KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

LAPKRITIS 2010
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – C;
eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 P VISI ŠVENTIEJI
Apr 7, 2–4. 9–14; 1 Jn 3, 1–3; Mt 5, 1–12
I savaitės
2 A MIRUSIŲJŲ PAGERBIMO DIENA (VĖLINĖS) (pasirinktinai)
Job 19, 1. 23-27 (arba Rd 3, 17–26; Dan 12, 1-3; 2 Mak 12, 43–46); Fil 3, 20–21 (arba Rom 8, 31–35. 37–39; Rom 14, 7–9. 10–12; 1 Kor 15, 51-57); Mt 25, 31-46 (arba Mt 5, 1-12; Mt 11, 25-30; Mt 25, 1-13)
3 T Fil 2, 12–18; Lk 14, 25–33
Šv. Martynas Poresas, vienuolis
III savaitės
4 K Fil 3, 3-8 ; Lk 15, 1-10
Šv. Karolis Boromiejus, vyskupas
5 Pn Fil 3, 17–4, 1; Lk 16, 1–8
6 Š Fil 4, 10–19; Lk 16, 9–15
7 S XXXII EILINIS SEKMADIENIS
2 Mak 7, 1-2. 9-14; 2 Tes 2, 16-3, 5; Lk 20, 27-38
IV savaitės
8 P Tit 1, 1–9; Lk 17, 1–6

9

A Laterano bazilikos pašventinimas
Ez 47, 1–2. 8–9. 12; 1 Kor 3, 9–11. 16–17; Jn 2, 13–22

10

T Tit 3, 1–7; Lk 17, 11–19
Šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas
11 K Fm 1, 7-20; Lk 17, 20-25
Šv. Martynas Turietis, vyskupas
12 Pn 2 Jn 1, 4–9; Lk 17, 26–37
Šv. Juozapatas, vyskupas, kankinys
13 Š 3 Jn 1, 5–8; Lk 18, 1–8
14 S XXXIII EILINIS SEKMADIENIS
Mal 3, 19-20; 2 Tes 3, 7-12; Lk 21, 5-19
I savaitės
15 P Apr 1, 1–4; 2, 1–5; Lk 18, 35–43
Šv. Albertas Didysis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
16 A ŠVČ. M. MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA
Iz 9, 1–3. 5–6; Gal 4, 4–7; Jn 19, 25–27
17 T Apr 4, 1–11; Lk 19, 11–28
Šv. Elžbieta Vengrė, vienuolė
18 K Apr 5, 1–10; Lk 19, 41–44
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bazilikų pašventinimas
19 Pn Apr 10, 8–11; Lk 19, 45–48
20 Š Apr 11, 4–12; Lk 20, 27–40
Šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis
21

S

XXXIV EILINIS SEKMADIENIS
KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (KRISTUS KARALIUS)
2 Sam 5, 1–3; Kol 1, 12–20; Lk 23, 35–43
22 P Apr 14, 1–5; Lk 21, 1–4
Šv. Cecilija, mergelė, kankinė
II savaitė
23 A Apr 14, 14–20; Lk 21, 5–11
Šv. Klemensas I, popiežius, kankinys / Šv. Kolumbanas, abatas
24 T Apr 15, 1–4; Lk 21, 12–19
Šv. Andrėjus Dung-Lakas, kunigas, ir jo draugai, kankiniai
25 K Apr 18, 1–2. 21–23. 19, 1–3. 9; Lk 21, 20–28
Šv. Kotryna Aleksandrietė, mergelė, kankinė
26 Pn Apr 20, 1-4. 11-21, 2; Lk 21, 29-33
27 Š Apr 22, 1-7; Lk 21, 34-36
28 S I ADVENTO SEKMADIENIS
Iz 2, 1–5; Rom 13, 11–14; Mt 24, 37–44
I savaitės
29 P Iz 4, 2-6; Mt 8, 5-11
30 A Iz 11, 1-10; Lk 10, 21-24
Šv. Andriejus, apaštalas
 
2010 10 29
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt