KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

GEGUŽĖ 2008
Velykų laikas – Eilinis laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – A; eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 K Apd 18,1-8; Jn 16,16-20 II savaitės
2 Pn Apd 18, 9-18; Jn 16, 20-23
Šv. Atanazas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
 
3 Š Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai
1 Kor 15, 1–8; Jn 14, 6–14
 
4 S VII VELYKŲ SEKMADIENIS KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)
Apd 1, 1–11; Ef 1, 17–23; Mt 28, 16-20
I savaitės
5 P Apd 19, 1-8; Jn 16, 29-33 III savaitės
6 A Apd 20, 17–27; Jn 17, 1–11  
7 T Apd 20, 28–38; Jn 17, 11–19  
8 K Apd 22, 30; 23, 6–11; Jn 17, 20–26  
9 Pn Apd 25, 13–21; Jn 21, 15–19  
10 Š Apd 28, 16-20. 30-31; Jn 21, 20-25
Sekminių vigilijos Mišios
Pr 11, 1–9; Rom 8, 22–27; Jn 7, 37–39
 
11 S ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS)
Apd 2, 1-11; 1 Kor 12, 3-7. 12-13; Jn 20, 19-23
I savaitės
12 P Jok 1, 1–11; Mk 8, 11–13
Šv. Nerijus ir Achilas, kankiniai/ Šv. Pankratas, kankinys
II savaitės
13 A Jok 1, 12-18; Mk 8, 14-21  
14 T Šv. Motiejus, apaštalas
Apd 1, 15–17.20–26; Jn 15, 9–17
 
15 K Jok 2, 1–9; Mk 8, 27–33  
16 Pn Jok 2, 14–24; Mk 8, 34–39. 9,1
Šv. Andriejus Bobola, kunigas, kankinys
 
17 Š Jok 3, 1–10; Mk 9, 2–13  
18 S VIII EILINIS SEKMADIENIS ŠVČ. TREJYBĖ
Iš 34, 4–6. 8–9; 2 Kor 13, 11–13; Jn 3, 16–18
I savaitės
19 P Jok 3, 13–18; Mk 9, 14–29 III savaitės
20 A Jok 4, 1–10; Mk 9, 30–37
Šv. Bernardas Sienietis, kunigas
 
21 T Jok 4, 13-17; Mk 9, 38-40  
22 K Jok 5, 1-6; Mk 9, 41-50  
23 Pn Jok 5, 9-12; Mk 10, 1-12  
24 Š Jok 5, 13-20; Mk 10, 13-16  
25 S IX EILINIS SEKMADIENIS ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS)
Įst 8, 2–3. 14–16; 1 Kor 10, 16–17; Jn 6, 51–58
I savaitės
26 P 1 Pt 1, 3-9; Mk 10, 17-27 IV savaitės
27 A 1 Pt 1, 10-16; Mk 10, 28–31  
28 T 1 Pt 1, 18-25; Mk 10, 32-45  
29 K 1 Pt 2, 2-5. 6-12; Mk 10, 46-52  
30 Pn ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIS
Įst 7, 6–11; 1 Jn 4, 7-16; Mt 11, 25-30
Maldų už kunigų šventėjimą diena
I savaitė
31 Š Švč. M. Marijos apsilankymas
Sof 3,14-18; (Rom 12,9-16); Lk 1,39-56
 

 
2008 04 30
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt