Katalikų žiniasklaida
  
 

 

1944–1988 Bažnyčia Lietuvoje neturėjo jokio legalaus žiniasklaidos kanalo. Keičiantis visuomeninėms aplinkybėms 1989 m. pirmiausia atsirado katalikiška periodinė spauda. Ją rengiant iš pradžių orientuotasi į prieš karą ėjusių leidinių atgaivinimą ir naudotasi pogrindyje sukaupto žurnalistinio darbo patirtimi. Katalikiškos orientacijos žurnalų bei laikraščių, skirtų visai Lietuvai, bendras tiražas siekia 50 tūkstančių egzempliorių. Savo periodiką turi kai kurios vyskupijos, parapijos, vienuolijos bei organizacijos. Dvylika religinę ir dvasinę literatūrą rengiančių leidyklų kasmet išleidžia iki šimto pavadinimų knygų, šį skaičių dar bent trečdaliu papildo kitų leidyklų katalikiškos tematikos leidiniai.

1940 m. prasidėjo Vatikano radijo transliacijos lietuvių kalba. Apie 1993–1995 m. įtakinga krikščioniška viešosios komunikacijos priemone tapo ir iki šiol išlieka katalikų radijo Mažoji studija. Jos laidos transliuojamos per nacionalinį radiją, tačiau jo vadovybė nesikiša į turinį, o eterio laikas derinamas tarpininkaujant episkopatui. 2004 m. transliacijas pradėjo Marijos radijas, priklausantis Pasaulinei Marijos radijo asociacijai.

Nuo 1998 m. veikia Katalikų interneto tarnybos prižiūrima oficiali Katalikų Bažnyčios Lietuvoje svetainė www.katalikai.lt arba www.lcn.lt.

2004 m. vasario mėn pranciškonų iniciatyva pradėtas leisti interneto dienraštis www.bernardinai.lt. Veikia jėzuitų globojamas interneto projektas - svetainė www.skrynia.lt. Naujųjų religijų tyrimo ir informacijos centras inicijavo www.religija.lt svetainę. Leidybos ir informacijos centras "Už gyvybę puoselėja pagarbą žmogaus gyvybei ir šeimos vertybėms svetainėje www.gyvybe.lt.

Krikščioniškos tematikos laidas rengia nacionalinė TV, kurioje 2000 m. tam įkurtas atskiras padalinys.