Gegužės ARTUMA: Dievas yra kaip motina
 
 

„Artumos“ skaitytojus, šįsyk kviečiamus stabtelėti prie vaidmenų įvairovės ir pasidalijimo temos, naujajame numeryje pasitinka netikėtas teiginys: Dievas yra kaip motina!

Na, jeigu pats Dievas imasi tokių mūsų akiai netikėtų vaidmenų (juk jį suvokiame kaip Tėvą, taigi ir jo meilė mums atrodo „tėviška“), kuo tada kiekvienas iš mūsų, jau būdami žmonės, vyrai ar moterys, dar galime tapti – dėl kito ar dėl paties Dievo šeimoje, Bažnyčioje ar pan.? Kas čia mums galėtų parodyti didžiausią pavyzdį?

Taip, tai Dievo Motina, bet šia proga dar galima daug ką pasakyti ir paskaityti. Pvz., kaip argumentuotai kun. Danielius Dikevičius aktualizuoja tikrąjį pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, kaip gyvai ses Viktorija Plečkaitytė MVS pristato šį aistringą pal. Jurgio Matulaičio pamaldumą.

Tegul tai bus patikimi kelrodžiai gegužinių pamaldų dalyviams, na, o Sekminės teprimins, kad tik Šventajai Dvasiai, kaip sako t. Antanas Saulaitis, priskirtinas vedimas Bažnyčioje. Be kita ko, žurnale klausiama, ar džiaugiasi joje savo vaidmeniu moterys, jei, kaip rašo Tomas Viluckas, džiaugtis moka netgi pats Dievas? Į tai atsako Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė – norint tarnauti Bažnyčioje, pasirodo, labiausiai reikia atviros širdies, nebūtinai titulo ar sutanos.

Kitas svarbus akcentas žurnale – vaidmenų įvairovė ir pasidalijimas šeimoje. Apie vyrų ir žmonų vaidmenų stereotipuose pasiklydusias šeimas rašo Zita Vasiliauskaitė. Svarstantiems „lygias teises“ šeimoje Dalia Lukėnienė iškelia toli gražu nelygias vyrų ir moterų galimybes. Kun. Kęstutis K. Brilius MIC primena: šeima – kaip organizmas, gyvuojantis tik tada, kai visos kūno dalys veikia išvien. O Indrės ir Ramūno Aušrotų šeima dalijasi, jog tai ne jaučių tempiamas jungas, bet kopimas drauge į svaiginantį kalnų aukštį. Numeryje spausdinamas idealios moters-žmonos paveikslas iš Biblijos Patarlių knygos, tačiau klausimas, kokią moters būdo savybę įvardintume kaip svarbiausią šiais laikais, be abejo, lieka atviras. Kaip vienas atsakymų – Dovilės Zelčiūtės moteriškas „atsidūsėjimas“.

Kitos, „žemiškesnės“, temos „Artumoje“ – galima ar negalima mūsų šalyje kūdikio susilaukti... namuose? Cezario pjūvis – ar toleruoti ir kuriais atvejais? Santuoka – teisinis ar prigimtinis dalykas?

O kas atsitinka, kai, pasak Antano Gailiaus ne gyvename, o tik vaidiname? O kas, jei gyvenime atitenka ir labai netikėti vaidmenys, kaip numeryje aptariamos našlystės (pašvęstosios!), kaip Vandos Ibianskos jautriai aprašytosios karžygės ir šventosios Joanos Arkietės? O kaip, nors ir nepasiekiant šventumo aukštumų, likti bent žmogumi ir išmokti dalytis – pareigomis, vaidmenimis? Juk, kaip rašo kun. A. Kazlauskas, pagal išganingąją krikščioniškąją matematiką, „dalijantis tuo, ką turi, ne tik nemažėja, bet ir priešingai – didėja...“?

Klausimų sumaišty tenuramins skaitytoją Šventosios Šeimos ramybė, sklindanti iš Ivano Marko Rupniko SJ mozaikos žurnalo viršelyje. Tegul pagarba ir tyra meilė teapgaubia visas Motinas, Mamas, Mamytes, Dievo gyvybės ir ramybės nešėjas! Juk jos jau pasidalijo!

Rūta LAZAUSKAITĖ

 
 
   

Kauno Šv. Antano Paduviečio parapija

Svėdasų Šv. arkang. Mykolo parapija

LITURGINIS KALENDORIUS  lk.katalikai.lt

Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių parapijų svetainė

Švč. Sakramento rektoratas Kaune

Šv. Klaros globos namai  www.klarosnamai.lt

Vilniaus piligrimų centras  
vilniuspiligrimams.lt

Pal. Jurgio Matulaičio draugija

MARIJOSRADIJAS.LT  atsinaujino

Kauno Šv. Gertrūdos (marijonų) bažnyčia

Nacionalinis Gailestingumo kongresas

merkinesparapija.lt

Pasaulio jaunimo dienos 2016

MAGNIFICAT.LT 
atsinaujino

Gailestingumo jubiliejus

Krikščioniška pažinčių svetainė-klubas Susitikimai.lt

Priklausomų asmenų bendruomenė „Aš esu“

Paštuvos karmelitės

Vienuolijų šventė „Ateikite ir pamatysite“

„Bažnyčios kronikos“ fondas 
kronikosfondas.lt

Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovė  (atsinaujino)

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (bernardinų) parapija (atsinaujino)

Pabradės Švč. M. Marijos Šeimos Karalienės parapija  (atsinaujino)

Kauno Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės parapija  
palemonoparapija.lt

Karmėlavos Šv. Onos parapija 
karmelavosparapija.lt

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS svetainė  (atsinaujino)

Vatikano radijo lietuvių programa  (atsinaujino)

FC: Maldų už kunigus judėjimas

Išlaužo Švč.M.Marijos, Krikščionių pagalbos parapijos svetainė  www.islauzoparapija.lt

Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos svetainė  www.prienuparapija.lt

DIAKONAI.LT

Pal. Jurgio Matulaičio svečių namai „Domus Beati“ Marijampolėje 
piligrimunamai.lt

Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija 
www.juozaponamai.lt

Vilniaus šv. Juozapo (Pilaitės) parapija 
www.pilaitesparapija.lt

Klaipėdos šv. Kazimiero parapija 
www.kazimieroparapija.lt

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra 
paneveziokatedra.lt

www.pranciskonai.tv

www.pranciskonai.lt 
Pranciškonai konventualai

gyvybessodas.lt 
Pagalba šeimoms

„IUSTITIA et PAX“ komitetas / Socialinis Bažnyčios mokymas

www.gyviejiakmenys.lt

Kauno Pal. Jono Pauliaus II parapija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt