KATALIKAI.LT  
 
 
  
 

Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2018-02-18)
LVK sekretoriato informacija: apie atleidimą nuo pareigos susilaikyti nuo mėsiškų valgių 2018 m. vasario 16 d.
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 2018 m. gavėnios proga „Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals“ (Mt 24, 12)
„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido naują knygą – Popiežius Pranciškus. „Kai meldžiatės, sakykite TĖVE MŪSŲ“
Vyksta Šv. Kristoforo orkestro ir Lietuvos „Carito“ paramos Ukrainos vaikams akcija
Vasario ARTUMA: apie išlaisvinančią Dvasią, apie žmogaus ir Lietuvos laisvę
Sausio-vasario „Bitutėje“ – Lietuvos šimto metų gimtadienis ir nekasdieniai susitikimai
MALDOS INTENCIJOS Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga (2017 m. gruodis – 2018 m. gruodis, PDF)
Vidinio išgydymo pamaldų tvarkaraščiai

Vasario 17 d. Ateitininkai kviečia į Valstybės atkūrimo dienos labdaringą pokylį PDF
Vasario 22–25 d. Katalikiška žiniasklaida laukia jūsų Vilniaus knygų mugėje 2018!
Vasario 23–25 d. Pašaukimų savaitgalis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
 
     
   
     
 
Popiežius: kad pasaulyje daugėtų meilės!
Popiežiaus liturginis kalendorius
„Išmokti atsisveikinti“. Popiežius apie bažnytinės tarnybos pabaigą
Popiežius maronitams: Romoje: ne laiptelis karjerai, o lobis tikintiesiems
Popiežiaus homilija. Pasninkas – ne tam, kad kiti matytų
Popiežiaus susitikimas su Romos vyskupijos kunigais ir diakonais
Lurde - oficialiai patvirtintas 70 stebuklas
Popiežius: Tegul mūsų širdis vėl ima plakti pagal Jėzaus širdį
Popiežiaus katechezė: tikėjimas gimsta ne iš vaizduotės, o iš klausymo
Socialiniai tinklai: veltui gaištamas laikas ar bendrystė?
Pelenų trečiadieniu prasideda Gavėnia
Popiežius šventė Eucharistiją kartu su Antiochijos graikų melkitų patriarchu
Pranciškus apie prekybą žmonėmis: atsakingi ne vien nusikaltėliai
„Neužmirškite Sirijos!” - prašo apaštališkasis nuncijus Damaske
Grįžimas į Deir ez-Zor: Antiochijos Sirų Ortodoksų patriarcho vizitas
Popiežius: Bažnyčiai labai reikia į Kristų panašių ganytojų
Popiežius priėmė Bangladešo premjerę
Popiežiaus homilija. Melskime Viešpatį kantrybės dorybės
Popiežius Pijus XI: Lietuva tokia graži
Popiežius: Ką mums reiškia Kristaus žaizdos?
„Trokštu!“ – popiežiaus rekolekcijų tema
Maldos ir pasninko diena už taiką: tikimasi ir kitų religijų dalyvavimo
Popiežiaus žinia Gavėniai. Neklausykime netikrų pranašų, negesinkime meilės
Katalikiška žiniasklaida. Šv. Pranciškaus Salezo dienos Lurde
 
Arkivyskupas G. GRUŠAS: Valstybė yra bendrasis gėris, tačiau ji kyla iš asmeninės atsakomybės
Vasario 16-ąją – Padėka Dievui už Nepriklausomybės šimtmetį Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Arkivyskupo Liongino VIRBALO SJ sveikinimas LIETUVOS valstybės atkūrimo šimtmečio proga
Lietuvos vėliavos spalvomis nušvis Vilniaus katedros varpinė
Malda už Lietuvą Šiluvoje
Lietuva Trakuose iškilmingai paaukota Nekaltajai Marijos Širdžiai
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija šv. Mišiose Trakuose, Trakų bazilikoje šv. Mišiose, kuriose Lietuva buvo paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai
Mirė Panevėžio vyskupas emeritas teol. lic. JUOZAS PREIKŠAS (1926-1951-1984-2018)
Lietuvių Padėkos dovana popiežiui Pranciškui
Vyskupo Jono IVANAUSKO pamokslas Romos šv. Baltramiejaus bazilikoje
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS apie pal. Teofiliaus Matulionio relikvijų atvežimą į Romą (video)
LVK Pirmininko arkivyskupo Gintaro GRUŠO komentaras dėl Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo byloje UAB „Sekmadienis“ prieš Lietuvą
LVK sekretoriato informacija apie atleidimą nuo pareigos susilaikyti nuo mėsiškų valgių pirmąjį Gavėnios penktadienį, 2018 m. vasario 16 d.
LVK plenarinis posėdis (2018-01-15)
  daugiau   daugiau
     
   
   
 
Pelenų diena arkikatedroje – su Dievo meilės liudijimo vakaru
Telšių vyskupo Kęstučio KĖVALO pamokslas Pelenų dieną (video)
Pasaulinė ligonių diena Šiaulių vyskupijoje
Kaune atsisveikinta su a. a. vysk. Juozu PREIKŠU
"Marijos radijo" padėkos Mišios Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta sielovados situacija mieste
Pirmajame Evangelizacijos mokyklos savaitgalyje – atsivertimo ir motyvacijos temos
Padėka pašvęstiesiems Kristaus Paaukojimo šventėje
Kristaus Paaukojimo šventė Kauno arkikatedroje
VA Carito Laikinuosiuose namuose veiklą pradeda Priklausomybių konsultacinis punktas
Susitikimas „Gyvenimo vertybių dialektika“ Šeimos centre
Pamaldomis Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje baigėsi Maldos už krikščionių vienybę savaitė
Caritas susikaupimo dienos
Sužadėtinių grupių vadovų mokymai
Telšių vyskupijos kunigų susirinkime svarstyta apie bažnytinių bendruomenių svarbą
 
Sakralinė muzika ir poezija „Viešpaties lelija“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui
Šimtmečio "skersvėjis" Kauno kunigų seminarijoje
Jaunimo susitikimų diena „Srovės nešami“ Kaune (teisioginės transliacijos įrašas)
Prelato V. S. Vaičiūno Naujų knygų pristatymo vakaras
Knygų mugėje – Kauno bažnyčios interaktyviajame terminale, seserys benediktinės apie pal. Teofilių, leidyklų derlius
Vilniuje vyko antrasis katalikiškos žiniasklaidos atstovų susitikimas, skirtas pasirengti Tarptautinei Vilniaus knygų mugei 2018
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Tarptautinė mokslinė konferencija „Ne save pačius skelbiame“
Nauja lietuvių pamėgto sielovadininko J. Philippe’o knyga
Abraomo ir kiekvieno pašauktojo kelionė Dievo link
Kariams pristatytas šv. Mortos projektas
Karių įkrikščioninimo šventė
Kanauninko Juozapo Niūniavos 100-ųjų mirties metinių minėjimas Tveruose
Kauno kunigų seminarijos auklėtinių rekolekcijos
  daugiau   daugiau
Pranciškaus susitikimas su pasaulietinės ir katalikiškos žiniasklaidos atstovais
Francesco Coccopalmerio. „Lydėti, įžvelgti ir įtraukti silpnumą“ Apie Pranciškaus apaštališkojo paraginimo Amoris Laetitia sk. 8 („Naujasis židinys-Aidai“, 2017/5)
Kuo įdomus popiežiaus Pranciškaus interviu su ateistu prancūzų sociologu (bernardinai.lt)
Saulena Žiugždaitė. Ar įmanoma krikščioniška žurnalistika (bernardinai.lt)
Peter Kreeft. Džiaugsmas (bernardinai.lt)
Sigita Maslauskaitė-Mažylienė: šventi paveikslai yra iššūkis menininkų puikybei (bernardinai.lt)
Kard. Angelo Amato: „Mylėkite šiuolaikinę kultūrą, gyvenkite laisve, būkite šventi“ (bernardinai.lt)
Rosita Garškaitė,Jörg Wiegratz. Sukčiai, kapitalizmas ir kas bendra tarp Europos ir Afrikos (bernardinai.lt)
Rolf Dobelli: Lankstumo spąstai (bernardinai.lt)
Raniero Cantalamessa OFM Cap. Situacijos – naujos, vaistai – seni?
Šiuolaikinės stabmeldystės formos (bernardinai.lt)
T. Džiudženoglu ir K. Zanussis. Globalaus pasaulio grėsmės ir baimės (diskusija publikuota bernardinai.lt)
Kardinolas Kasper. Konferencija apie gailestingumą: atmerkime akis (Vatikano radijas)
9 žingsniai kaip vėl grįžti į Mišias (Vatikano radijas–Catholic link)
11 patarimų, kaip kalbėtis apie Dievą su netikinčiais (Aleteia–Vatikano radijas)
Mons. dr. Algirdas Jurevičius. Kun. Č. Kavaliausko įnašas ruošiant naują Naujojo Testamento vertimą
Popiežiškoji migrantų ir keleivių sielovados taryba. Kelio pastoracijos gairės (2007 05 27)
SKELBIMAI: nuo šiol visi didesnių katalikų renginių ir retesnių leidinių skelbimai. Parengtą informaciją siųskite info@katalikai.lt. Vienas failas neturi viršyti 100 kb.
 
 
   
« Vasaris  2018»
P A T K Pn Š S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
2018 02 16
LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

2018 02 15
Mirė mons.
Kazimieras SENKUS
(1917–1942–2018)
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt