Penktadienis, Šventojo Tėvo vizito Madride antroji diena
Pirmas Benedikto XVI susitikimas su PJD dalyviais: „Statykitės gyvenimą ant Kristaus uolos“
Madridas džiugiai sutiko Benediktą XVI
Popiežiaus interviu lėktuve pakeliui į Madridą: „PJD – Dievo Žodžio sėjos metas“
Bendroji trečiadienio audiencija. Meditacijos malda
Kokia Ispanija laukia atvykstančio Šventojo Tėvo?
Jaunimas iš viso pasaulio jau Madride. Antradienio vakarą oficialus PJD atidarymas
Žolinė Latvijoje, Lenkijoje ir Prancūzijoje
Žolinės iškilmė Kastelgandolfe
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Sustikime su popiežiumi pirmą kartą dalyvavo grupė katalikų iš Kubos
Visuotiniai atlaidai Pasaulio jaunimo dienų dalyviams
Prasidėjo Pasaulio jaunimo dienų susitikimai Ispanijos vyskupijose
Caritas Internationalis Generalinio sekretoriaus laiškas PJD dalyviams: Bažnyčiai reikia jaunimo gyvo tikėjimo, kūrybinės meilės ir vilties galios
Mirė t. Roberto Busa SJ, kompiuterinės kalbotyros pradininkas
Popiežiaus bendroji audiencija. „Vienuolynai – oazės, kuriose Dievas kalba žmonijai“
Popiežius pareiškė gilų susirūpinimą dėl įvykių Sirijoje ir Libijoje
Popiežius Benediktas: drąsiai iškęsti gyvenimo kančias pasitikint Dievu
Šeštadienį paminėtos popiežiaus Pauliaus VI mirties metinės
Iki Pasaulio jaunimo dienų – jau mažiau nei dvi savaitės
Kaip spręsti Bažnyčios krizę?
Vėl įvyko popiežiaus bendroji audiencija. Šventasis Tėvas paragino laisvalaikiu skaityti Šventąjį Raštą
Fokoliarus remiančių vyskupų susitikimas Trente
Šv. Jono Vianėjaus šventė Arse
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Eucharistija įpareigoja mylėti artimą
Kardinolas Bertone paminėjo dvidešimtąsias vyskupystės metines
Popiežiui įteiktas Bavarijos Traunsteino apdovanojimas
Surastas apaštalo šv. Pilypo kapas
Pasaulinių jaunimo dienų organizatorius: jaunimas yra gražiausias Bažnyčios veidas, džiaugsmas jų vizitinė kortelė
Mirė garsusis misionierius Kinijoje
Popiežius paskyrė naują Šiaurės Italijos dvikalbės vyskupijos ganytoją
Mirė nuncijus JAV arkivysk. Pietro Sambi
Kardinolo Noe laidotuvės Vatikane
Nuncijus Airijoje atšauktas konsultacijoms
Pirmadienį buvo minimas apaštalas šv. Jokūbas. Piligrimų kelias nutiestas iki Lietuvos.
Palaimintojo Jono Pauliaus II takas Alpėse
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. „Duok savo tarnui nuovokią širdį“
Popiežiaus užuojauta Norvegijai
Popiežius pritarė naujojo vyskupo Ukrainoje išrinkimui
Šventasis Sostas rengia atsakymą Airijai. Kvietimas objektyviai diskusijai ir komentarai
Popiežius paskyrė naują Jelgavos vyskupą
Mirė kardinolas Kazimierz Swiatek. Popiežiaus užuojauta
Georg Ratzinger: „Mano brolis popiežius“
Popiežius paprašė gelbėti alkstančius Afrikos gyventojus
Sekmadienio vidudienio malda. Parabolė apie dangaus Karalystę
Šventasis Tėvas gailisi dėl nesiskaitymo su Bažnyčia Kinijoje
Popiežiškajai „Cor unum“ tarybai 40 metų
Bažnyčia kovoje prieš AIDS - „Gerojo Samariečio“ fondas
Tony Blair apie religiją ir politiką globaliame pasaulyje
Krikščionių bendruomenės padėtis Irake 2010 metais
Statistika apie Pasaulio jaunimo dienų dalyvius
Vengrijos parlamentas oficialiai pripažino 14 religinių bendruomenių
Ne visi pasieks pasaulio katalikiško jaunimo šventę Madride
Ar popiežius rašo naują encikliką?
Pasaulio jaunimo dienos 2015 m. vyks Rygoje?
Turkijoje bus teisiamas katalikų vyskupo žudikas
Antradienį Šv. Petro bazilikoje buvo meldžiamasi už Europą
Arkivyskupas Savio Hon Tai Fai. Vyskupo šventinimas Kinijoje be popiežiaus sutikimo – žingsnis atgal
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Tikrasis Dievo „palyginimas“ yra pats Jėzus
Romoje surengtas Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos susitikimas
Religijų atstovų susitikime Asyžiuje dalyvaus ir netikintieji
Nauji smurto proveržiai Nigerijoje. Nukentėjo protestantų bažnyčia.
Kalifornijos vyskupai nepritaria „homoseksualų istorijos“ mokymui
Vokietijos vyskupų konferencija užsakė lytinių išnaudojimų tyrimą
Kard. Kurt Koch: ekumenizmas ir religijų dialogas stiprina taiką
Kardinolas William Levada apie Asyžiuje vyksiantį tarpreliginį susitikimą
Ketvirtadienio vakarą popiežius apsigyveno vasaros rezidencijoje
Arkivyskupas Tomasi – rezoliucija apie lytine orientaciją ir lyties tapatybę gali tapti žingsniu link religijos laisvės varžymo
Gruzija pripažins neortodoksų religines bendruomenes
Kard. Tauran: Kas yra ir kas nėra religijų dialogas?
Laiškas 2011 metų Pasaulinei turizmo dienai: „Turizmas ir kultūrų suartėjimas“
Popiežius Benediktas XVI aplankė palaimintajam Jonui Pauliui II skirtą parodą
Pareiškimas dėl lefebristų kunigų šventimų
Popiežius sekmadienio vidudienį: Meilės įstatymas - geriausias vaistas, gydantis žmonijos žaizdas
Popiežius maldininkams iš Pietų Italijos: Vyskupijos sinodas padeda pajusti, kad este Dievo tauta
„Kirche in Not“ 2010 veiklos ataskaita
Ketvirtadienio rytą buvo įteiktos „Ratzingerio premijos“. Kas yra teologija?
Nauji skyrimai Baltarusijoje ir Anglijoje
Šventojo Tėvo audiencija naujiems arkivyskupams
Prel. Georg Ratzinger: kunigystė - tai pats gražiausias uždavinys, būti Dievo pasiuntiniu ir skelbti jo meilę žmonėms
Popiežius aukojo šv. Petro ir Pauliaus iškilmės Mišias: „Ne tarnai, bet draugai“ – šitie žodžiai yra kunigo gyvenimo programa
Šv. Petras ir Paulius – pagrindiniai Romos Bažnyčios globėjai
Jau užsiregistravo 440 tūkstančių piligrimų į PJD Madride
Išrinktas naujas Latvijos Vyskupų konferencijos pirmininkas
Benediktas XVI priėmė Ekumeninę delegaciją
Benediktas XVI: Eucharistija - priešnuodis individualizmo kultūrai
Paskirtas Armėnų katalikų ganytojas Rytų Europoje
Benediktas XVI: Norėdami padėti kitiems melstis patys turime būti atgręžtomis į Dievą širdimis
Birželio 29 d. startuoja naujas Vatikano naujienų portalas - „news.va“
Maskvos patriarchatas kovos su „kristianofobija“
JAV vyskupai: Homoseksualios santuokos - „tragiška valdžios pretenzija, pakirsianti tiek santuoką, tiek šeimą“
Popiežius vadovavo Devintinių iškilmei. „Pasaulį perkeisti įmanoma tik vadovaujantis kviečio grūdo logika“.
„Žmogaus embrionų tyrimai – viltis neturi būti maitinama melu“
Trys Vokietijoje nacių nužudyti kunigai paskelbti palaimintaisiais
186 000 adoracijos valandų už kunigus ir Šventąjį Tėvą
Izraelio ambasadorius: Šventas Sostas išgelbėjo daug žydų
Romoje pristatyta konferencija apie atsaką į lytinius išnaudojimus
Medjugorje tyrimas tebevyksta
Popiežiaus bendroji audiencija. „Psalmėse Dievo Žodis tampa maldos žodžiu“
Paroda Vatikane popiežiaus kunigystės jubiliejui
Bavarijoje minimos Benedikto XVI kunigystės 60-osios metinės
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, [email protected]