KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

BIRŽELIS 2007
Eilinis laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – C; eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Pn Sir 44,1.9-13; Mk 11, 11-26
Šv. Justinas, kankinys
VI savaitės
2 Š Sir 51, 12-20; Mk 11, 27-33  
3 S ŠVČ. TREJYBĖ
Pat 8, 22-31; Rom 5, 1-5 ; Jn 16, 12-15
I savaitės
4 P Tob 1, 1–2; 2, 1–8; Mk 12, 1–12  
5 A Tob 2, 9-14; 3, 1; Mk 12, 13–17
Šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys
 
6 T Tob 3, 1-13. 16–17 ; Mk 12, 18–27
Šv. Norbertas, vyskupas
 
7 K Tob 6, 10–13; 7, 1.8–14; 8, 4–8; Mk 12, 28–34  
8 Pn Tob 11, 5-15; Mk 12, 35-37  
9 Š 2 Tim 3, 10–17; Mk 12, 34–37
Šv. Efremas, diakonas, Bažnyčios mokytojas
 
10 S ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS)
Pr 14, 18-20 1 Kor 11, 23-26; Lk 9, 11-17
II savaitės
11 P 2 Kor 1, 1–7; Mt 5, 1–12
Šv. Barnabas, apaštalas
Apd 11, 21–26; 13, 1–3; Mt 10, 7–13
 
12 A 2 Kor 1, 18–22; Mt 5, 13–16  
13 T 2 Kor 3, 4–11; Mt 5, 17–19
Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
 
14 K 2 Kor 3, 15–4, 1.3–6; Mt 5, 20–26   
15 Pn ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS
Ez 34, 11–16; Rom 5, 5–11; Lk 15, 3–7
I savaitės
16 Š Nekaltoji Švč. M. Marijos Širdis
Iz 61, 9–11; Lk 2, 41–51
2 Kor 5, 14-21; Mt 5, 33-37
II savaitės
17 S XI EILINIS SEKMADIENIS
2 Sam 12, 7-10. 13; Gal 2, 16. 19-21; Lk 7, 36-8, 3
III savaitės
18 P 2 Kor 6,1-10; Mt 5, 38-42  
19 A

2 Kor 8, 1-9; Mt 5, 43-48
Šv. Romualdas, abatas

 
20 T 2 Kor 9, 6-11; Mt 6, 1-6. 16-18  
21 K 2 Kor 11, 1-11; Mt 6, 7-15
Šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis
 
22 Pn 2 Kor 11, 18. 21-30; Mt 6, 19-23
Šv. Paulius Nolietis, vyskupas
Šv. Jonas Fišeris, vyskupas, kankinys
Šv. Tomas Moras, kankinys
 
23 Š 2 Kor 12, 1-10; Mt 6, 24-34  
24 S ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS
Iz 49, 1–6; Apd 13, 22–26; Lk 1, 57–66. 80
I savaitės
25 P Pr 12, 1-9; Mt 7, 1-5 IV savaitės
26 A Pr 13, 2. 5-18; Mt 7, 6. 12-14  
27 T 2 Kar 19, 9–11. 14–21. 31–36; Mt 7, 6. 12–14  
28 K Pr 16,(1-6).6-12.15-16; Mt 7, 21-29
Šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys
 
29 Pn ŠV. PETRAS IR PAULIUS
Apd 12, 1–11; 2 Tim 4, 6–9. 17–18; Mt 16, 13–19
I savaitės
30 Š Pr 18, 1-15; Mt 8, 8,5-17
Pirmieji šventieji Romos Bažnyčios kankiniai
IV savaitės

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt