KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

VASARIS 2006
Eilinis laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – B; eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 T 2 Sam 24, 2. 9–17; Mk 6, 1–6
IV savaitės

2

K Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)
Mal 3, 1–4; Žyd 2, 14–18; Lk 2, 22–40
I savaitės

3

Pn Sir 47, 2-11; Mk 6, 14–29
Šv. Blažiejus, vyskupas, kankinys; Šv. Ansgaras, vyskupas
IV savaitės
4 Š 1 Kar 3, 4–13; Mk 6, 30–34
5 S V EILINIS SEKMADIENIS
Job 7, 1-4. 6-7; 1 Kor 9, 16-19. 22-23; Mk 1, 29-39
I savaitės
6 P 1 Kar 8, 1–7. 9–13; Mk 6, 53–56
Šv. Paulius Mikis ir jo draugai, kankiniai
7 A 1 Kar 8, 22–23. 27–30; Mk 7, 1–13
8 T 1 Kar 10, 1–10; Mk 7, 14–23
Šv. Jeronimas Emilijanis, kunigas
9 K 1 Kar 11, 4–13; Mk 7, 24–30
10 Pn 1 Kar 11, 29–32. 12,19; Mk 7, 31–37
Šv. Skolastika, mergelė
11 Š 1 Kar 12, 26-32; 13, 33-34; Mk 8, 1-10
Lurdo Švč. M. Marija
12 S VI EILINIS SEKMADIENIS
Kun 13, 1-2. 44-46; 1 Kor 10, 31-11, 1; Mk 1, 40-45
II savaitės
13 P Jok 1, 1–11; Mk 8, 11–13
14 A Šv. Kirilas, vienuolis ir Metodijus, vyskupas, Europos golbėjai
Apd 13, 46–49; Lk 10, 1–9
15 T Jok 1, 19–27; Mk 8, 22–26
16 K Jok 2, 1–9; Mk 8, 27–33
17 Pn Jok 2, 14–24; Mk 8, 34–39. 9,1
Septyni šventieji Servitų ordino steigėjai
18 Š Jok 3, 1–10; Mk 9, 2–13
19 S VII EILINIS SEKMADIENIS
Iz 43, 18-19. 21-22. 24-25; 2 Kor 1, 18-22; Mk 2, 1-12
III savaitės
20 P Jok 3, 13–18; Mk 9, 14–29
21 A Jok 4, 1–10; Mk 9, 30–37
Šv. Petras Damijanis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
22 T Šv. Apaštalo Petro Sostas
1 Pt 5, 1-4; Mt 16, 13-19
I savaitės
23 K Jok 5, 1-6; Mk 9, 41-50
Šv. Polikarpas, vyskupas, kankinys
III savaitės
24 Pn Jok 5, 9-12; Mk 10, 1-12
25 Š

Jok 5, 13-20; Mk 10, 13-16

26 S VIII EILINIS SEKMADIENIS
Oz 2, 16. 17. 21-22; 2 Kor 3, 1-6; Mk 2, 18-22
IV savaitės
27 P 1 Pt 1, 3-9; Mk 10, 17-27
28 A 1 Pt 1, 10-16; Mk 10, 28–31

 
Įdėta 2006 02 01
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt