KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

RUGPJŪTIS 2008
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – A; eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Pn Jer 26, 1–9; Mt 13, 54–58
Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
I savaitės

2

Š Jer 26, 11–16. 24; Mt 14, 1–12
Šv. Euzebijus Vercelietis, vyskupas
 

3

S XVIII EILINIS SEKMADIENIS Iz 55, 1–3; Rom 8, 35. 37–39; Mt 14, 13–21 II savaitės
4 P Jer 28, 1-17; Mt 14, 22-36
Šv. Jonas Marija Vianejus, kunigas
 
5 A Jer 30, 1-2. 12-15. 18-22; Mt 14, 22-36 (arba Mt 15, 1-2. 10-14)
Švč. M. Marijos bazilikos pašventinimas
 
6 T Kristaus Atsimainymas
Dan 7, 9-10. 13-14; 2 Pt 1, 16-19; Mt 17,1-9
I savaitės
7 K Jer 31, 31-34; Mt 16, 13-23
Šv. Sikstas, popiežius ir draugai, kankiniai / Šv. Kajetonas, kunigas
II savaitės
8

Pn

Neh 2,1-3; 3,1-3.6-7; Mt 16, 24-28
Šv. Domininkas, kunigas
 
9 Š Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta, mergelė, kankinė, Europos globėja
1 Kor 6, 13-15. 17-20; Jn 12, 24-26
 
10 S XIX EILINIS SEKMADIENIS
1 Kar 19, 9. 11-13; Rom 9, 1–5;
Mt 14, 22–33
III savaitės 
11 P Ez 1, 2-5. 24-28; Mt 17, 22-27
Šv. Klara, mergelė
 
12 A Ez 2, 8-3,4; Mt 18, 1-5.10.12-14
Šv. Joana Pranciška Šantalietė, vienuolė
 
13 T Ez 9, 1-7. 10, 18-22; Mt 18, 15-20
Šv. Poncijonas, popiežius ir Šv. Ipolitas, kunigas, kankiniai
14 K Ez 12, 1-12; Mt 18, 21-19,1
Šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys
 
15

Pn

ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (ŽOLINĖ)
Apr 11, 19. 12, 1. 3-6. 10; 1 Kor 15, 20-27; Lk 1, 39-56
I savaitės
16 Š Ez 18, 1-10. 13. 30-32; Mt 19, 13-15
Šv. Steponas Vengras
III savaitės
17 S XX EILINIS SEKMADIENIS
Iz 56, 1. 6-7; Rom 11, 13-15. 29-32; Mt 15, 21-28
IV savaitės
18 P Ez 24, 15-24; Mt 19, 16-22  
19 A Ez 28, 1-10; Mt 19, 23-30
Šv. Jonas Eudas, kunigas
 
20 T Ez 34, 1-11; Mt 20, 1-16
Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas
21 K Ez 36, 23-28; Mt 22, 1-14
Šv. Pijus X, popiežius
 
22

Pn

Ez 37, 1-14; Mt 22, 34-40
Švč. M. Marija Karalienė
 
23 Š Ez 43, 1-7; Mt 23, 1-12
Šv. Rože Limietė, mergelė
 
24 S XXI EILINIS SEKMADIENIS
Iz 22, 15. 19-23; Rom 11, 33-36;
Mt 16, 13–20
I savaitės
25 P 2 Tes 1, 1-5. 11-12; Mt 23, 13-22
Šv. Liudvikas, Šv. Juozapas Kalasantas, kunigas
 
26 A 2 Tes 2, 1-3. 13-17; Mt 23, 23-26  
27 T 2 Tes 3, 6-10. 16-18; Mt 23, 27-32
28 K 1 Kor 1, 1-9; Mt 24, 43-51
Šv. Augustinas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
 
29

Pn

Jer 1, 17-19; Mk 6, 17-29
Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimas
 
30 Š 1 Kor 1, 26-31; Mt 25, 14-30  
31

S

XXII EILINIS SEKMADIENIS Jer 20, 7-9; Rom 12, 1-2;
Mt 16, 21–27
II savaitės

 
2008 06 30
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt