Lietuvos šventovės ir piligriminės vietos
  
 

Aušros Vartai

Aušros Vartų šventovės svetainė
Vilniaus arkivyskupijos puslapiai apie Aušros Vartų šventovę
Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda: Aušros Vartai