KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

VASARIS 2009
Eilinis laikas – Gavėnia; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – B; eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 S IV EILINIS SEKMADIENIS
Įst 18, 15-20; 1 Kor 7, 32-35; Mk 1, 21-28
IV savaitės
2 P Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)
Mal 3, 1-4; Žyd 2, 14-18; Lk 2, 22-32 (33-40)
3 A Žyd 12, 1-4; Mk 5, 21-43
Šv. Blažiejus, vyskupas, kankinys/ Šv. Anaksagaras, vyskupas
4 T Žyd 12, 4-7. 11-15; Mk 6, 1-6
5 K Šv. Agota, mergelė, kankinė
Pr 1, 1-19; Mk 6, 53-56
6 Pn Žyd 13, 1-8; Mk 6, 14-29
Šv. Paulius Mikis, kunigas, kankinys ir jo draugai, kankiniai
7 Š Žyd 13, 15-17.20-21; Mk 6, 30-34
8 S V EILINIS SEKMADIENIS
Job 7, 1-4. 6-7; 1 Kor 9, 16-19. 22-23; Mk 1, 29-39
I savaitės
9 P Pr 1, 1-19; Mk 6, 53-56
10 A Pr 1, 20-2, 4a; Mk 7, 1-13
Šv. Skolastika, mergelė
11 T Pr 2,4-9. 15-17; Mk 7, 14-23
12 K Pr 2, 18-25; Mk 7, 24-30
13 Pn Pr 3, 1-8; Mk 7, 31-37
14 Š Šv. Kirilas ir Metodijus, Europos globėjai
Apd 13, 46-49; Lk 10, 1-9
I savaitės
15 S VI EILINIS SEKMADIENIS
Kun 13, 1-2. 44-46; 1 Kor 10, 31-11, 1; Mk 1, 40-45
II savaitės
16 P Pr 4, 1-15. 25; Mk 8, 11-13
Lietuvos Nepriklausomybės diena, meldžiamės už Tėvynę
17 A Pr 6,5-8;7,1-5.10; Mt 8, 14-21
Septyni šventieji Servitų ordino steigėjai
18 T Pr 8, 6-13. 20-22; Mt 8, 22-26
19 K Pr 9, 1-13; Mk 8, 27-33
20 Pn Pr 11, 1-9; Mk 8, 34-9, 1
21 Š Žyd 11, 1-7; Mk 9, 2-13
22 S VII EILINIS SEKMADIENIS
Iz 43, 18-19. 21-22. 24-25; 2 Kor 1, 18-22; Mk 2, 1-12
III savaitės
23 P Sir 1, 1-10; Mk 9, 14-29
Šv. Polikarpas, kankinys
24 A Sir 2, 1-11; Mk 9, 30-37
25 T PELENŲ TREČIADIENIS
Jl 2, 12-18; 2 Kor 5, 20-6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18
IV savaitės
26 K Kun 19, 1-2. 11-11; Mt 25, 31-46
27 Pn Iz 58, 1-9a; Mt 9, 14-15
28 Š Iz 58, 9-14; Lk 5, 27-32

 
Įdėta 2009 01 21
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt