KATALIKAI.LT  
 
 
  
 

2015 m. VASAROS STOVYKLOS, konferencijos, rekolekcijos (pildoma)
+ + + V E L Y K Ų  L A I Š K A I  I R  S V E I K I N I M A I + + +

Kun. Artūras Kazlauskas. „BAZILIKA – karališka bažnyčia“
iki balandžio 30 d. vyksta CARITAS paramos akcija VIENIŠOMS MAMOMS „Mama, Tu NE viena“. Aukokime!
Balandžio „Artuma“: romiesiems pažadėta žemė!
Kovo-balandžio „BITUTĖ“: Laukimas ir svajonės...
2015 – PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI
2014–2015 m. m. rekolekcijų ir konferencijų programos
Vidinio išgydymo pamaldų tvarkaraščiai
ALFA kursų tvarkaraščiai

Balandžio 19 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Gyvenimas Šventojoje Dvasioje“
Balandžio 25 d. Susikaupimo diena „Dievo žodis – tikėjimo „kietas maistas“ (plg. 1 Kor 3, 2; Hbr 5, 12-14) Kaune PDF
Balandžio 24 d. „Vienuolijos ir vienuoliai: kas? Kur? Kada?“, Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje
Balandžio 25 d. Šviesos kelias Vilniuje su Tiberiados bendruomene
Balandžio 16 – gegužės 31 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Kauno arkivyskupijos bažnyčiose
Balandžio 24 d. miuziklas „Don Bosko“ Kauno sporto halėje (bilietus platina bilietupasaulis.lt)
Balandžio 24 d. Nacionalinis forumas „Jaunimo rengimas šeimai (lytiškumo ugdymas) ar lytinis švietimas“ Kuršėnų kultūros centre
Balandžio 24–26 d. Vaikinų pašaukimų savaitgalis „Pažinti, priimti, dovanoti“ Kaune
Balandžio 25 d., Gerojo Ganytojo sekmadienio išvakarėse, Atvirų durų diena vienuolynuose
Balandžio 25 d. Piligriminis žygis Alytus – Pivašiūnai
 
     
   
     
 
Popiežiaus žinia maldų už pašaukimus dienos proga
Pranciškus: Nuosavybė privalo tarnauti bendram gėriui
Ses. Celina Galinytė OSB, kongreso apie ugdymą Romoje dalyvė: nedėti į formą, bet palydėti
Popiežiaus homilija šv. Mortos koplyčioje: Bažnyčia kviečia atvirai ir drąsiai skelbti Jėzų Kristų
Popiežiaus laiškas VII Amerikos šalių aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviams
Šv. Grigalius Narekietis paskelbtas Bažnyčios mokytoju, paminėta armėnų tragedija
Vidudienio malda: Tomo atsivertimas ir plojimai ortodoksams, švenčiantiems Velykas
Bulė „Misericordiae Vultus“ - gailestingumo dvasingumas kiekvienam
Gailestingumo Jubiliejus. Popiežius nurodė įrengti Gailestingumo Duris visose vyskupijose
 
Arkivysk. G. GRUŠO pamokslas Dievo Gailestingumo sekmadienį
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje
Atsisveikinimas su Kovo 11-osios Akto signataru, rezistentu, Sąjūdžio, LR Seimo nariu Algirdu Vaclovu PATACKU (1943–2015) Kaune (foto)
Šią savaitę Gailestingumo žinia iš Vilniaus pasieks daugelį pasaulio šalių
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija šviesios atminties Algirdo PATACKO (1943–2015) laidotuvių Mišiose Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Žinia apie prisikėlusį Jėzų keliavo ir į prekybos centrus
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ Velykų ryto homilija
Pamaldos Kristaus Prisikėlimo šventovėje iškilmingai paskelbiant apie popiežiaus Pranciškaus jai suteiktą bazilikos titulą
  daugiau   daugiau
     
   
   
 
Marijos diena Šiluvoje
Permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kaišiadorių katedroje pašventinta Dievo Gailestingumo koplyčia
Apie Sutvirtinimo sakramento teikimą Krokialaukio ir Gelgaudiškio parapijose
Kanoninė Šiaulių vyskupo vizitacija Pociūnėliuose
Baigėsi aštuntų klasių moksleivių tikybos mokymo olimpiada „Garstyčios grūdasʾ2015“
Šv. Velykų šventė Betanijoje
Velyknaktis ir Velykų ryto pamaldos Kauno arkikatedroje
 
Kauno kunigų seminarijos misijos Palemone
Misijų vakare iš ciklo „Kunigai kavinėse“ – susitikimas kun. Kęstučiu Dvarecku
Airijos lietuvių katalikų sielovadai 10 Metų!
Jaunimas iš Berisso (Argentina) puošia margučius
Adoracija Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II parapijos koplyčioje
Viešpats pasišaukė į amžinuosius Tėvo namus ALGIDRĄ PATACKĄ (1943 09 28 – 2015 04 03)
  daugiau   daugiau
Mark Lee Hunter. Žiniasklaidai reikia ne objektyvumo, o skaidrumo (bernardinai.lt)
Algirdas Toliatas. Kelionė į šventovę, per šventovę ir iš šventovės (Vatikano radijas)
Jean-Luc Marion. Ne skurdas, bet vergovė
Artūras Lukaševičius. Kokia evangelizacija reikalinga šiandien?
Mons. dr. Algirdas Jurevičius. Kun. Č. Kavaliausko įnašas ruošiant naują Naujojo Testamento vertimą
Popiežiškoji migrantų ir keleivių sielovados taryba. Kelio pastoracijos gairės (2007 05 27)
SKELBIMAI: nuo šiol visi didesnių katalikų renginių ir retesnių leidinių skelbimai. Parengtą informaciją siųskite info@katalikai.lt. Vienas failas neturi viršyti 100 kb.
 
 
   
« Balandis  2015»
P A T K Pn Š S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt