KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

RUGPJŪTIS 2006
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – B; eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 A Jer 28, 17-22; Mt 13, 36-43
Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
I savaitės

2

T Jer 15,10.16-21; Mt 13, 44-46
Šv. Euzebijus Vercelietis, vyskupas
 

3

K Jer 18, 1-6; Mt 13, 54-58  
4 Pn Jer 26, 1–9; Mt 13, 54–58
Šv. Jonas Marija Vianejus, kunigas
 
5 Š Jer 26, 11–16. 24; Mt 14, 1–12
Švč. M. Marijos bazilikos pašventinimas
 
6 S Kristaus Atsimainymas
Dan 7, 9-10. 13-14; 2 Pt 1, 16-19; Mt 9, 2-10
I savaitės
7 P Jer 28, 1-17; Mt 14, 13-21
Šv. Sikstas, popiežius ir draugai, kankiniai / Šv. Kajetonas, kunigas
II savaitės
8

A

Jer 30, 1-2. 12-15. 18-22; Mt 14, 22-36
Šv. Domininkas, kunigas
 
9 T Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta, mergelė, kankinė, Europos globėja
1 Kor 6, 13-15. 17-20; Jn 12, 24-26
 
10 K Šv. Laurynas, diakonas, kankinys
2 Kor 9, 6-10; Jn 12, 24-26
 
11 Pn Neh 9, 1-7. 10, 18-22; Mt 18, 15-20
Šv. Klara, mergelė
 
12 Š Hab 1, 12-2,4; Mt 17, 14-20  
13 S XIX EILINIS SEKMADIENIS
1 Kar 19, 4-8; Ef 4, 30 - 5, 2; Jn 6, 41-52
III savaitės
14 P Ez 1, 2-5. 24-28; Mt 17, 22-27
Šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys
 
15

A

ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (ŽOLINĖ)
Apr 11, 19. 12, 1. 3-6. 10; 1 Kor 15, 20-27; Lk 1, 39-56
I savaitės
16 T Ez 9, 1-7. 10, 18-22; Mt 18, 15-20
Šv. Steponas Vengras
III savaitės
17 K Ez 12, 1-12; Mt 18, 21-19,1  
18 Pn Ez 16, 3-15. 60. 63; Mt 19, 3-12  
19 Š Ez 18, 1-10. 13. 30-32; Mt 19, 13-15
Šv. Jonas Eudas, kunigas
 
20 S XX EILINIS SEKMADIENIS
Pat 9, 1-6; Ef 5, 15-20; Jn 6, 51-58
IV savaitės
21 P Joz 24, 14-29; Mt 19, 13-15
Šv. Pijus X, popiežius
 
22

A

Ez 28, 1-10; Mt 19, 23-30
Švč. M. Marija Karalienė
 
23 T Ez 34, 1-11; Mt 20, 1-16
Šv. Rože Limietė, mergelė
 
24 K Šv. Baltramiejus
Apr 21, 9-14; Jn 1, 45-51
 
25 Pn Ez 37, 1-14; Mt 22, 34-40  
26 Š Ez 43, 1-7; Mt 23, 1-12  
27 S XXI EILINIS SEKMADIENIS
Joz 24, 1-2. 15-18; Ef 5, 21-32; Jn 6, 60-69
I savaitės
28 P 2 Tes 1, 1-5. 11-12; Mt 23, 13-22
Šv. Augustinas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
 
29

A

Jer 1, 17-19; Mk 6, 17-29
Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimas
 
30 T 2 Tes 3, 6-10. 16-18; Mt 23, 27-32  
31

K

1 Kor 1, 1-9; Mt 24, 43-51  

 
2006 06 13
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt