KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

KOVAS 2006
Gavėnia; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – B; gavėnios šiokiadieniai

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 T Pelenų diena
Jl 2, 12–18; 2 Kor 5, 20–6,2; Mt 6, 1–6. 16–18
IV savaitės

2

K Įst 30, 15–20; Lk 9, 22–25  

3

Pn Iz 58, 1–9; Mt 9, 14–15  
4 Š ŠV. KAZIMIERAS, LIETUVOS GLOBĖJAS
Kun 19, 1–2. 17–19; Fil 3, 8–14; Jn 15, 9–17
I savaitės
5 S I GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Pr 9,8-15; 1 Pt 3,18-22; Mk 1,12-15
I savaitės
6 P Kun 19, 1–2. 11–18; Mt 25, 31–46  
7 A Iz 55, 10–11; Mt 6, 7–15
Šv. Perpetua ir Felicita, kankinės
 
8 T Jon 3, 1–10; Lk 11, 29–32
Šv. Dievo Jonas
 
9 K Est 12, 14-16.23-25; Mt 7, 7–12
Šv. Pranciška Romietė, vienuolė
 
10 Pn Ez 18, 21–28; Mt 5, 20–26  
11 Š Įst 26, 16–19; Mt 5, 43–48  
12 S II GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Pr 22,1-2. 9. 10-13. 15-18; Rom 8, 31–34; Mk 9, 2–10
II savaitės
13 P Dan 9, 4–10; Lk 6, 36–38  
14 A Iz 1, 10. 16–20; Mt 23, 1–12  
15 T Jer 18, 18–20; Mt 20, 17–28  
16 K Jer 17, 5–10; Lk 16, 19–31  
17 Pn Pr 37, 3–4. 12–13. 17–28; Mt 21, 33–43. 45–46
Šv. Patrikas, vyskupas
 
18 Š Mch 7, 14–15. 18–20; Lk 15, 1–3. 11–32
Šv. Kirilas Jeruzalietis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
 
19 S III GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Iš 20,1-17; 1 Kor 1, 22–25; Jn 2,13-25
III savaitės
20 P ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ. M. MARIJOS SUŽADĖTINIS
2 Sam 7, 4–5. 12–14. 16; Rom 4, 13. 16–18; Mt 1, 16. 18–21 (arba Lk 2, 41-51
I savaitės
21 A Dan 3, 25. 34–43; Mt 18, 21–35 III savaitės
22 T Įst 4, 1. 5–9; Mt 5, 17–19  
23 K Jer 7, 23–28; Lk 11, 14–23
Šv. Turibijus Mongrovietis, vyskupas
 
24 Pn Oz 14, 2–10; Mk 12, 28–34  
25 Š VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS ŠVČ. M. MARIJAI
Iz 7, 10–14; 8, 10; Žyd 10, 4–10; Lk 1, 26–38
I savaitės
26 S IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS
2 Kr 36,14-16.19-23; 1 Ef 2, 4–10; Jn 3, 14-21
IV savaitės
27 P Iz 65, 17–21; Jn 4, 43–54  
28 A Ez 47, 1–9. 12; Jn 5, 1–3. 5–16  
29 T Iz 49, 8–15; Jn 5, 17–30  
30 K Iš 32, 7–14; Jn 5, 31–47  
31 Pn Išm 2, 1. 12–22; Jn 7, 1–2. 10. 25–30  

 
Įdėta 2006 02 10
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt