KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

SAUSIS 2007
Kalėdų ir eilinis laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – C; eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 P ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA
Sk 6, 22-27;
Gal 4, 4-7; Lk 2, 16-21
I savaitės

2

A 1 Jn 2, 22-28; Jn 1, 19-28
Šv. Bazilijus Didysis ir Grigalius Nazianzietis, vyskupai, Bažnyčios mokytojai

3

T 1 Jn 2, 29-3, 6; Jn 1, 29-34
Švč. Jėzaus Vardas
4 K 1 Jn 3,7-10; Jn 1, 35-42
5 Pn 1 Jn 3,11–21; Jn 1,43–51
6 Š 1 Jn 5, 5-13; Mk 1, 7-11
7 S II SEKMADIENIS PO KALĖDŲ. VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI)
Iz 60, 1-6; Ef 3, 2-3. 5-6; Mt 2, 1-12
I savaitės
8 P VIEŠPATIES KRIKŠTAS
Iz 42, 1-4. 6-7; (arba Apd 10, 34-38); Lk 3, 15-16. 21-22
9 A Žyd 2, 5-12; Mk 1, 21-28
10 T Žyd 2, 14-18; Mk 1, 29-39
11

K

Žyd 3, 7-14; Mk 1, 40-45
12 Pn Žyd 4, 1-5. 11; Mk 2, 1-12
13 Š Žyd 4 , 12-16; Mk 2, 13-17
Šv. Hiliaras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
14 S II EILINIS SEKMADIENIS
Iz 62, 1-5; 1 Kor 12, 4-11; Jn 2, 1-12
II savaitės
15 P Žyd 5, 1-10; Mk 2, 18-22
16 A Žyd 6, 10-20; Mk 2, 23-28
17 T Žyd 7, 1-3. 15-17; Mk 3, 1-6
Šv. Antanas, abatas
18

K

Žyd 7,25-8, 6 ; Mk 3, 7-12
19 Pn Žyd 8, 6-13; Mk 3, 13-19
20 Š Žyd 9, 2-3. 11-14; Mk 3, 20-21
Šv. Fabijonas, popiežius/ Šv. Sebastijonas, kankinys
21 S III EILINIS SEKMADIENIS
Neh 8, 2-6. 8-10; 1 Kor 12, 12-30; Lk 1, 1-4. 4, 14-21
III savaitės
22 P Žyd 9, 15. 24-28; Mk 3, 22-30
Šv. Vincentas, kankinys
23 A Žyd 10, 1-10; Mk 3, 31-35
24 T Žyd 10, 11-18; Mk 4, 1-20
Šv. Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
25

K

Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimas
Apd 22, 3-16; (Apd 9, 1-22); Mk 16, 15-18
26 Pn Žyd 10, 32-39; Mk 4, 26-34
Šv. Timotiejus ir Titas, vyskupai
2 Tim 1, 1-8; (Tit 1, 1-5); Lk 10, 1-9
27 Š

Žyd 11, 1-2. 8-19; Mk 4, 35-41
Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas
Kol 1, 24–28; Lk 10, 1–12. 17–20

28 S IV EILINIS SEKMADIENIS
Jer 1, 4–5. 17–19; 1 Kor 12, 31–13, 13; Lk 4, 21–30
IV savaitės
29 P Žyd 11, 32-40; Mk 5, 1-20
30 A Žyd 12, 1-4; Mk 5, 21-43
31 T Žyd 12, 4-7. 11-15; Mk 6, 1-6
Šv. Jonas Boskas, kunigas

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt