KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

BALANDIS 2009
Gavėnia – Velykų laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – B

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.


Į ŽODŽIO tarp mūsų svetainęSkaitinių meditacijos iš žurnalo „ŽODIS tarp mūsų“ nuo kovo mėnesio NEBESKELBIAMOS šiame puslapyje.

Žurnalo svetainėje www.zodistarpmusu.lt rasite naujausio numerio pirmosios savaitės meditacijas ir dar daug kitų tekstų.

Kviečiame žurnalo ieškoti katalikų knygynuose, parapijose, užsiprenumeruoti pašte arba kreiptis į redakciją.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 T Dan 3,14-20.49-50.91-92.95; Jn 8,31-42 I savaitės

2

K Pr 17,3-9; Jn 8,51-59

3

Pn Jer 20,10-13; Jn 10,31-42
4 Š Ez 37,21-28; Jn 11,45-56
5 S VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS
Iz 50,4-7; Fil 2,6-11; Mk 14,1-72;15,1-47
II savaitės
6 P DIDYSIS PIRMADIENIS
Iz 42,1-7; Jn 12,1-11
7 A DIDYSIS ANTRADIENIS
Iz 49, 1–6; Jn 13, 21–33. 36–38
8 T DIDYSIS TREČIADIENIS
Iz 50, 4–9; Mt 26, 14–25
9 K DIDYSIS KETVIRTADIENIS
Paskutinės vakarienės Mišios:
Iš 12, 1–8. 11–14; 1 Kor 11, 23–36; Jn 13, 1–15
10 Pn DIDYSIS PENKTADIENIS
Iz 52, 13–53, 12; Žyd 4, 14–16. 5, 7–9; Jn 18, 1–19. 42
11 Š DIDYSIS ŠEŠTADIENIS. VELYKNAKTIS
I Sk.: Pr 1, 1–2,2; II Sk.: Pr 22, 1–18; III Sk.: Iš 14, 15–15, 1; IV Sk.: Iz 54, 5–14; V Sk.: Iz 55, 1–11; VI Sk.: Bar 3, 9–15. 32–4, 4; VII Sk.: Ez 36, 16–28; VIII Sk.: Rom 6, 3–11; Ev.: Mk 16, 1–8

12 S VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (VELYKOS)
Apd 10, 34. 37–43; Kol 3, 1–4 (arba 1 Kor 5, 6–8); Jn 20, 1–9
I savaitės
13 P Velykų II diena
Apd 2, 14. 22–23; Mt 28, 8–15
14 A Velykų III diena
Apd 2, 36–42; Jn 20, 11–18
15 T Velykų IV diena
Apd 3, 1–10; Lk 24, 13–35
16 K Velykų V diena
Apd 3, 11–26; Lk 24, 35–48
17 Pn Velykų VI diena
Apd 4, 1–12; Jn 21, 1–14
18 Š Velykų VII diena
Apd 4, 13–21; Mk 16, 9-15
19 S II VELYKŲ SEKMADIENIS (ATVELYKIS) (Dievo Gailestingumo šventė)
Apd 4,32-35; 1 Jn 5,1-6; Jn 20,19-31
II savaitės
20 P Apd 4,23-31; Jn 3,1-8
21 A Apd 4, 32–37; Jn 3, 7–15
22 T Apd 5, 17–26; Jn 3, 16–21
23 K Apd 5, 27–33; Jn 3, 31–36
Šv. Jurgis, kankinys
24 Pn Apd 5, 34-42; Jn 6,1-15
Šv. Vaitiekus (Adalbertas), vienuolis, kankinys
Šv. Fidelis Sigmaringietis, kunigas, kankinys
25 Š Šv. Morkus, evangelistas
1 Pt 5,5-14; Mk 16,15-20
I savaitės
26 S III VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 3, 13-15. 17-19; 1 Jn 2, 1-5; Lk 24, 35-48
III savaitės
27 P Apd 6,8-15; Jn 6, 22–29
28 A Apd 7,51-8,1; Jn 6,30-35
Šv. Petras Šanelis, kunigas, vienuolis, kankinys / Šv. Liudvikas Montfortietis, kunigas
29 T Šv. Kotryna Sienietė, mergelė, Bažnyčios mokytoja, Europos globėja 1 Jn 1, 2-2,2; Mt 11, 25-30
30 K Apd 8,26-40; Jn 6,44-51
Šv. Pijus V, popiežius

 
2009 04 01
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt