KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

SPALIS 2010
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – C;
eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Pn Job 38, 1. 12–21. 40, 3–5; Lk 10, 13–16
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja
II savaitės
2 Š Šv. Angelai Sargai
Iš 23, 20–23; Mt 18, 1–5. 10
3 S XXVII EILINIS SEKMADIENIS
Hab 1, 2-3; 2, 2-4; 2 Tim 1, 6-8. 13-14; Lk 17, 5-10
III savaitė
4 P Gal 1, 6–12; Lk 10, 25–37
Šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis
5 A Gal 1, 13–24; Lk 10, 38–42
Šv. Faustina Kovalska, vienuolė
6 T Gal 2, 1–2. 7–14; Lk 11, 1–4
Šv. Brunonas, kunigas
7 K Gal 3, 1–5; Lk 11, 5–13
Rožinio Švč. Mergelė Marija
8 Pn Gal 3, 7–14; Lk 11, 15–26

9

Š Gal 3, 22–29; Lk 11, 27–28
Šv. Dionyzas, vyskupas, kankinys ir jo draugai, kankiniai/ Šv. Jonas Leonardis, kunigas

10

S XXVIII EILINIS SEKMADIENIS
2 Kar 5, 14-17; 2 Tim 2, 8-13; Lk 17, 11-19
IV savaitės
11 P Gal 4, 22–24. 26–27. 31–5, 1; Lk 11, 29–32
12 A Gal 5, 1–6; Lk 11, 37–41
13 T Gal 5, 18–25; Lk 11, 42-46
14 K Ef 1, 1–10; Lk 11, 47–54
Šv. Kalikstas I, popiežius, kankinys
15 Pn Ef 1, 11–14; Lk 12, 1–7
Šv. Jėzaus Teresė (Avilietė), mergelė, Bažnyčios mokytoja
16 Š Ef 1, 15–23; Lk 12, 8–12
Šv. Jadvyga Silezietė, vienuolė/ Šv. Margarita Marija Alakok, mergelė
17 S XXIX EILINIS SEKMADIENIS (Misijų sekmadienis)
Iš 17, 8-13; 2 Tim 3, 14-4, 2; Lk 18, 1-8
I savaitės
18 P Šv. Lukas, evangelistas
2 Tim 4, 10–17; Lk 10, 1–9
19 A Ef 2, 12–22; Lk 12, 35–38
Šv. Jonas de Brebefas ir Izaokas Žagas, kunigai, kankiniai ir jų draugai, kankiniai
Šv, Kryžiaus Paulius, kunigas
20 T Ef 3, 2–12; Lk 12, 39–48
21

K

Ef 3, 14–21; Lk 12, 49–53
22 Pn Ef 4, 1–6; Lk 12, 54–59
23 Š Ef 4, 7–16; Lk 13, 1-9
24 S XXX EILINIS SEKMADIENIS
Sir 35, 15-17. 20-22; 2 Tim 4, 6-8. 16-18; Lk 18, 9-14
II savaitės
25 P Ef 4, 32–5, 8; Lk 13, 10–17
26 A Ef 5, 21-33; Lk 13, 18–21
27 T Ef 6, 1-9; Lk 13, 22–30
28 K Šv. Simonas ir Judas (Tadas), apaštalai
Ef 2, 19–22; Lk 6, 12–19
29 Pn Fil 1, 1-11; Lk 14, 1–6
30 Š Fil 1, 18-26; Lk 14, 1. 7-11
31 S XXXI EILINIS SEKMADIENIS
Išm 11, 22-12, 2; 2 Tes 1, 11-2, 2; Lk 19, 1-10
III savaitės
 
2010 09 30
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt