Katalikų žiniasklaida
  
 

Kontaktai


INTERNETAS
   

  Oficiali Katalikų Bažnyčios Lietuvoje svetainė
www.katalikai.lt | info@katalikai.lt

Sukūrė ir kuruoja Katalikų interneto tarnyba
info@kit.lt | tel. (37) 320121 | Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas
   

 

Interneto dienraštis
www.bernardinai.lt | redakcija@bernardinai.lt

Mažesniųjų Brolių pranciškonų (OFM) projektas

   

 

Įvairaus pobūdžio medžiagos katalogai (nebeatnaujinama)
www.skrynia.lt | redakcija@skrynia.lt

Jėzaus draugijos (SJ) projektas


 

 

TELEVIZIJA IR RADIJAS


 

 

Vatikano radijo lietuviškų programų redakcija
6.05 val. per LR „Klasika“; kart. 7.40 ir 21 val. per Marijos radiją

lt.radiovaticana.va | lituano@vatiradio.va
Programma Lituano, Radio Vaticana, 00120 Citta del Vaticano


 

 

LTR religinė laida apie Katalikų Bažnyčią
Sekmadienį 7 val. per LRT


 

 

Katalikų radijo Mažoji studija
Rengia Lietuvos radijo I ir II progamų transliuojamas laidas

info@mstudija.lt | tel. (5) 260 96 46
Pilies g. 4, LT-01132 Vilnius


 

 

Katalikų radijas visą parą (ir transliacija internetu)
Vilniuje 93.1MHz, Kaune 95.7MHz, Klaipėdoje 106.0MHZ, Šiauliuose 91.8MHZ, ...

redakcija@marijosradijas.lt | tel. (37) 377160
M.Daukšos g. 21/ V. Sladkevičiaus 1, LT-44282 Kaunas


 

 

PERIODINIAI LEIDINIAI


 

 

Mėnesinis žurnalas krikščioniškai šeimai
Leidžia Lietuvos Caritas leidykla
Vyr. redaktorius Darius Chmieliauskas

redakcija@artuma.lt | tel./faks. (37) 209683
Rotušės a. 23, LT-44279 Kaunas


 

 

Ateitininkų federacijos ketvirtinis žurnalas
Redaktorė Reda Sopranaitė

zurnalas@ateitis.lt |
mob. 8 616 34013
Pilies g. 8, Vilnius


 

 

Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro mėnesinis leidinys
Vyr. redaktorius Gediminas Žukas

lkbic@lcn.lt | tel./faks. (37) 323853
Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas


 

 

Mėnesinis žurnalas vaikams
Leidžia Ateitininkų federacija
Redaktorė Ingrida Laimutytė Matvejevienė

bitute@vilnensis.lt | tel. (5) 212 07 45
Pilies g. 8, LT-01123 Vilnius


 


 

 

Jėzuitų žurnalas, leidžiamas du kartus per metus


 

 

Religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas
4 kartus per metus leidžia VO „Logos“
Vyr. redaktorė – Dalia Marija Stančienė

logos@litlogos.eu | tel. (5) 2421963, faks. (5) 2429454
Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius


 

 

Mėnesinis maldynas visiems, norintiems gilintis į Dievo žodį ir melstis kasdien
Leidžia VšĮ „Magnificat leidiniai“
Koordinatoriai – Tiberiados bendruomenė, redaktorė – Indrė Klimkaitė

indre@magnificat.lt | Platinimo mob. 8 670 87046
M. K. Paco g. 4, 10309 Vilnius


 

 

Iliustruotas religijos, kultūros ir visuomenės gyvenimo mėnraštis
Leidžia VšĮ „Naujasis židinys–Aidai“
Vyr. redaktorius Nerijus Šepetys

naujasis.zidinys@gmail.lt | mob. 8 613 33223
Pilies g. 8, 01123 Vilnius


 

 

Mažesniųjų brolių kapucinų leidinys
Leidžiamas kas du menesiai


 

 

Kiekvieno sekmadienio liturginių skaitinių, maldų ir apmąstymų lapeliai
Leidžia marijonų talkininkų centras


 

 

Lietuvos saleziečių informacinis leidinys
Leidžiamas kas trys menesiai


 

 

Religijos mokslų žurnalas
Leidžia VDU KTF

soter@ktf.vdu.lt | tel. (37) 205489; faks. (37) 323477
Gimnazijos g. 7, Kaunas


 

 

Kasdienės liturginių Šv. Rašto skaitinių meditacijos
Kas du mėnesiai leidžia VšĮ „Gyvieji akmenėliai“

akmeneliai@lcn.lt | tel. (37) 323196
Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas


 

 

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis
Du kartus per savaitę leidžia VšĮ „Naujasis amžius“

redakcija@xxiamzius.lt | tel./faks. (37) 221154
Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas


 

 

Informacijos centrai ir tarnybos


 

LKB IC  

Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centras
Leidžia „Bažnyčios žinias“

lkbic@lcn.lt | tel./faks. (37) 323853
Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas


 

 

VšĮ Katalikų interneto tarnyba
Katalikų interneto projektai

info@kit.lt | tel. (37) 320121
Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas


 


 

 

Leidyklos ir spaustuvės

   

 

UAB leidykla AIDAI
Europos kultūros tradicija, naujausios humanitarinės ir socialinės studijos, religija, poezija bei menas

aidai@aidai.lt | tel. 8 645 11923
Vilnius


 

 

UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“
Populiari klasikinių ir šiuolaikinių katalikų autorių literatūra dvasingumo, teologijos, filosofijos bei psichologijos temomis

referente@katalikuleidiniai.lt |
tel. (5) 2122422; faks. (5) 2626462
Pylimo g. 27/14, LT–01309 Vilnius