KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

SPALIS 2007
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – C; eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

 
Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 P Zch 8, 2-8; Lk 9, 46-50
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja
II savaitės
2 A Šv. Angelai Sargai
Iš 23, 20-23; Mt 18, 1-5.10
Zch 8, 20-23; Lk 9, 51-56
 
3 T Neh 2, 1-8; Lk 9, 57-62  
4 K Neh 8, 1-4.5-6.8-12; Lk 10, 1-12
Šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis
 
5 Pn Bar 1, 15-22; Lk 10, 13-16
6 Š Bar 4, 5-12. 27-29; Lk 10, 17-24
Šv. Faustina Kovalska, vienuolė/ Šv. Brunonas, kunigas
 
7 S XXVII EILINIS SEKMADIENIS
Hab 1, 2-3; 2, 2-4; 2 Tim 1, 6-8. 13-14; Lk 17, 5-10
III savaitės
8 P

Jon 1, 1-2, 1.11; Lk 10, 25-37

 

9

A

Jon 3, 1-10; Lk 10, 38-42
Šv. Dionyzas, vyskupas, kankinys ir jo draugai, kankiniai/ Šv. Jonas Leonardis, kunigas

 

10

T Jon 4, 1-11; Lk 11, 1–4  
11 K Mal 3, 13-20; Lk 11, 5-13  
12 Pn Jl 1, 13-15; 2, 1-2; Lk 11, 15–26  
13 Š

Jl 4, 12-21; Lk 11, 27-28

 
14 S XXVIII EILINIS SEKMADIENIS
2 Kar 5, 14-17; 2 Tim 2, 8-13; Lk 17, 11-19
IV savaitės
15 P

Rom 1, 1-7; Lk 11, 29-32
Šv. Jėzaus Teresė (Avilietė), mergelė, Bažnyčios mokytoja

 
16 A Rom 1, 16-25; Lk 11, 37-41
Šv. Jadvyga Silezietė, vienuolė/ Šv. Margarita Marija Alakok, mergelė
 
17 T Rom 2, 1-11; Lk 11, 42-46
Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys
 
18 K Šv. Lukas, evangelistas
2 Tim 4, 10–17; Lk 10, 1–9
 
19 Pn Rom 4, 1-8; Lk 12, 1-7
Šv. Jonas de Brebefas ir Izaokas Žagas, kunigai, kankiniai ir jų draugai, kankiniai
Šv, Kryžiaus Paulius, kunigas
 
20 Š Rom 4, 13. 16-18; Lk 12, 8-12  
21 S XXIX EILINIS SEKMADIENIS
Iš 17, 8-13; 2 Tim 3, 14-4, 2; Lk 18, 1-8
I savaitės
22 P Rom 4, 20-25; Lk 12, 13-21  
23 A Rom 5, 12. 15. 17-21; Lk 12, 35-38  
24 T Rom 6, 12–18; Lk 12, 39-48
Šv. Antanas Marija Klaretas, vyskupas
 
25 K Rom 6, 19-23; Lk 12, 49-53  
26 Pn Rom 7, 18-25; Lk 12, 54-59  
27 Š Rom 8, 1-11; Lk 13, 1-9  
28 S XXX EILINIS SEKMADIENIS
Sir 35, 15-17. 20-22; 2 Tim 4, 6-8. 16-18; Lk 18, 9-14
II savaitės
29 P

Rom 8, 12-17; Lk 13, 10-17

 
30 A Rom 8, 18-25; Lk 13, 18-21  
31 T Rom 8, 26-30; Lk 13, 22-30  

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt