Metropolitas Hilarionas: „Baiminamės dėl krikščionių likimo Artimuosiuose Rytuose“
Taika – Vatikano diplomatijos prioritetas (+video)
Popiežius Pranciškus: Kristus mus siunčia į misiją (+video)
Bendroji trečiadienio audiencija. Pasaulinės jaunimo dienos Brazilijoje: svetingumas, šventė ir misija. Kvietimas šeštadienio maldai ir pasninkui už taiką
Sekmadienio vidudienio malda. Šventojo Tėvo šauksmas dėl taikos Sirijoje ir pasaulyje
Popiežius Pranciškus: Kur yra Jėzus, ten yra nuolankumas, gerumas ir meilė (+video)
Pranciškus: ten, kur Dievas - nėra nei pykčio, nei pavydo, nėra nei apkalbų, kurios žudo brolius (+ video)
Popiežius emeritas Benediktas XVI aukojo Mišias buvusiems mokiniams
Popiežius Pranciškus: Carlo Maria Martini buvo Bažnyčios tėvas (+ video)
Paskirtas naujas Vatikano valstybės sekretorius
Popiežius Pranciškus: Dėl ko nerimti mus ragina šv. Augustinas? (+video)
Paskirtas naujas Vatikano Gubernatūros Generalinis Sekretorius
Popiežiaus Pranciškaus skambučiai
Vatikanas pasiekiamas ir iš kalėjimo
Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: Būkime tikri krikščionys (+video)
Pirmoji popiežiaus Pranciškaus enciklika – tarp perkamiausių knygų
35 metai nuo Jono Pauliaus I išrinkimo
Kardinolas Jean-Louis Tauran. Religijos laisvė
Kastelgandolfe vyks Ratzingerio mokinių susitikimas
Popiežius Pranciškus paragino melstis už taiką Sirijoje (+video)
Sirijos vyskupas: Reikia tarptautinės bendruomenės pagalbos, bet ne karinės intervencijos
Pranciškus: Dialogas, pagrįstas romumu, laiduoja taiką (+ video)
Rugsėjo 30 bus pranešta Jono XXIII ir Jono Pauliaus II kanonizacijos data
Padėka Bažnyčiai Lietuvoje už dvasinę paramą Ukrainos katalikams sovietų persekiojimų metais
Kijevo Rusios krikštas. Ukrainiečių kelias į krikščioniškų tautų gretas
Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: tikėjimas – ne dekoracija (+video)
Popiežius Pranciškus Kastelgandolfe aukojo Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės Mišias (+video)
Popiežiaus kalba Žolinės vidudienio maldos proga. Prašymas melstis už Egiptą. (+video)
Kard. A. J. Bačkis: Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios istorija liudija, jog krikščionių vienybė yra įmanoma
Pasaulinis Dievo gailestingumo kongresas - Bogotoje 2014 metais
Popiežius sveikina Meksiko arkivyskupiją katedros 200 metų jubiliejaus proga
Priėmęs Argentinos ir Italijos futbolo rinktines Popiežius kalbėjo apie sporto ugdomąjį vaidmenį (+video)
Rugpjūčio 17–18 d. Kijeve vyks Kijevo Rusios žmonių krikšto 1025 metų jubiliejaus šventė, į kurią savo Nepaprastuoju pasiuntiniu popiežius PRANCIŠKUS paskyrė kardinolą Audrį Juozą BAČKĮ (pilnas laiško tekstas)
Sekmadienio vidudienio malda. Kas širdyje sėja meilę?
Italijos musulmonai padėkojo popiežiui Pranciškui
Popiežius Pranciškus pasveikino Kolumbo riterius. Jų suvažiavime dalyvavo ir arkiv. Gintaras Grušas
Vatikane dar labiau sustiprinta finansų priežiūra
Pranciškus: vieningai žengti pirmyn
Paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia šiemetinės Pasaulinės misijų dienos proga
Kardinolo Turkson pasisakymas Japonijoje, minint branduolinių sprogimų metines
Hirosimos ir Nagasakio minėjimai, malda už taiką
Pradėjo veikti PJD 2016 Krokuvoje internetinis puslapis
Šv. Arso klebono minėjimas, Kunigų kongregacijos prefekto laiškas kunigams
Popiežius sveikina Krikšto jubiliejų švenčiančią Žemaitiją ir visą Lietuvą
Sekmadienio vidudienį Pranciškus kalbėjo apie prieš savaitę Rio de Žaneire pasibaigusias Pasaulio jaunimo dienas
Atsistatydino du Slovėnijos arkivyskupai
Popiežiaus Pranciškaus sveikinimas Ramadano pasninką užbaigiantiems musulmonus
PJD Brazilijoje skaičiai. Išdalinta pusantro milijono jaunimo katekizmų
Trečiadienį, minint šv. Ignacą Lojolą, Pranciškus apsilankė „Jėzaus“ bažnyčioje
Popiežiaus pokalbis su žurnalistais: t. F. Lombardi SJ komentaras
Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve
Popiežiaus interviu Brazilijos radijui ir televizijai
Baigėsi pirmoji popiežiaus Pranciškaus kelionė
Popiežius Lotynų Amerikos vyskupams: Bažnyčioje reikia švelnumo revoliucijos (+video)
Popiežius padėkojo PJD savanoriams
Iš Rio į Krokuvą!
Popiežius aukojo Pasaulio jaunimo dienų uždarymo Mišias: „Eikite – nebijodami – tarnauti“
Brangus jaunime, esate tikri „Kristaus atletai“! Žaiskite jo komandoje!
Popiežius Pranciškus jaunimo maldos budėjime: „Statykime Bažnyčią, kurioje tilptų visa žmonija“ (+video)
Brazilija: Šeštoji Pranciškaus Apaštališkosios kelionės diena (+video)
Popiežius Pranciškus dalyvavo PJD Kryžiaus kelyje. „Ko mus moko Kristaus kryžius?“ (+video)
Penktadienį Popiežius klausė išpažinčių, susitiko su kaliniais, su Rio de Žaneiro katalikais kalbėjo vidudienio maldą; pasveikino PJD organizatorius ir sponsorius, pietavo su jaunimu.
Visi keliai veda į Kopakabaną!
Šventasis Tėvas jaunimui: kelkite triukšmą, taip pat sugrįžę į savo vyskupijas!
Popiežius Pranciškus jaunimui: Įsileiskite Kristų!
Šventajam Tėvui įteikti Rio de Žaneiro miesto raktai. Popiežius pašventino oficialias XXXI Olimpinių ir Parolimpinių žaidynių vėliavas.
Popiežius susitiko su favelos gyventojais: Paprasti žmonės gali pamokyti pasaulį solidarumo
Pranciškus jaunimui: Pasitikėkite Kristumi, klausykitės jo, sekite jo pėdsakais. Jis yra mūsų viltis!
Šventasis Tėvas Rio de Žaneiro šv. Pranciškaus ligoninėje: "Ištieskime ranką patekusiems į sunkumus, puolusiems į priklausomybių tamsą" (+video)
Šventojo Tėvo artumas Ispanijoje traukinio katastrofoje žuvusiųjų artimiesiems
Popiežius Aparesidos Marijos šventovėje. „Darykite, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2,5) (+video)
Rio de Žaneire prasidėjo Pasaulio jaunimo dienos (+video)
Šventasis Tėvas Pranciškus brazilams: „Kristaus ramybė tebūna su Jumis!“ (+video)
Du kardinolai brazilai apie Pasaulinę jaunimo dieną ir popiežių Pranciškų
Rio de Žaneire vykstant PJD galimos demonstracijos
T. Lombardi apie pirmąją popiežiaus Pranciškaus dieną Brazilijoje
Kokia Brazilijos Bažnyčia laukia atvykstančio popiežiaus?
Katalikiškoje spaudoje neturi būti skirstymo į „konservatorius“ ar „liberalus“: tai politinių frakcijų, o ne Bažnyčios bendruomenės kategorijos
Popiežius Pranciškus pasveikino kartu su juo keliavusius žurnalistus
Prasidėjo pirmoji Pranciškaus tarptautinė apaštališkoji kelionė. Šventasis Tėvas Brazilijoje jaunimą ragins būti vilties liudytojais ir taikos kūrėjais.
Lietuvės savanorės įspūdžiai iš Rio de Žaneiro
Sekmadienio vidudienio malda. „Koks yra mano kelias?“ (+video)
Prieš išvykdamas į Braziliją Pranciškus aplankė popiežių emeritą Benediktą XVI, “tvytas” PJD dalyviams
Didžiojoje Marijos bazilikoje Popiežius meldėsi už PJD (+video)
Paskirtas Liepojos vyskupas; paskirtas popiežiaus pasiuntinys Milano Edikto minėjimuose Niše
Popiežius Pranciškus įkūrė dar vieną komisiją
Kard. Kasperio interviu italų spaudai: Kas yra Pranciškus? .
Popiežius Pranciškus ir Aparesidos Dievo Motinos šventovė
Popiežius paragino Airijos ir Didžiosios Britanijos katalikus ginti gyvybę
Vatikanas bus 2014 m. Turino knygų mugės garbės svečias
Popiežius pietavo su Vatikano observatorijos jėzuitais
Iki popiežiaus kelionės į Rio de Žaneirą – jau tik kelios dienos
Sekmadienio vidudienio malda. Gailestingumas svarbiau už aukas (+video)
Popiežius Pranciškus aplankė Kastelgandolfą (+video)
Popiežius meldžia susitaikinimo malonės lenkams ir ukrainiečiams
Kodėl Popiežius negyvena rūmuose? (iš Pranciškaus pokalbio su vaikais birželio 7 d.)
Kard. S. Rylko: Pasaulio jaunimo dienos bus evangelinės sėjos metas
Šventojo Tėvo pasiuntinys pavedė Baltarusiją Dievo Motinos globai ir perdavė Pranciškaus Apaštališkąjį palaiminimą
Vatikano baudžiamosios teisės papildymai. Popiežiaus Pranciškaus motu proprio
Šventojo Tėvo užuojauta Lac-Mégantic miesteliui (Kanada)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, [email protected]