KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

GRUODIS 2010
Advento laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – A;
eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 T Iz 25, 6-10; Mt 15, 29-37 I savaitės
2 K Iz 26, 1–6; Mt 7, 21. 24–27
3 Pn Iz 29, 17-24; Mt 9, 27-31
Šv. Pranciškus Ksaveras, kunigas
4 Š Iz 30, 19-21. 23-26; Mt 9, 35 - 10, 1.5-8
Šv. Jonas Damaskietis, Bažnyčios mokytojas, kunigas
5 S II ADVENTO SEKMADIENIS
Iz 11, 1–10; Rom 15, 4–9
Mt 3, 1–12
II savaitės
6 P Iz 35, 1–10; Lk 5, 17-26
Šv. Mikalojus, vyskupas (antrasis Vilniaus arkivyskupijos globėjas)
7 A Iz 40, 1-11; Mt 18, 12-14
Šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
8 T Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas
Pr 3, 9–15; Ef 1, 3–6. 11–12; Lk 1, 26–38
I savaitės

9

K Iz 41, 13-20; Mt 11, 11-15
Šv. Jonas Didakas Kuautlatoatsinas
II savaitės

10

Pn Iz 48, 17–19; Mt 11, 16–19
11 Š Sir 48, 1-4. 9-11; Mt 17, 10-13
Šv. Damazas I, popiežius
12 S III ADVENTO SEKMADIENIS (Gaudete)
Iz 35, 1–6.10; Jok 5, 7–10; Mt 11, 2–11
III savaitės
13 P Sk 24, 2–7. 15–17; Mt 21, 23–27
Šv. Liucija, mergelė, kankinė
14 A Sof 3, 1-2. 9-13; Mt 21, 28-32
Šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas
15 T Iz 45, 5. 7-8. 18. 21-25; Lk 1, 5-25
16 K Iz 54, 1–10; Lk 7, 24–30
17 P Pr 49, 2. 8–10; Mt 1, 1–17
18 Pn Jer 23, 5-8; Mt 1, 18-24
Šv. Modestas, vyskupas
19 S IV ADVENTO SEKMADIENIS
Iz 7, 10–14 ; Rom 1, 1–7; Mt 1, 18–24
IV savaitės
20 P Iz 7, 10–14; Lk 1, 26–38
21

A

Gg 2, 8–14; Lk 1, 39–45
Šv. Petras Kanizijus, kunigas, Bažnyčios mokytojas
22 T 1 Sam 1, 24–28; Lk 1, 46–56
23 K Mal 3, 1–4. 23–24; Lk 1, 57–66
Šv. Jonas Kentietis, kunigas
24 Pn 2 Sam 7, 1–5. 8–12. 14. 16; Lk 1, 67–69
Kalėdų vigilija
Iz 62, 1-5; Apd 13, 16-17. 22-25; Mt 1, 1-25
25 Š KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS)
Kalėdų nakties Mišios
Iz 9, 1–3. 5–6; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14
Kalėdų ryto Mišios
Iz 62, 11–12; Tit 3, 4–7; Lk 2, 15–20
Kalėdų dienos Mišios
Iz 52, 7–10; Žyd 1, 1–6; Jn 1, 1–18
I savaitės
26 S ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA IR JUOZAPAS
Sir 3, 2-6. 12-14; Kol 3, 12-21; Mt 2, 13-15. 19-23
27 P Šv. apaštalas Jonas, evangelistas
1 Jn 1, 1–4; Jn 20, 1–8
28 A Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai
1 Jn 1, 5–2, 2; Mt 2, 13–18
29 T

1 Jn 2, 3–11; Lk 2, 22–35
Šv. Tomas Beketas, vyskupas, kankinys

30 K

1 Jn 2, 12–17; Lk 2, 36–40

31 Pn 1 Jn 2, 18-21; Jn 1, 1-18
Šv. Silvestras I, popiežius
 
2010 12 17
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt