KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

VASARIS 2008
Eilinis laikas – Gavėnia; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – A; eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Pn 2 Sam 11, 1-10. 13-17; Mk 4, 26-34
III savaitės
2 Š Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)
Mal 3, 1-4; Žyd 2, 14-18; Lk 2, 22-32 (33-40)
I savaitės
3 S IV EILINIS SEKMADIENIS
Sof 2, 3; 3, 12-13; 1 Kor 1, 26-31; Mk 5, 1-12
IV savaitės
4 P 2 Sam 15, 13-14.30; 16, 5-13; Mk 5, 1-20  
5 A Šv. Agota, mergelė, kankinė
2 Sam 18, 9-10. 14. 24. 30-19, 3; Mk 5, 21-43
 
6 T Pelenų diena
Jl 2, 12-18; 2 Kor 5, 20-6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18
IV savaitės
7 K Įst 30, 15-20; Lk 9, 22-25  
8 Pn Iz 58, 1-9a; Mt 9, 14-15
Šv. Jeronimas Emilijanas, kunigas
 
9 Š Iz 58, 9-14; Lk 5, 27-32  
10 S I GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Įst 26, 4–10; Rom 5, 12-19; Mt 4, 1-11
I savaitės
11 P Kun 19, 1-2. 11-11; Mt 25, 31-46
Švč. M. Marijos apsireiškimas Lurde
 
12 A Iz 55, 10–11; Mt 6, 7–15  
13 T Jon 3, 1–10; Lk 11, 29–32  
14 K Šv. Kirilas ir Metodijus, Europos globėjai
Apd 13, 46-49; Lk 10, 1-9
 
15 Pn Ez 18, 21–28; Mt 5, 20–26  
16 Š Įst 26, 16–19; Mt 5, 43–48
Lietuvos Nepriklausomybės diena, meldžiamės už Tėvynę
 
17 S II GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Pr 15, 5–12. 17–18; 2 Tim 1, 8-10; Mt 17, 1-9
II savaitės
18 P Dan 9, 4–10; Lk 6, 36–38  
19 A Iz 1, 10. 16–20; Mt 23, 1–12  
20 T Jer 18, 18–20; Mt 20, 17–28  
21 K Jer 17, 5–10; Lk 16, 19–31
Šv. Petras Damijanas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
 
22 Pn Šv. Apaštalo Petro Sostas
1 Pt 5, 1-4; Mt 16, 13-19
I savaitės
23 Š Mch 7, 14–15. 18–20; Lk 15, 1–3. 11–32
Šv. Polikarpas, vyskupas, kankinys
II savaitės
24 S III GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Iš 3, 1–8. 13–15; Rom 5, 1-2.5-8; Jn 4, 5-42
III savaitės
25 P 2 Kar 5, 1–15; Lk 4, 24–30  
26 A Dan 3, 25. 34–43; Mt 18, 21–35  
27 T Įst 4, 1. 5–9; Mt 5, 17–19  
28 K Jer 7, 23–28; Lk 11, 14–23  
29 Pn Oz 14, 2-10; Mk 12, 28-34  

 
2008 01 31
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt