KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

VASARIS 2007
Eilinis laikas – Gavėnia; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – C; eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 K Žyd 12, 18-19. 21-24; Mk 6, 7-13
IV savaitės

2

Pn Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)
Mal 3, 1-4; Žyd 2, 14-18; Lk 2, 22-32 (33-40)
I savaitės

3

Š Žyd 13, 15-17.20-21; Mk 6, 30-34 Šv. Blažiejus, vyskupas, kankinys/ Šv. Anaksagaras, vyskupas IV savaitės
4 S V EILINIS SEKMADIENIS
Iz 6, 1–8; 1 Kor 15, 1–11; Lk 5, 1–11
I savaitės
5 P Šv. Agota, mergelė, kankinė
Pr 1, 1-19; Mk 6, 53-56
6 A Pr 1, 20-2, 4a; Mk 7, 1-13
Šv. Paulius Mikis, kunigas, kankinys ir jo draugai, kankiniai
7 T Pr 2,4-9. 15-17; Mk 7, 14-23
8 K Pr 2, 18-25; Mk 7, 24-30
Šv. Jeronimas Emilijanas, kunigas
9 Pn Pr 3, 1-8; Mk 7, 31-37
10 Š Pr 3, 9-24; Mk 8, 1-10
Šv. Skolastika, mergelė
11

S

VI EILINIS SEKMADIENIS
Jer 17, 5–8; 1 Kor 15, 12. 16–20; Lk 6, 17. 20–26
II savaitės
12 P Pr 4, 1-15. 25; Mk 8, 11-13
13 A Pr 6,5-8;7,1-5.10; Mt 8, 14-21
14 T Šv. Kirilas ir Metodijus, Europos globėjai
Apd 13, 46-49; Lk 10, 1-9
I savaitės
15 K Pr 9, 1-13; Mk 8, 27-33 II savaitės
16 Pn Pr 11, 1-9; Mk 8, 34-9, 1
Lietuvos Nepriklausomybės diena, meldžiamės už Tėvynę
17 Š Žyd 11, 1-7; Mk 9, 2-13
Septyni šventieji Servitų ordino steigėjai
18

S

VII EILINIS SEKMADIENIS
1 Sam 26, 2. 7–9. 12–13. 22–23; 1 Kor 15, 45–49; Lk 6, 27–38
III savaitės
19 P Sir 1, 1-10; Mk 9, 14-29
20 A Sir 2, 1-11; Mk 9, 30-37
21 T Pelenų diena
Jl 2, 12-18; 2 Kor 5, 20-6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18
IV savaitės
22 K Šv. Apaštalo Petro Sostas
1 Pt 5, 1-4; Mt 16, 13-19
23 Pn Iz 58, 1-9a; Mt 9, 14-15
Šv. Polikarpas, kankinys
24 Š Iz 58, 9-14; Lk 5, 27-32
25

S

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Įst 26, 4–10; Rom 10, 8–13; Lk 4, 1–13
I savaitės
26 P Kun 19, 1-2. 11-11; Mt 25, 31-46
27 A Iz 55, 10–11; Mt 6, 7–15
28 T Jon 3, 1–10; Lk 11, 29–32

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt