KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

SAUSIS 2010
Kalėdų laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – C;
eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Pn ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA
Sk 6, 22-27;
Gal 4, 4-7; Lk 2, 16-21
I savaitės
2 Š 1 Jn 2, 22-28; Jn 1, 19-28
Šv. Bazilijus Didysis ir Grigalius Nazianzietis, vyskupai, Bažnyčios mokytojai
3 S VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI)
Iz 60, 1-6; Ef 3, 2-3. 5-6; Mt 2, 1-12
I savaitės
4 P 1 Jn 3, 22-4, 6; Mt 4, 12-17. 23-25 II savaitės
5 A 1 Jn 4, 7-10; Mk 6, 34-44
6 T 1 Jn 4, 11-18; Mk 6, 45-52
7 K 1 Jn 4, 19-5, 4; Lk 4, 14-22
8 Pn 1 Jn 5, 5-13; Lk 5, 12-16

9

Š 1 Jn 5, 14-21; Jn 3, 22-30

10

S VIEŠPATIES KRIKŠTAS
Iz 42, 1-4. 6-7; (arba Apd 10, 34-38); Lk 3, 15-16. 21-22
III savaitės
11 P 1 Sam 1, 1-8; Mk 1, 14-20 I savaitės
12 A 1 Sam 1, 9-20; Mk 1, 21-28
13 T 1 Sam 3, 1-10. 19-20; Mk 1, 29-39
Šv. Hiliaras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
14 K 1 Sam 4, 1-11; Mk 1, 40-45
15 Pn 1 Sam 8, 4-7. 10-22; Mk 2, 1-12
16 Š 1 Sam 9, 1-4. 17-19. 10, 1; Mk 2, 13-17
17 S II EILINIS SEKMADIENIS
Iz 62, 1-5; 1 Kor 12, 4-11; Jn 2, 1-12
II savaitės
18 P 1 Sam 15, 16-23; Mk 2, 18-22
Maldų už krikščionių vienybę aštundienio pradžia
19 A 1 Sam 16, 1-13; Mk 2, 23-28
20 T 1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51; Mk 3, 1-6
Šv. Fabijonas, popiežius/ Šv. Sebastijonas, kankinys
21

K

1 Sam 18, 6-9. 19, 1-7; Mk 3, 7-12
Šv. Agnietė, mergelė, kankinė
22 Pn 1 Sam 24, 3-21; Mk 3, 13-19
Šv. Vincentas, diakonas, kankinys
23 Š 2 Sam 1, 1-4. 11-12. 17. 19. 23-27; Mk 3, 7-12
24 S III EILINIS SEKMADIENIS
Neh 8, 2-6. 8-10; 1 Kor 12, 12-30; Lk 1, 1-4. 4, 14-21
III savaitės
25 P Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimas
Apd 22, 3-6; (arba Apd 9 ,1-22); Mk 16, 15-18
I savaitės
26 A Šv. Timotiejus ir Titas, vyskupai
2 Tim 1, 1-8; (arba Tit 1, 1-5); Lk 10, 1-9
III savaitės
27 T 2 Sam 7, 4-17; Mk 4, 1-20
Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas
Kol 1, 24–28; Lk 10, 1–12. 17–20
28 K 2 Sam 7, 18-19. 24-29; Mk 4, 21-25
Šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
29 Pn 2 Sam 11, 1-10. 13-17; Mk 4, 26-34
30 Š 2 Sam 12, 1-7. 10-17; Mk 4, 35-41
31 S IV EILINIS SEKMADIENIS
Jer 1, 4–5. 17–19; 1 Kor 12, 31–13, 13; Lk 4, 21–30
IV savaitės
 
2009 12 30
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt