Liepos 11 d. 18 val. Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje Jo Eminencija Kardinolas Audrys Juozas Bačkis aukos šv. Mišias Vilniaus priklausomybės ligų centro pacientų, jų šeimų ir darbuotojų intencija
 
 Informacinis pranešimas

2013 m. liepos 10 d.

Rytoj, ketvirtadienį, 18 val. Dievo Gailestingumo šventovėje Jo Eminencija Kardinolas Audrys Juozas Bačkis aukos šv. Mišias Vilniaus priklausomybės ligų centro pacientų, jų šeimų ir darbuotojų intencija. Arkivyskupas emeritas per šias pamaldas drauge su visais, kurie savo gyvenime asmenine ar profesine prasme susilietė su priklausomybių žaizda, mels Dievo pagalbos nuo priklausomybių kenčiantiems, kantrybės – artimiesiems ir stiprybės – gydytojams. Jo Eminencija Kardinolas taip pat prašys suteikti išminties ir įkvėpti geros valios Lietuvos bei Vilniaus valdžios žmonėms, idant jie rūpesčio kenčiančiais dvasioje kuo greičiau priimtų deramus sprendimus, užtikrinančius priklausomybės ligų centro vykdomos humaniškos veiklos tęstinumą.
„Priklausomybe sergantį žmogų dažnai palieka pažįstami, bičiuliai, net artimieji. Tačiau Dievas niekuomet neapleidžia“, – sako Kardinolas Bačkis, aiškindamas kvietimą į Eucharistijos šventimą. Drauge jis pabrėžia turįs vilties, jog bent ta kukliausia pagalba, kurios ligi šiol galėjo tikėtis Vilniaus priklausomybės ligų centro lankytojai, nenutrūks, o centre sukaupta kompetencija ir patirtis nebus iššvaistyta. Primename, kad dar balandį Jo Eminencija yra žiniasklaidai pareiškęs susirūpinimą dėl trumpinamos „Minesotos programos“ ir siaurinamų kitų galimybių, leidžiančių kenčiantiems nuo priklausomybių grįžti į visavertį gyvenimą.


Kardinolo A. J. Bačkio sekretoriatas
subtuum@vilnensis.lt  
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt