2015 – PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI
 
 

2015 – PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI
2014 m. lapkričio 29 d. – 2016 m. vasario 2 d.

 Svetainė: www.vitaconsecrata.lt |  Anno della vita consacrata IT >
F: www.facebook.com/vienuoliai |  Visuotinės Bažnyčios renginiai IT > 
Metų planas Lietuvoje PDF > |  Metų logotipo pristatymas  LT >

  M A L D O S 

Bažnyčios malda už pašvęstąjį gyvenimą:  DOC | PDF
Pašvęstųjų malda: DOC | PDF

  I K O N O G R A F I J A  L I E T U V O J E

Kristraus Visatos Valdovo IKONA >>

Pašvęstojo gyvenimo metų  I K O N O S  kelionės kalendorius >>

PLAKATAS
Plakato autorė – Silvija Knezekytė.

                  
Plakatas   Tentas
   
 

 

 

 Baneris  Baneriukai

  B A Ž N Y Č I O S  D O K U M E N T A I (visas sąrašas vitaconsecrata.lt >)

2014-11-21 | Popiežius PRANCIŠKUS. Apaštališkasis laiškas VISIEMS PAŠVĘSTIESIEMS ASMENIMS Pašvęstojo gyvenimo metų proga

2014-02-02 | Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštalinio gyvenimo draugijų kongregacija. Žodžiai iš Popiežiaus Pranciškaus mokymo „Džiaukitės...“ (Aplinkraštis pašvęstiesiems ir pašvęstosioms artėjant prie Pašvęstajam gyvenimui skirtų metų)

2002-05-19 | Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacija. Iš naujo pradėti nuo Kristaus:
atnaujinti įsipareigojimą pašvęstajam gyvenimui trečiajame tūkstantmetyje
(Instrukcija)

1996-03-25 | Popiežius Jonas Paulius II. Posinodinė apaštalinė adhortacija VITA CONSECRATA

1965-10-28 | Vatikano II Susirinkimas. Dekretas dėl vienuoliškojo gyvenimo tinkamo atnaujinimo PERFECTAE CARITATIS

    L I E T U V O S   K A L E N D O R I U S    

2014 lapkričio 29 || Telšiuose ir Šiauliuose
2014 lapkričio 30 || Panevėžyje

2015 M.  R E N G I N I A I  

Sausis–gruodis || Vyskupijų kunigų susirinkimuose
Pašvęstojo gyvenimo pristatymas

Kovas–rugpjūtis || Bažnytinio paveldo muziejus, Vilnius
Specialūs renginiai PDF

Sausio 17 || KAUNE
Lietuvos vienuolijų simpoziumas „Pašvęstasis gyvenimas šiandienos Bažnyčioje“.

Sausio 30 ||
Pašvęstųjų Atgailos, pasninko ir permaldavimo diena už savo ir Bažnyčios klaidas.

Vasario 2 || VYSKUPIJOSE
Pašvęstųjų diena

Balandžio 25 || VIENUOLYNUOSE
Vienuolijų atvirų durų diena.

Birželis ||
Lietuvos vienuolių piligriminė kelionė „Šv. Jono Pauliaus II keliais“.

Rugpjūčio 29 || VILNIUJE
Vienuolijų palapinių šventė >>

M E T Ų  U Ž D A R Y M A S  2016 M.   

Sausio 23 || KRETINGOJE

 
 
   

Kauno Šv. Antano Paduviečio parapija

Svėdasų Šv. arkang. Mykolo parapija

LITURGINIS KALENDORIUS  lk.katalikai.lt

Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių parapijų svetainė

Švč. Sakramento rektoratas Kaune

Šv. Klaros globos namai  www.klarosnamai.lt

Vilniaus piligrimų centras  
vilniuspiligrimams.lt

Pal. Jurgio Matulaičio draugija

MARIJOSRADIJAS.LT  atsinaujino

Kauno Šv. Gertrūdos (marijonų) bažnyčia

Nacionalinis Gailestingumo kongresas

merkinesparapija.lt

Pasaulio jaunimo dienos 2016

MAGNIFICAT.LT 
atsinaujino

Gailestingumo jubiliejus

Krikščioniška pažinčių svetainė-klubas Susitikimai.lt

Priklausomų asmenų bendruomenė „Aš esu“

Paštuvos karmelitės

Vienuolijų šventė „Ateikite ir pamatysite“

„Bažnyčios kronikos“ fondas 
kronikosfondas.lt

Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovė  (atsinaujino)

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (bernardinų) parapija (atsinaujino)

Pabradės Švč. M. Marijos Šeimos Karalienės parapija  (atsinaujino)

Kauno Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės parapija  
palemonoparapija.lt

Karmėlavos Šv. Onos parapija 
karmelavosparapija.lt

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS svetainė  (atsinaujino)

Vatikano radijo lietuvių programa  (atsinaujino)

FC: Maldų už kunigus judėjimas

Išlaužo Švč.M.Marijos, Krikščionių pagalbos parapijos svetainė  www.islauzoparapija.lt

Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos svetainė  www.prienuparapija.lt

DIAKONAI.LT

Pal. Jurgio Matulaičio svečių namai „Domus Beati“ Marijampolėje 
piligrimunamai.lt

Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija 
www.juozaponamai.lt

Vilniaus šv. Juozapo (Pilaitės) parapija 
www.pilaitesparapija.lt

Klaipėdos šv. Kazimiero parapija 
www.kazimieroparapija.lt

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra 
paneveziokatedra.lt

www.pranciskonai.tv

www.pranciskonai.lt 
Pranciškonai konventualai

gyvybessodas.lt 
Pagalba šeimoms

„IUSTITIA et PAX“ komitetas / Socialinis Bažnyčios mokymas

www.gyviejiakmenys.lt

Kauno Pal. Jono Pauliaus II parapija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt