KATALIKAI.LT
 
 

KOVAS 2009
Gavėnia; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – B; gavėnios šiokiadieniai

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.


Į ŽODŽIO tarp mūsų svetainęSkaitinių meditacijos iš žurnalo „ŽODIS tarp mūsų“ nuo kovo mėnesio NEBESKELBIAMOS šiame puslapyje.

Žurnalo svetainėje www.zodistarpmusu.lt rasite naujausio numerio pirmosios savaitės meditacijas ir dar daug kitų tekstų.

Kviečiame žurnalo ieškoti katalikų knygynuose, parapijose, užsiprenumeruoti pašte arba kreiptis į redakciją.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 S I GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Pr 9,8-15; 1 Pt 3,18-22; Mk 1,12-15
I savaitės

2

P Kun 19, 1–2. 11–18; Mt 25, 31–46

3

A Iz 55, 10–11; Mt 6, 7–15
4 T ŠV. KAZIMIERAS, LIETUVOS GLOBĖJAS
Kun 19, 1–2. 17–19; Fil 3, 8–14; Jn 15, 9–17
I savaitės
5 K Est 12, 14-16.23-25; Mt 7, 7–12
6 Pn Ez 18, 21–28; Mt 5, 20–26
7 Š Įst 26, 16–19; Mt 5, 43–48
Šv. Perpetua ir Felicita, kankinės
8 S II GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Pr 22,1-2. 9. 10-13. 15-18; Rom 8, 31–34; Mk 9, 2–10
II savaitės
9 P Dan 9, 4–10; Lk 6, 36–38
Šv. Bonifacas (Brunonas) Kverfurtietis, vyskupas, kankinys
10 A Iz 1, 10. 16–20; Mt 23, 1–12
11 T Jer 18, 18–20; Mt 20, 17–28
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
12 K Jer 17, 5–10; Lk 16, 19–31
13 Pn Pr 37, 3–4. 12–13. 17–28; Mt 21, 33–43. 45–46
14 Š Mch 7, 14–15. 18–20; Lk 15, 1–3. 11–32
15 S III GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Iš 20,1-17; 1 Kor 1, 22–25; Jn 2,13-25
III savaitės
16 P 2 Kar 5, 1–15; Lk 4, 24–30
17 A Dan 3, 25. 34–43; Mt 18, 21–35
Šv. Patrikas, vyskupas
18 T Įst 4, 1. 5–9; Mt 5, 17–19
Šv. Kirilas Jeruzalietis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
19 K ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ. M. MARIJOS SUŽADĖTINIS
2 Sam 7, 4–5. 12–14. 16; Rom 4, 13. 16–18; Mt 1, 16. 18–21 (arba Lk 2, 41-51
I savaitės
20 Pn Oz 14, 2–10; Mk 12, 28–34 III savaitės
21 Š Oz 6, 1–6; Lk 18, 9–14
22 S IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Laetare)
2 Kr 36,14-16.19-23; 1 Ef 2, 4–10; Jn 3, 14-21
IV savaitės
23 P Iz 65, 17–21; Jn 4, 43–54
Šv. Turibijus Mongrovietis, vyskupas
24 A Ez 47, 1–9. 12; Jn 5, 1–3. 5–16
25 T VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS ŠVČ. M. MARIJAI
Iz 7, 10–14; 8, 10; Žyd 10, 4–10; Lk 1, 26–38
I savaitės
26 K Iš 32, 7–14; Jn 5, 31–47 IV savaitės
27 Pn Išm 2, 1. 12–22; Jn 7, 1–2. 10. 25–30
28 Š Jer 11, 18–20; Jn 7, 40–53
29 S V GAVĖNIOS SEKMADIENIS Jer 31,31-34; Žyd 5,7-9; Jn 12,20-33 I savaitės
30 P Dan 13, 1–9. 15–17. 19–30. 33–62; Jn 8, 1–11
31 A Sk 21, 4–9; Jn 8, 21–30

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt