KATALIKAI.LT
 
 

GRUODIS 2008
Adventas – Kalėdos; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – B; eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.


Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 P Iz 2, 1-5; Mt 8, 5-11
I savaitės

2

A Iz 11, 1–10; Lk 10, 21-24
 

3

T Iz 25, 6-10; Mt 15, 29-37  
4 K Iz 26, 1–6; Mt 7, 21. 24–27
Šv. Jonas Damaskietis, Bažnyčios mokytojas, kunigas
 
5 Pn Iz 29, 17-24; Mt 9, 27-31  
6 Š Iz 30, 19-21.23-26; Mt 9, 35 - 10, 1. 6-8
Šv. Mikalojus, vyskupas
 
7 S II ADVENTO SEKMADIENIS
Iz 40, 1-5. 9-11; 2 Pt 3, 8-14
Mk 1, 1–8
II savaitės
8 P Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas
Pr 3, 9–15; Ef 1, 3–6. 11–12; Lk 1, 26–38
I savaitės
9 A Iz 40, 1-11; Mt 18, 12-14 II savaitės
10 T Iz 40, 25-31; Mt 11, 28-30  
11 K Iz 41, 13-20; Mt 11, 11-15
Šv. Damazas I, popiežius
 
12

Pn

Iz 48, 17–19; Mt 11, 16–19
Šv. Joana Pranciška Šantalietė, vienuolė
 
13 Š Sir 48, 1-4. 9-11; Mt 17, 10-13
Šv. Liucija, mergelė, kankinė
 
14 S III ADVENTO SEKMADIENIS (Gaudete)
Iz 61, 1–2. 10–11; 1 Tes 5, 16–24; Jn 1, 6–8. 19–28
III savaitės
15 P Sk 24, 2–7. 15–17; Mt 21, 23–27  
16 A Sof 3, 1-2. 9-13; Mt 21, 28-32  
17 T Pr 49, 2. 8-10; Mt 1, 1-17  
18 K Jer 23, 5-8; Mt 1, 18-24  
19

Pn

Ts 13, 2–7. 24–25; Lk 1, 5–25  
20 Š Iz 7, 10–14; Lk 1, 26–38  
21 S IV ADVENTO SEKMADIENIS
2 Sam 7, 1–5. 8–11 ; Rom 16, 25–27; Lk 1, 26–38
IV savaitės
22 P 1 Sam 1, 24–28; Lk 1, 46–56  
23 A Mal 3, 1–4. 23–24; Lk 1, 57–66
Šv. Jonas Kentietis, kunigas
 
24 T 2 Sam 7, 1–5. 8–12. 14. 16; Lk 1, 67–69
Kalėdų vigilija
Iz 62, 1-5; Apd 13, 16-17. 22-25; Mt 1, 1-25
 
25 K KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS)
Kalėdų nakties šv. Mišios
Iz 9, 1–3. 5–6; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14
Kalėdų ryto šv. Mišios
Iz 62, 11–12; Tit 3, 4–7; Lk 2, 15–20
Kalėdų dienos šv. Mišios
Iz 52, 7–10; Žyd 1, 1–6; Jn 1, 1–18
I savaitės
26

Pn

Šv. Steponas, pirmasis kankinys
Apd 6, 8–10; 7, 54–59; Mt 10, 17–22

 
27 Š Šv. apaštalas Jonas, evangelistas
1 Jn 1, 1–4; Jn 20, 2–8
 
28 S ŠVENTOJI ŠEIMA
Sir 3, 2–7. 12–14; Kol 3, 12–21; Lk 2, 22–40
I savaitės
29 P

1 Jn 2, 3–11; Lk 2, 22–35
Šv. Tomas Beketas, vyskupas, kankinys

 
30 A

1 Jn 2, 12–17; Lk 2, 36–40

 
31

T

1 Jn 2, 18–21; Jn 1, 1–18
Šv. Silvestras I, popiežius
 

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt