Gedulo diena Italijoje. Popiežiaus artumas
JAV vyskupai: „Turime įveikti moralinę katastrofą"
Pensilvanijos ataskaita: sukrėtimas, gėda, pyktis
Gėda ir skausmas. Popiežius nukentėjusiųjų pusėje
Popiežiaus laiškas šv. Stanislovo Kostkos jubiliejaus proga
Popiežius jaunimui: Dievo darbai viršija bet kokį mūsų įsivaizdavimą
Popiežiaus susitikimas su pranciškoniško jaunimo piligrimystės dalyviais
Popiežiaus vakaras su italų jaunimu
Popiežius Žolinės vidudienį: šlovinkime Dievą siela ir kūnu
Popiežiaus užuojauta nelaimės sukrėstai Italijai
Gedulas dėl tragedijos Genujoje
Paskirtas naujas Valstybės sekretoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams
Šventasis Tėvas lankysis Sicilijoje rugsėjo 15 d.
Popiežius sekmadienio vidudienį: blogis plinta, jei į jį neatsakome gerumu
Popiežiaus vakaras su italų jaunimu
Popiežius jaunimui: Dievo darbai viršija bet kokį mūsų įsivaizdavimą
Peru nužudytas jėzuitas kunigas
Popiežius susitiko su Čilės piktnaudžiavimo prevencijos taryba
Popiežiaus susitikimas su pranciškoniško jaunimo piligrimystės dalyviais
Pasauliniai šeimų susitikimai, dovana Bažnyčiai
Popiežiaus bendroji audiencija. Stabai – sėkmė, galia, pinigai
Popiežius: Stabai visada atima laisvę
Popiežius paminėjo Europos globėją šv. Editą Stein
Popiežius dėkoja Čilės vyskupams už pasiryžimą spręsti krizę
Fanare susitiks Maskvos ir Konstantinoplio patriarchai
Popiežiaus susitikimo su italų jaunimu programa
Popiežius dėkoja Čilės vyskupams už pasiryžimą spręsti krizę
Jaunimas, Sinodas ir Turino drobulė
Žinia pasaulinės turizmo dienos proga
Popiežius Pranciškus aplankė Pauliaus VI kapą
Būsimo šventojo Pauliaus VI mirties keturiasdešimtosios metinės
Popiežiaus užuojauta Indonezijai
Japonijoje minimos Hirošimos ir Nagasakio metinės
Pranciškus sekmadienį: Paulius VI – didis mūsų laikų popiežius
Popiežius: tikėjimas – daugiau nei vien įsakymų vykdymas
Petras niekada nebus prieš Bažnyčią
Popiežiaus maldos intencija rugpjūčiui: už šeimas
Jėzuitai kaip „rupūžių banda“
Bažnyčia smerkia mirties bausmę. Komentarai po Katekizmo pataisos
Katekizmas: mirties bausmė nesuderinama su žmogaus orumu
Čilės vyskupai nori atskleisti tiesą apie nepilnamečių išnaudojimą
Sirų vyskupai: „Jeruzalė - visų trijų religijų tikinčiųjų miestas“
Popiežius: gailestingumo darbais konkretizuoti Jėzaus meilės įsakymą
Popiežius: Atsikratykime stabų, jie paverčia aklais meilei
Popiežius: gailestingumo darbais konkretizuoti Jėzaus meilės įsakymą
Pasaulinė kovos prieš prekybą žmonėmis diena. Popiežiaus paraginimas
Popiežius: Jėzus ir šiandien toliau malšina visokį alkį
Sugrįžta bendrosios audiencijos, kurias „Vatican News“ padės išgirsti daugiau kalbų tiesiogiai
Popiežius priėmė Australijoje nuteisto ganytojo atsistatydinimą
Popiežius užtaria dialogo siekiančius Nikaragvos vyskupus
Theodore McCarrick nebėra kardinolas
Popiežius Pranciškus: Seneliai - šeimų turtas, mylėkite juos!
Kardinolo O’Malley pareiškimas dėl vyskupų ir kardinolų atsakomybės išnaudojimų atvejais
Katalikų bažnyčia Rusijoje siekia kun. Pranciškaus Budrio beatifikacijos
Katalikų Bažnyčios rytų Afrikos regione temos ir uždaviniai
Nelaimės Graikijoje ir Laose. Popiežiaus telegramos
Nikaragva. Ar yra sąlygos tęsti nacionalinį dialogą?
Paulius VI apie „Humanae vitae“: „niekad taip nejaučiau savo pareigų svorio“
Arkivyskupas Hoser pradėjo specialiojo Medžiugorjės parapijos vizitatoriaus pareigas
Popiežius: Be Kristaus nėra tikrosios gyvenimo orientacijos
Pristatyta Pasaulinio Šeimų suvažiavimo šventės programa
Popiežius prašo sustabdyti migrantų tragediją Viduržemio jūroje
CCEE solidarumas Bažnyčiai Nikaragvoje
Išrinktas naujas Dehoniečių generalinis vyresnysis
Pasaulio Reformuotų Bažnyčių bendruomenės įsipareigojimas taikai
Mirė t. Carlos Aldunate SJ
Popiežius pasveikino Dievo Motinos komandų suvažiavimą Fatimoje
Nuncijus Sulpricijus spalio 14 d. bus paskelbtas šventuoju
Kard. Baldisseri: transformuoti šeimą išlaikant tiltus su praeitimi
Vakarų Kanados evangelizavimo jubiliejus. Popiežiaus sveikinimas.
Nikaragva: Popiežius giliai susirūpinęs
CCEE: Per daug klaidingų žinių apie migrantus
Pasauliečių pastoracinės tarnystės gairės Australijoje
Dialogas su Kinija: apaštališkoji įpėdinystė ir vyskupų teisėtumas
Nikaragva: įtampa nemažėja, išpuoliai neaplenkia ir Bažnyčios
Filipinuose maldos, pasninko ir išmaldos tridienis
Saulėtos Karibų jaunimo dienos ir Pranciškaus sveikinimas
"Viešpaties Angelo“ malda: Mokinių stilius ir veidas
Kardinolas Parolin: Šventojo Sosto nešališkumas lėmė izoliaciją
Krikščionybė Afrikoje: mūsų dovana žmonijai yra bendruomeniška etika
Susitikimas už taiką Baryje - pasauliui atsivėrusio sinodiškumo simbolis
Popiežius giliai susirūpinęs poslinkiais Nikaragvoje
Katalikų Bažnyčios tarpreliginis dialogas
Popiežius paskyrė Vyskupų Sinodo jaunimui deleguotuosius pirmininkus
Popiežius Pranciškus dalyvavo kardinolo Tauran laidotuvėse
Vienuolių pasninkas prieš Italijos politiką migrantų atžvilgiu
Ruošiamasi pradėti jėzuito Pedro Arrupe beatifikacijos bylą
Indijoje auga religinė netolerancija
Vietnamas: malda už „teisingą teismą“ katalikų aktyvistui
Šv. Petro ir Šv. Pijaus kunigų brolijose – nauji vyresnieji
Vatikano diplomatas: galime daugiau padėti vaikams karuose
Kardinolas Becciu: būtina sugrįžti į tikrojo evangelizavimo kelią
Kardinolo Tauran laidotuvės įvyks ketvirtadienį Vatikane
Oficialu: Popiežius Pranciškus dalyvaus PJD Panamoje
Nikaragvoje užpulti trys vyskupai
Šventojo Sosto atstovo pastabos Pasaulinės sutarties dėl migrantų projektui
Popiežius gedi žuvusiųjų nuo liūčių Japonijoje
Rygos arkivyskupas: tikimės, kad popiežius pažadins „miegantį milžiną“ – pasauliečius
Popiežius sekmadienio vidudienį: Įsikūnijęs Dievas dirba, valgo, miega kaip mes
Mirė kardinolas Tauran, Bažnyčios Kamerlingas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, [email protected]