KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

SAUSIS 2008
Kalėdų laikas–eilinis laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – A; eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 A ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA
Sk 6, 22-27;
Gal 4, 4-7; Lk 2, 16-21
I savaitės
2 T 1 Jn 2, 22-28; Jn 1, 19-28
Šv. Bazilijus Didysis ir Grigalius Nazianzietis, vyskupai, Bažnyčios mokytojai
 
3 K 1 Jn 2, 29-3, 6; Jn 1, 29-34  
4 Pn 1 Jn 3, 7-10; Jn 1, 35-42  
5 Š 1 Jn 3, 11-21; Jn 1, 43-51  
6 S VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI)
Iz 60, 1-6; Ef 3, 2-3. 5-6; Mt 2, 1-12
I savaitės
7 P 1 Jn 3, 22-4, 6; Mt 4, 12-17. 23-25
Šv. Raimundas Penjaforietis, kunigas
II savaitės
8 A 1 Jn 4, 7-10; Mk 6, 34-44  
9 T 1 Jn 4, 11-18; Mk 6, 45-52  
10 K 1 Jn 4, 19-5, 4; Lk 4, 14-22  
11 Pn 1 Jn 5, 5-13; Lk 5, 12-16  
12 Š 1 Jn 5, 14-21; Jn 3, 22-30  
13 S VIEŠPATIES KRIKŠTAS
Iz 42, 1-4. 6-7; Apd 10, 34-38; Mt 3, 13-17
I savaitės
14 P 1 Sam 1, 1-8; Mk 1, 14-20  
15 A 1 Sam 1, 9-20; Mk 1, 21-28  
16 T 1 Sam 3, 1-10. 19-20; Mk 1, 29-39  
17 K 1 Sam 4, 1-11; Mk 1, 40-45
Šv. Antanas, abatas
 
18 Pn 1 Sam 8, 4-7. 10-22; Mk 2, 1-12  
19 Š 1 Sam 9, 1-4. 17-19. 10, 1; Mk 2, 13-17  
20 S II EILINIS SEKMADIENIS
Iz 49, 3. 5-6; 1 Kor 1, 1-3; Jn 1, 29-34
II savaitės 
21 P 1 Sam 15, 16-23; Mk 2, 18-22
Šv. Agnietė, mergelė, kankinė
 
22 A 1 Sam 16, 1-13; Mk 2, 23-28
Šv. Vincentas, diakonas, kankinys
 
23 T 1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51; Mk 3, 1-6  
24 K 1 Sam 18, 6-9. 19, 1-7; Mk 3, 7-12
Šv. Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
 
25 Pn Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimas
Apd 22, 3-6; (arba Apd 9 ,1-22); Mk 16, 15-18
 
26 Š Šv. Timotiejus ir Titas, vyskupai
2 Tim 1, 1-8; (arba Tit 1, 1-5); Lk 10, 1-9
 
27 S III EILINIS SEKMADIENIS
Iz 8, 23-9, 3; 1 Kor 1, 10-13. 17; Mt 4, 12-23
III savaitės
28 P 2 Sam 5, 1-7. 10; Mk 3, 22-30
Šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
 
29 A 2 Sam 6, 12-15. 17-19; Mk 3, 31-35  
30 T 2 Sam 7, 4-17; Mk 4, 1-20  
31 K 2 Sam 7, 18-19. 24-29; Mk 4, 21-25
Šv. Jonas Bosko, kunigas, vienuolis
 

 
2007 12 28
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt