KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

GEGUŽĖ 2009
Velykų laikas – Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – B;
eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Pn Apd 9, 1-20; Jn 6, 52-59
Šv. Juozapas Darbininkas
III savaitės
2 Š Apd 9, 31-42; Jn 6, 60-69
Šv. Atanazas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
 
3 S IV VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 4,8-12; 1 Jn 3,1-2; Jn 10,11-18
Motinos diena. Maldų už dvasinius pašaukimus diena
IV savaitės 
4 P Apd 11, 1-18; Jn 10, 1-10  
5 A Apd 11, 19–26; Jn 10, 22–30  
6 T Apd 12, 24–13, 5; Jn 12, 44–50
7 K Apd 13, 13-25; Jn 13, 16-20  
8 Pn Apd 13, 26–33; Jn 14, 1–6  

9

Š Apd 13, 44–52; Jn 14, 7–14  

10

S V VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 9,26-31; 1 Jn 3,18-24; Jn 15,1-8
I savaitės 
11 P Apd 14, 5–18; Jn 14, 21–26  
12 A Apd 14, 19–28; Jn 14, 27–31
Šv. Nerėjas ir Achilas, kankiniai;
Šv. Pankratas, kankinys
 
13 T Apd 15, 1–6; Jn 15, 1–8
Fatimos Švč. Mergelė Marija
14

K

Šv. Motiejus, apaštalas
Apd 1, 15–17.20–26; Jn 15, 9–17
 
15 Pn Apd 15, 22-31; Jn 15, 12–17  
16 Š Apd 16, 1–10; Jn 15, 18–21
Šv. Andriejus Bobola, kunigas, kankinys
 
17 S VI VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 10,25-26. 34-35. 44-48; 1 Jn 4,7-10; Jn 15,9-17
II savaitės 
18 P Apd 16, 11-15; Jn 15, 26-16,6
Šv. Jonas I, popiežius, kankinys
 
19 A Apd 16, 22–34; Jn 16, 5–11  
20 T Apd 17, 15. 22–18, 1; Jn 16, 12–15
Šv. Bernardas Sienietis, kunigas
21

K

Apd 18, 1–8; Jn 16, 16–20
Šv. KristoforasMagalijanesas ir jo draugai kankiniai
22 Pn Apd 18, 9–18; Jn 16, 20–23
Šv. Ritas Kašietė, vienuolė
 
23 Š Apd 18, 23–28; Jn 16, 23–28  
24 S VII VELYKŲ SEKMADIENIS. VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)
Apd 1, 1-11; Ef 4, 1-13; Mk 16, 15-20
III savaitės 
25 P Apd 19, 1–8; Jn 16, 29–33
Šv. Beda Garbingasis, kunigas;
Šv. Grigalius VII, popiežius;
Šv. Marija Magdalena de Paci, mergelė
 
26 A Apd 20, 17–27; Jn 17, 1–11
Šv. Pilypas Neris, kunigas
 
27 T Apd 20, 28–38; Jn 17, 11–19
Šv. Augustinas Kenterberietis, vyskupas
28

K

Apd 22, 30; 23, 6–11; Jn 17, 20–26
29 Pn Apd 25, 13–21; Jn 21, 15–19
Šv. Uršulė Ledochovska, vienuolė
 
30 Š Apd 28, 16–20. 30–31; Jn 21, 20–25
Sekminių vigilijos Mišios
Pr 11, 1–9; Rom 8, 22–27; Jn 7, 37–39
 
31 S

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS)
Apd 2, 1-11; 1 Kor 12, 3-7. 12-13; Jn 20, 19-23

I savaitės
 
2009 04 30
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt