KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

LIEPA 2010
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – C;
eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 K Am 7, 10-17; Mt 9, 1-8 I savaitės
2 Pn Švč. Mergelė Marija, Krikščioniškų Šeimų Karalienė
Zch 2, 14-17; Mt 2, 13-15. 19-23
Am 8, 4–6. 9–12; Mt 9, 9–13
3 Š Šv. Tomas, apaštalas
Ef 2, 19–22; Jn 20, 24–29
4 S XIV EILINIS SEKMADIENIS
Iz 66, 10-14; Gal 6, 14-18; Lk 10,1-9 (10-12. 17-20)
II savaitės
5 P Oz 2, 16–18. 21–22; Mt 9, 18–26
Šv. Antanas Zakarijas, kunigas
6 A Oz 8, 4-7. 11-13; Mt 9, 32-38
Šv. Marija Goreti, mergelė, kankinė
7 T Oz 10, 1–3. 7–8. 12; Mt 10, 1–7
8 K Oz 11, 1–4. 8–9; Mt 10, 7–15

9

Pn Oz 14, 2-10; Mt 10, 16-23
Šv. Augustinas Džao Žongas, kunigas, ir jo draugai, kankiniai

10

Š Iz 6, 1–8; Mt 10, 24–33
11 S XV EILINIS SEKMADIENIS
Įst 30, 10-14; Kol 1, 15-20; Lk 10, 25-37
III savaitės
12 P Iz 1, 11–17; Mt 10, 34–11,1
Pal. Jurgis Matulaitis
13 A Iz 7, 1–9; Mt 11, 20–24
Šv. Henrikas
14 T Iz 10, 5–7. 13–16; Mt 11, 25–27
Šv. Kamilius Lelietis, kunigas
15 K Iz 26, 7–9. 12. 16–19; Mt 11, 28–30
Šv. Bonaventūras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
16 Pn Iz 38, 1–6. 22. 7–8; Mt 12, 1–8
Karmelio kalno Švč. Mergelė Marija (Škaplierinė)
17 Š Mch 2, 1-5; Mt 12, 14-21
18 S XVI EILINIS SEKMADIENIS
Pr 18, 1-10; Kol 1, 24-28; Lk 10, 38-42
IV savaitės
19 P Mch 6, 1–4. 6–8; Mt 12, 38–42
20 A Mch 7, 14-15. 18-20; Mt 12, 46–50
Šv. Apolinaras, vyskupas, kankinys
21 T Jer 1, 1. 4-10; Mt 13, 1-9
Šv. Laurynas Brindizietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
22 K Šv. Marija Magdalietė
Gg 3, 1–4 arba 2 Kor 5, 14–17; Jn 20, 1. 11–18
23 Pn Šv. Brigita Švedė (Europos globėja)
Gal 2, 19-20; Jn_15,1-8
24 Š Jer 7, 1-11; Mt 13, 24-30
Šv. Sarbelijus Machlufas, kunigas
25 S XVII EILINIS SEKMADIENIS
Pr 18, 20-32; Kol 2, 12-14; Lk 11, 1-13
I savaitės
26 P Jer 13, 1-11; Mt 13,31-35
Šv. Jokimas ir Ona, Švč. M. Marijos gimdytojai
27 A Jer 14, 17-22; Mt 13, 36-43
28 T Jer 15, 10.16-21; Mt 13, 44-45
29 K Šv. Morta
1 Jn 4, 7–16; Jn 11, 19–27
30 Pn Jer 26, 1–9; Mt 13, 54–58
Šv. Petras Auksažodis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
31 Š Jer 26, 11–16. 24; Mt 14, 1–12
Šv. Ignacas Lojola, kunigas
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt