KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

RUGPJŪTIS 2010
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – C;
eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 S XVIII EILINIS SEKMADIENIS
Koh 1, 2; 2, 21-23; Kol 3, 1-5.9-11; Lk 12, 13-21
II savaitės
2 P Jer 28, 1-17; Mt 14, 13-21
Šv. Euzebijus Vercelietis, vyskupas
3 A Jer 30, 1-2. 12-15. 18-22; Mt 14, 22-36
4 T Jer 31, 1-7; Mt 15, 21-28
Šv. Jonas Marija Vianejus, kunigas
5 K Jer 31, 31-34; Mt 16, 13-23
Švč. M. Marijos bazilikos pašventinimas
6 Pn Kristaus Atsimainymas
Dan 7, 9-10. 13-14; (arba 2 Pt 1, 16-19); Lk 9, 28-36
I savaitės
7 Š Hab 1, 12-2, 4; Mt 17, 14-20
Šv. Sikstas II, popiežius, kankinys ir jo draugai kankiniai; Šv. Kajatonas, kunigas
II savaitės
8 S XIX EILINIS SEKMADIENIS
Išm 18, 6-9; Žyd 11, 1-2.8-12.(13-19); Lk 12, (32-34).35-40. (41-48)
III savaitės

9

P Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta, mergelė, kankinė, Europos globėja
1 Kor 6, 13-15. 17-20; Jn 12, 24-26

10

A Šv. Laurynas, diakonas, kankinys
2 Kor 9, 6-10; Jn 12, 24-26
11 T Ez 9, 1-7. 10, 18-22; Mt 18, 15-20
Šv. Klara, mergelė
12 K Ez 12, 1-12; Mt 18, 21-19,1
Šv. Joana Pranciška Šantalietė, vienuolė
13 Pn Ez 16, 3-15. 60. 63; Mt 19, 3-12
Šv. Poncijonas, popiežius ir šv. Ipolitas, kunigas, kankiniai
14 Š Ez 18, 1-10. 13. 30-32; Mt 19, 13-15
Šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys
15 S ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (ŽOLINĖ)
Apr 11, 19. 12, 1. 3-6. 10; 1 Kor 15, 20-27; Lk 1, 39-56
I savaitės
16 P Ez 24, 15-24; Mt 19, 16-22
Šv. Steponas Vengras \ Šv. Rokas
IV savaitės
17 A Ez 28, 1-10; Mt 19, 23-30
Šv. Hiacintas, kunigas
18 T Ez 34, 1-11; Mt 20, 1-16
19 K Ez 36, 23-28; Mt 22, 1-14
20 Pn Ez 37, 1-14; Mt 22, 34-40
Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas
21 Š Ez 43, 1-7; Mt 23, 1-12
Šv. Pijus X, popiežius
22 S XXI EILINIS SEKMADIENIS
Iz 66,18-21; Žyd 12, 5-7. 11-13;
Lk 13, 22-30
I savaitės
23 P 2 Tes 1, 1-5. 11-12; Mt 23, 13-22
Šv. Rožė Limietė, mergelė
24 A Šv. Baltramiejus, apaštalas
Apr 21, 9-14; Jn 1, 45-51
25 T 2 Tes 3, 6-10. 16-18; Mt 23, 27-32
Šv. Liudvikas / Šv. Juozapas Kalasantas, kunigas
26 K 1 Kor 1, 1-9; Mt 24, 43-51
Šv. Kazimieras - Lietuvos jaunimo globėjas
27 Pn 1 Kor 1, 17-25; Mt 25, 1-13
Šv. Monika
28 Š 1 Kor 1, 26-31; Mt 25, 14-30
Šv. Augustinas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
29 S XXII EILINIS SEKMADIENIS
Sir 3, 17-18. (19-21). 28-29. (30-31); Žyd 12, 18-19. 22-24; Lk 14, 1. 7-14
II savaitės
30 P 1 Kor 2, 1-5; Lk 4, 16-30
31 A 1 Kor 2, 10-16; Lk 4, 31-37
 
2010 07 26
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt