KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

GEGUŽĖ 2010
Velykų laikas – eilinis laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – C; eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Š Apd 13, 44–52; Jn 14, 7–14
Šv. Juozapas Darbininkas
IV savaitės
2 S V VELYKŲ SEKMADIENIS (Motinos diena)
Apd 14, 21–27; Apr 21, 1–5; Jn 13, 31–35
I savaitės
3 P Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai
1 Kor 15, 1–8; Jn 14, 6–14
4 A Apd 14, 19–28; Jn 14, 27–31
5 T Apd 15, 1–6; Jn 15, 1–8
6 K Apd 15, 7–21; Jn 15, 9–11
7 Pn Apd 15, 22-31; Jn 15, 12–17
8 Š Apd 16, 1–10; Jn 15, 18–21

9

S VI VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 15, 1–2. 22–29; Apr 21, 10–14. 22–23; Jn 14, 23–29
II savaitės

10

P Apd 16,11-15; Jn 15, 26-16, 4
11 A Apd 16, 22–34; Jn 16, 5–11
12 T Apd 17, 15. 22–18, 1; Jn 16, 12–15
Šv. Nerijus ir Achilas, kankiniai
13 K Apd 18, 1–8; Jn 16, 16–20
Fatimos Švč. M. Marija
14 Pn Šv. Motiejus, apaštalas
Apd 1, 15–17.20–26; Jn 15, 9–17
15 Š Apd 18, 23–28; Jn 16, 23–28
16 S VII VELYKŲ SEKMADIENIS. VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)
Apd 1, 1–11; Ef 1, 17–23; Lk 24, 46–53
Visuomenės komunikavimo priemonių diena
I savaitės
17 P Apd 19, 1–8; Jn 16, 29–33 III savaitės
18 A Apd 20, 17–27; Jn 17, 1–11
Šv. Jonas I, popiežius, kankinys
19 T Apd 20, 28–38; Jn 17, 11–19
20 K Apd 22, 30; 23, 6–11; Jn 17, 20–26
Šv. Bernardinas Sienietis, kunigas
21

Pn

Apd 25, 13–21; Jn 21, 15–19
Šv. Kristoforas Magaljanesas ir jo daraugai kankiniai
22 Š Apd 28, 16–20. 30–31; Jn 21, 20–25
Šv. Rita Kašietė, vienuolė
Sekminių vigilijos Mišios
Pr 11, 1–9; Rom 8, 22–27; Jn 7, 37–39
23 S

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS)
Apd 2, 1-11; 1 Kor 12, 3-7. 12-13; Jn 20, 19-23

I savaitės
24 P 1 Pt 1, 3-9; Mk 10, 17-27 IV savaitės
25 A 1 Pt 1, 10-16; Mk 10, 28–31
Šv. Grigalius VII, popiežius; šv. Marija Magdalena de Paci, mergelė
26 T 1 Pt 1, 18-25; Mk 10, 32-45
Šv. Pilypas Neris, kunigas
27 K 1 Pt 2, 2-5. 6-12; Mk 10, 46-52
Šv. Augustinas Kenterberietis, vyskupas
28 Pn 1 Pt 4, 7-13; Mk 11, 11-26
29 Š Jud 1, 7. 20-25; Mk 11, 27-33
30 S IX EILINIS SEKMADIENIS. ŠVČ. TREJYBĖ
Pat 8, 22-31; Rom 5, 1-5 ; Jn 16, 12-15
I savaitės
31 P Švč. M. Marijos apsilankymas
Sof 3,14-18; (Rom 12,9-16); Lk 1,39-56
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt