KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

LIEPA 2006
Eilinis laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – B; eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Š Rd 2, 2. 10–14. 18–19; Mt 8, 5–17
IV savaitės

2

S XIII EILINIS SEKMADIENIS
Išm 1, 13-15; 2, 23-24; 2 Kor 8, 7.9.13-15; Mk 5, 21-43
I savaitės

3

P Šv. Tomas, apaštalas
Ef 2, 19–22; Jn 20, 24–29
 
4

A

Am 3, 1-8; 4, 11-12; Mt 8, 23-27
Šv. Elžbieta Portugalė

 
5 T Am 5, 14–15. 21–24; Mt 8, 28–34
Šv. Antanas Marija Zakarijas, kunigas
 
6 K Am 7, 10–17; Mt 9, 1–8
Šv. Marija Goreti, mergelė, kankinė
 
7 Pn Am 8, 4–6. 9–12; Mt 9, 9–13  
8 Š Am 9, 11-15; Mt 9,14-17  
9 S XIV EILINIS SEKMADIENIS
Ez 2, 2–5; 2 Kor 12, 7–10; Mk 6, 1–6
II savaitės
10 P Oz 2, 16–17. 19–22; Mt 9, 18–26  
11

A

Šv. Benediktas, abatas, Europos globėjas Pat 2, 1-9; Mt 19, 27-29 I savaitės
12 T Oz 10, 1–3. 7–8. 12; Mt 10, 1–7
Pal. Jurgis Matulaitis
Šv. Bonifacas (Brunonas), vyskupas, kankinys
II savaitės
13 K Oz 11, 1–4. 8–9; Mt 10, 7–15
Šv. Henrikas
 
14 Pn Oz 14, 2–10; Mt 10, 16–23
Šv. Kamilius Lelietis, kunigas
 
15 Š Iz 6, 1–8; Mt 10, 24–33
Šv. Bonaventūras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
 
16 S XV EILINIS SEKMADIENIS
Am 7, 12–15; Ef 1, 3–10. (11–14); Mk 6, 7–13
III savaitės
17 P Iz 1, 11–17; Mt 10, 34–11,1  
18

A

Iz 7, 1–9; Mt 11, 20–24  
19 T Iz 10, 5–7. 13–16; Mt 11, 25–27  
20 K Iz 26, 7–9. 12. 16–19; Mt 11, 28–30  
21 Pn Iz 38, 1–6. 22. 7–8; Mt 12, 1–8
Šv. Laurynas Brindizietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
 
22 Š Šv. Marija Magdalietė
Gg 3, 1–4 arba 2 Kor 5, 14–17; Jn 20, 1. 11–18
 
23 S XVI EILINIS SEKMADIENIS
Jer 23, 1–6; Ef 2, 13–18; Mk 6, 30–34
IV savaitės
24 P Mch 6, 1–4. 6–8; Mt 12, 38–42  
25

A

Šv. Jokūbas, apaštalas
2 Kor 4, 7–15; Mt 20, 20–28
I savaitės
26 T Jer 1, 1.4–10; Mt 13, 1–9
Šv. Joakimas ir Ona, Švč. M. Marijos gimdytojai
IV savaitės
27 K  
28 Pn Jer 3, 14-17; Mt 13, 18-23  
29 Š Šv. Morta
1 Jn 4, 7–16; Jn 11, 19–27
 
30 S XVII EILINIS SEKMADIENIS
2 Kar 4, 42–44; Ef 4, 1–6; Jn 6, 1–15
I savaitės
31 P Jer 26, 11–16. 24; Mt 14, 1–12
Šv. Ignacas Lojola, kunigas
 

 
2006 06 13
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt