Katalikų Bažnyčios Lietuvoje istorijos apmatai
  
 

Katalikų Bažnyčia Lietuvoje 1940-1989 m.

Iš Lietuvos Kultūros paveldo tūkstantmečio virtualios parodos svetainės:

Bažnyčia ir žmogaus teisės  Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika  | Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas