus PRANCIŠKAUS palaiminimas Šeimadienio dalyviams
Padėka Dievui už Lietuvos laisvę ir malda už laisvės gynėjus Šiluvoje
Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS kalba iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime Lietuvos Respublikos Seime
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Laisvės gynėjų dieną, 2015-01-13
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Šeimadienyje (2015-01-10)
Apaštalinio Nuncijaus Pedro Lopez QUINTANO kalba Šiaulių vyskupijos šeimų šventėje
Šiaulių vyskupijos šeimų šventė
Paskutinį metų sekmadienį startuoja TV laidų ciklas, skirtas Pašvęstojo gyvenimo metams
LVK plenarinis posėdis (2014 12 04)
  daugiau   daugiau
     
   
   
 
Atlaidai Pašvęstojo gyvenimo metams skirtomis švenčių ir renginių dienomis
Moksleivių darbų parodos „Kviečiu į Jėzaus gimtadienį“ uždarymas (2015 01 23)
Ekumeninės pamaldos Kristaus Prisikėlimo parapijoje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2015-01-19)
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje pristatytas nuolatinių diakonų rengimas ir šios tarnystės perspektyvos
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie pašvęstąjį gyvenimą ir jo metus Lietuvoje
Vadovavimo kompetencijų tobulinimo seminarai Vilkaviškio vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos kurijos pranešimas apie kun. Sigito Matusevičiaus mirtį
Paramos Ukrainai renginys „Mes kartu“ Šiauliuose
Panevėžio vyskupijos permanentinio kunigų formacijos susitikimo metu prisistatė vyskupijoje esančios vienuolynų bendruomenės
 
Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė dalyvavo Pal. Jurgio Matulaičio liturginiame minėjime Marijampolėje.
Bagotojoj surengtas labdaros Ukrainai koncertas
Pranciškoniško pašaukimo diena Šiaulių vyskupijoje
Marijampolės dekanato „Šeimadienis“ (2015 01 22)
Šeimų šventė Prienų dekanate (2015 01 22)
Kanauninko Juozo Mieldažio mirties metinės (2015 01 21)
Justinos Marcinkutės paroda „Žiedai“ Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos pastoracinė savaitė
Atsisveikinimas su kan. jubil. doc. dr. Algimantu Vincentu KAJACKU Kaune (1932–1961–2015)
Susitikimų ciklo „Kunigai kavinėse“ vakaras: „Kada Santuokos sakramentas negalioja?“
Kaune atsisveikinta su A†A kun. Jonu Kastyčiu Matulioniu SJ (1931–1980–2015)
Pašvęstojo gyvenimo metai su Skaisčiausios M. Marijos širdies dukterų kongregacija
  daugiau   daugiau
Mark Lee Hunter. Žiniasklaidai reikia ne objektyvumo, o skaidrumo (bernardinai.lt)
Algirdas Toliatas. Kelionė į šventovę, per šventovę ir iš šventovės (Vatikano radijas)
Jean-Luc Marion. Ne skurdas, bet vergovė
Artūras Lukaševičius. Kokia evangelizacija reikalinga šiandien?
Mons. dr. Algirdas Jurevičius. Kun. Č. Kavaliausko įnašas ruošiant naują Naujojo Testamento vertimą
Popiežiškoji migrantų ir keleivių sielovados taryba. Kelio pastoracijos gairės (2007 05 27)
SKELBIMAI: nuo šiol visi didesnių katalikų renginių ir retesnių leidinių skelbimai. Parengtą informaciją siųskite info@katalikai.lt. Vienas failas neturi viršyti 100 kb.
 
 
   
« Sausis  2015»
P A T K Pn Š S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt