Popiežius Pranciškus: Šventoji Dvasia įkvepia evangelizuoti (+video)
Popiežius aplankė benamių prieglaudos namus. Abipusė dovana (+ video)
Išrinktas naujas Pranciškonų ordino vyresnysis
Pristatyta Vatikano Finansinės informacijos tarnybos ataskaita
Popiežius Pranciškus: Darykime gera! (+video)
Popiežius Pranciškus: Bažnyčios galia yra tarnavimas (+video)
Popiežiaus užuojauta dėl Oklahomos tornado katastrofos
Popiežius Pranciškus: Nuolanki, tvirta ir drąsi malda daro stebuklus. (+video)
Sekminių sekmadienis Vatikane: Popiežiaus Pranciškaus homilija. Sekminės Jeruzalėje yra pradžia, kuri tęsiasi; Šventoji Dvasia įgalina su džiaugsmu ir aistra skelbti Jėzų Kristų egzistenciniuose pakraščiuose!
Keturi popiežiaus Pranciškaus atsakymai į klausimus. „Tūkstantį kartų geriau Bažnyčia, kuri patiria avarijas, nei dėl savo užsidarymo susirgusi Bažnyčia“ (+ video)
Popiežius Pranciškus priėmė kanclerę Merkel (+video)
Laukiant Sekminių. Kaip tikėjimo prašytojai
Pranciškus apie Caritas veiklą: atkurti Bažnyčios motinišką švelnumą
Popiežius Pranciškus: „Ne!“ dezinformacijai
Popiežius Pranciškus misijų organizacijoms: dar labai daug žmonių nepažįsta Kristaus (+video)
Popiežius Pranciškus: Kristus padeda mūsų silpnumui (+video)
Popiežius Pranciškus naujiems ambasadoriams: Pinigai turi tarnauti, o ne valdyti! (+video)
Rožinis su Popiežiumi Pranciškumi gegužės 31 d. Romoje
Popiežius Pranciškus: Nebūkime saloniniai krikščionys (+video)
Popiežius priminė gyvybės šventumą, katalikiškojo ugdymo ir evangelizavimo svarbą: Nebijokite evangelizuoti ten, kur gyvenate!
Popiežius Pranciškus: vyskupai ir kunigai tebūnie ištikimi Evangelijai (+video)
Popiežiaus Pranciškaus katechezė: Krikščionimi reikia būti visada ir visiškai (+video)
Popiežius Pranciškus: gyvenimas - dovana (+video)
Popiežiškasis žinynas 2013 ir Bažnyčios statistinis žinynas 2001-2011 (+video)
Popiežiui pristatyta Europos piliečių iniciatyva „Vienas iš mūsų“
Popiežius Pranciškus: „Be atminties krikščionis yra stabmeldys“ (+ video)
Popiežius priėmė Kolumbijos prezidentą (+video)
Popiežius Pranciškus: Nauji šventieji – ištikimybės Kristui ir drąsos jį skelbti pavyzdys (+video)
Popiežius Pranciškus: Jėzus mus moko melstis (+video)
Šventieji Antanas Primaldas ir 800 Otranto kankinių
Popiežius Pranciškus priėmė Aleksandrijos koptų patriarchą Tawadrosą (+video)
Popiežius Pranciškus: krikščionis yra džiaugsmo žmogus (+video)
Popiežius pavedė savo kraštiečius Luján Nekaltojo Prasidėjimo Marijai. Gegužės 8 Argentinoje buvo minima Luján Mergelės šventė
Popiežius Pranciškus. Kas yra Šventoji Dvasia?
Popiežius Pranciškus: Šventoji Dvasia – mūsų pakeleivė (+video)
Popiežius Pranciškus krikščioniškoms brolijoms: „Liaudies pamaldumas yra brangus Bažnyčios turtas“
Dialogas su kitu – liudijant savo tikėjimą
Paskelbtas visas Popiežiaus Pranciškaus laiškas Krokuvos arkivyskupui kardinolui Stanisławui Dziwiszui skiriant jį ypatinguoju pasiuntiniu Kauno arkikatedros 600 metų jubiliejaus iškilmėse
Popiežius Pranciškus: Drąsiai skelbkime Evangeliją; nebūkime atvėsę krikščionys
Arkivyskupas Becciu apie popiežiaus Pranciškaus reformą
Benediktas XVI apsigyveno vienuolyne Vatikane
Naujasis Rusijos ambasadorius įteikė Popiežiui skiriamuosius raštus
Popiežius Pranciškus: Būkime bendruomenė visada tarianti „taip“ Viešpačiui (+video)
Popiežiškųjų akademijų veikla. Žmogaus evoliucija ir geras valdymas
Pirmąjį Marijai skirto mėnesio šeštadienį, gegužės 4-ąją, Šventasis Tėvas Pranciškus vadovaus Rožinio maldai Didžiojoje Marijos bazilikoje Romoje
Gegužės 1-osios bendroji audiencija. „Darbas priklauso Dievo meilės planui“ (+video)
Popiežius priėmė Izraelio prezidentą (+video)
Pranciškus: jei nusidedi, eik į klausyklą dar, dar ir dar kartą
Popiežiaus Pranciškaus laiškas Ypatingajam pasiuntiniui į Kauno Katedros jubiliejaus iškilmę
Popiežiaus Pranciškaus homilija Sutvirtinimo Mišiose. „Jaunuoliai, gyvenkite dėl didelių dalykų“
Vidudienio malda: Marija tepadeda būti atidiems tam, ko prašo Šventoji Dvasia
Popiežius Pranciškus: mums reikia atvirų bendruomenių (+video)
Popiežius Pranciškus: Mūsų gyvenimas – pasirengimas (+video)
Popiežiaus Pranciškaus homilija apie krikščionišką didžiadvasiškumą ir nuolankumą
Popiežius Pranciškus: Neslėpkime savo talentų (+video)
Sirija. Popiežius prašė apšviesti širdis, kad būtų išvaduoti pagrobti vyskupai
Popiežiaus malda už Sirijoje pagrobtus ortodoksų vyskupus
Popiežius Pranciškus: Už Bažnyčios ribų neįmanoma rasti Jėzaus
Popiežius Pranciškus: Jėzus – vieninteliai vartai į Dangų
Prieš 40 metų popiežius Pranciškus davė iškilmingus įžadus Jėzus Draugijoje
Vidudienio malda Gerojo Ganytojo sekmadienį. Jaunystę reikia paskirti dideliems idealams
Popiežius Pranciškus kunigams: „Trokškite patikti Dievui, o ne sau patiems“
Popiežius Pranciškus: Tik atvėsę krikščionys nori patogios Bažnyčios
Lenkija. Daugiau kaip 4000 seminaristų ruošiasi kunigystei
Prieš aštuonerius metus buvo išrinktas popiežius Benediktas XVI
Sekmadienį bus minima penkiasdešimtoji pašaukimų diena
Popiežius Argentinos vyskupams: Bažnyčia turi išeiti iš savęs
Trečiadienio bendroji audiencija. Jėzus įžengė į Dangų, kad būtų mūsų užtarėjas: nebijokime kreiptis į Jį! (+video)
Žemės drebėjimas Irake ir Pakistane. Popiežiaus Pranciškaus solidarumas ir malda.
Kardinolas Filoni. Reikia ieškoti tikėjimo kelių į Aziją
Sekmadienį Popiežius kunigystės šventimus suteiks Romos seminarijų auklėtiniams
Popiežius Pranciškus meldė Bažnyčiai vienybės per Šv. Andriejus Bobolos užtarimą
Popiežiui Benediktui – 86 metai
Popiežiaus Pranciškaus užuojauta Bostonui: Nugalėti blogį gerumu!
Bostono kardinolas: Sprogimų tragedijos tamsoje žvelkime į Kristaus šviesą
Anglikonų Bažnyčia: vyras ir moteris santuokoje
Popiežius priėmė Ispanijos premjerą, Jeruzalės Lotynų patriarchą ir kelis Italijos vyskupus (+video)
Damasko maronitų arkivyskupas Nassar: Mirti ar išvykti?
Popiežius aukojo Mišias Šv. Pauliaus bazilikoje. Tikėjimą liudykime gyvenimu (+video)
Popiežius Pranciškus: Persekiojamieji tepajunta gyvą ir guodžiantį Prisikėlusio Viešpaties buvimą! (+video)
Popiežius Pranciškus: Jėzus visuomet yra šalia, net tamsiausiomis gyvenimo valandomis.
Sudaryta grupė kardinolų Popiežiaus patarėjų
Popiežius Biblinei komisijai: Dievo Žodis turi būti aiškinamas gyvoje Bažnyčios Tradicijoje (+video)
Popiežius aplankė Valstybės sekretoriatą
Prieš 27 metus Jonas Paulius II pirmą kartą apsilankė sinagogoje
Pastoriaus Schneiderio ir kardinolo Kocho komentarai po pastoriaus vizito Vatikane
Šventasis Tėvas priėmė Popiežiškojo fondo atstovus (+video)
Prieš 50 metų paskelbta Jono XXIII enciklika "Pacem in terris"
Popiežius priėmė Mozambiko premjerą (+video)
Kita ataskaita apie Vatikano finansinį skaidrumą bus skelbiama gruodį
Popiežiaus Pranciškaus bendroji audiencija. Ką mums reiškia Kristaus prisikėlimas? (+video)
Šventojo Tėvo užuojauta Iranui
„Pagonių kiemas“ keliaus į Meksiką
100 Romos aikščių bus skelbiama Evangelija
Popiežius priėmė JTO Generalinį sekretorių (+video)
Popiežiaus užuojauta dėl Margaret Thatcher mirties
Vatikane pristatyta tarptautinė konferencija apie regeneracinę mediciną
Pranciškaus pontifikatas be užuolankų tęsia ekumeninį įsipareigojimą
100 Romos aikščių bus skelbiama Evangelija
Popiežius Pranciškus. Dievo kantrybė laukia mūsų drąsos sugrįžti pas Jį (+video)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, [email protected]