Popiežius Pranciškus kasdien kalba Rožinį
Popiežiaus užuojauta potvynio aukoms Argentinoje
Popiežiškoji šeimos taryba apie „tarpkonfesines“ ir „tarpreligines“ santuokas
Popiežiaus Pranciškaus liturgijų kalendorius
Popiežiaus Pranciškaus malda prie pal. Jono Pauliaus II kapo (+video)
J.M. Bergoglio: „Jonas Paulius II, iki galo ištikimas Kristaus liudytojas“.
Pasaulinė autizmo diena
Popiežius Pranciškus Velykų pirmadienį: „Mes galime būti Kristaus malonės įrankiai“ (+video)
Popiežius Pranciškus aplankė apaštalo Petro kapą Vatikano nekropolyje
Velykų "Urbi et orbi"
Popiežius Pranciškus vadovavo savo pirmosioms Velykoms
Popiežiaus Pranciškaus Velyknakčio homilija. "Nebijokime Dievo naujovių"
Popiežiaus žinia Turino drobulės išstatymui
Po Didžiojo Šeštadienio tylos - Šviesos pergalė prieš tamsą
Romos rabino velykiniai sveikinimai popiežiui Pranciškui
Popiežiaus žodžiai po Kryžiaus kelio prie Koliziejaus. Dievas atsakė į blogį pasaulyje (+video)
Tėvo R. Cantalamessos homilija Didįjį penktadienį: Nuteisinimas dovanai tikėjimu ir Kristaus krauju
Kančios meditacijas prie Koliziejaus parengė Libano jaunimas
Popiežiaus Pranciškaus Krizmos Mišių homilija. Kada kunigas yra tarpininkas, o ne administratorius
Pirmoji popiežiaus Pranciškaus trečiadienio katechezė. „Išeiti“ iš savęs, iš savo pavargusio tikėjimo
Šventasis Tėvas Pranciškus: „Ir aš esu nusidėjėlis, kaip visi“
Pakoreguotas popiežiškasis herbas
Romos Vyskupo Pranciškaus įžengimo į Romos katedrą iškilmingosios Mišios įvyks Dievo Gailestingumo sekmadienį, balandžio 7 d.
Popiežius paprašė tuoj pat sustabdyti smurtą Centinėje Afrikos Respublikoje
Popiežius kol kas nesikels į Apaštališkuosius rūmus
Apie Paskutinės Vakarienės Mišias nepilnamečių kalėjime
Popiežiaus Pranciškaus Verbų sekmadienio homilija: Krikščionis niekada negali būti liūdnas (+video)
Popiežius Pranciškus Romos žydų bendruomenei: „Melskitės už mane“.
Pristatomos dvi Jorge Mario Bergoglio – popiežiaus Pranciškaus knygos
Popiežius Pranciškus iš arčiau
Vidudienio malda. Popiežius Pranciškus prašė Marijos globoti per Didžiąją savaitę, meldėsi už sergančius džiova ir laimino jaunimo kelionę į Rio de Žaneirą. (+video)
Dviejų popiežių malda Castelgandolfe (+video)
Popiežius Pranciškus Vatikano kiemsargiams: „Užkietėjusios širdys verčia svaidytis akmeninis“
Popiežius Pranciškus palinkėjo jėzuitams būti evangeliniu raugu
Ambasadorė I. Vaišvilaitė apie Popiežiaus susitikimą su diplomatais (+audio)
Popiežius Pranciškus diplomatams: statykime dialogo tiltus
Su Popiežiumi susitiko kovotojas už žmogaus teises Adolfo Perez Esquivel
Paskutinės Vakarienės Mišias popiežius Pranciškus aukos nepilnamečių kolonijoje
Popiežius pasveikino naują Kenterberio arkivyskupą
João Braz de Aviz. Popiežiaus labai gražiai suvokia Dievo didybę
Bažnyčių atstovai po susitikimo su popiežiumi: jo nuolankumas atveria širdis
Popiežius Pranciškus ir Aparesida: Sielų išganymas – aukščiausias Bažnyčios įstatymas
Popiežius Pranciškus: Bažnyčia supranta kokia svarbi visų religijų išpažinėjų draugystė
Popiežius Pranciškus pasveikino popiežių emeritą Benediktą
Jėzuitų vyresnysis po susitikimo su popiežiumi Pranciškumi: apsikabinimas yra gražus būdas pasitikti ir išlydėti draugą
Naujausi popiežiaus Pranciškaus „tvytai“. Popiežiaus kanalo sekėjų Twitter tinkle skaičius šoktelėjo virš 4 milijonų
Popiežiaus Pranciškaus tarnystės pradžios Mišių homilija. „Saugokime Kristų savo gyvenime, globokime vieni kitus, saugokime kūriniją!“
Bažnyčių, religijų ir valstybių delegacijos popiežiaus Pranciškaus tarnystės pradžios Mišiose
Pranciškus iškilmingai pradėjo Petro tarnystę
Vyskupo ir Žvejo žiedas
Popiežiaus Pranciškaus skambutis argentiniečiams: Dievas yra geras, artėkite prie Jo!
Šventasis Tėvas Pranciškus prašo už jį melstis
Popiežiaus Pranciškaus herbas ir moto
Kardinolas Hummes. Pranciškaus vardas yra kupinas reikšmių
Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: Nepavarkime prašyti Dievo gailestingumo!
Pranciškus: Dievo gailestingumas yra nesuvokiama gelmė, bet ir pati stipriausia Viešpaties žinia
Popiežiaus veiklos programoje numatyti įvykiai
Audiencija su socialinių komunikacijų darbuotojais: Kodėl Romos vyskupas pasirinko Pranciškaus vardą?
Popiežiaus bendradarbiai laikinai toliau patvirtinti pareigose
Patriarcho Baltramiejaus sveikinimas popiežiui Pranciškui
Pokalbis su konklavoje dalyvavusiu kard. Audriu J. Bačkiu (+audio)
Jėzuitai džiaugiasi popiežiaus Pranciškaus išrinkimu
Penktadienį Popiežius ligoninėje aplankė kard. Mejia
Penktadienį popiežius Pranciškus dar kartą susitiko su kardinolais
Konklavos uždarymo Mišios Siksto koplyčioje. Pirmasis popiežiaus Pranciškaus pamokslas
Popiežius PRANCIŠKUS: „Pradedame kelionę; vyskupas ir Dievo tauta“ (video)
Habemus Papam! Jorge Mario Bergoglio, kuris pasirinko Pranciškaus vardą ... (video)
Popiežius Pranciškus apsilankė Marijos didžiojoje bazilikoje
Popiežius Pranciškus – Jorge Mario Bergoglio SJ (trumpa biografija)
Pasaulio politinių lyderių, taip pat ir Lietuvos Prezidentės, sveikinimai popiežiui Pranciškui
Vienas iš pirmųjų popiežiaus Pranciškaus gestų – skambutis popiežiui emeritui
Popiežiaus Pranciškaus pontifikato pradžios Mišios ir kiti pirmieji susitikimai
Popiežius PRANCIŠKUS (fotogalerija po išrinkimo)
Habemus Papam. Išrinktas POPIEŽIUS PRANCIŠKUS
Kas vyksta konklavoje nuo popiežiaus išrinkimo iki jo pirmojo pasirodymo
Antradienio vakarą ir trečiadienį tūkstančiai žmonių laukė Šv. Petro aikštėje
Apaštališkųjų rūmų Pauliaus koplyčia
Vėl juodi dūmai. Trečiadienio rytą Popiežius dar neišrinktas.
Prasidėjo popiežiaus rinkimai. Po pirmo balsavimo – juodi dūmai
Mišios už būsimą Popiežių
Baigėsi kardinolų kongregacijos. Antradienį prasideda konklava.
Kas gali būti renkamas popiežiumi?
Popiežiaus rinkimai yra visos Bažnyčios reikalas
Kaip balsuojama konklavoje?
Šeštadienį įvyko priešpaskutinė popiežiaus rinkimams besiruošiančių kardinolų generalinė kongregacija
Trumpa popiežių rinkimų istorija
Arkivyskupas Tomasi. Kodėl egzistuoja vaikų prostitucijos rinka?
Popiežiaus rinkimų Konklava prasidės kovo 12 d.
Konklavos meditacijai Siksto koplyčioje vadovaus kardinolas Prospero Grech
Kardinolai apie popiežiaus rinkimus, Romos Kurijos reformą ir kolegialumą
Ketvirtadienį įvyko penktoji kardinolų Generalinė kongregacija
Kardinolų maldos susitikimas Šv. Petro bazilikoje
Susirinko dar ne visi elektoriai. Kardinolai nori Konklavai pasirengti neskubinant
Popiežius emeritas labai nuoširdžiai priėmė kardinolų telegramą
Rengiantis konklavai uždaryta Siksto koplyčia
Vatikano dienraštis apie žemaičių krikšto jubiliejų: Šeši šimtai šešiems šimtams
Kardinolų telegrama Popiežiui emeritui
Kardinolai tęsia pasirengimus naujo popiežiaus rinkimams; konklavos pradžios datos dar nesvarstė
Prasidėjo kardinolų generalinės kongregacijos
Šv. Kazimiero šventė Romoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt