KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

SAUSIS 2011
Kalėdų laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – A;
eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Š Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja
Sk 6, 22-27;
Gal 4, 4-7; Lk 2, 16-21
Maldų už taiką diena
I savaitės
2 S VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI)
Iz 60, 1-6; Ef 3, 2-3. 5-6; Mt 2, 1-12
I savaitės
3 P 1 Jn 3, 22-4, 6; Mt 4, 12-17. 23-25
Švč. Jėzaus Vardas
II savaitės
4 A 1 Jn 4, 7-10; Mk 6, 34-44
5 T 1 Jn 4, 11-18; Mk 6, 45-52
6 K 1 Jn 4, 19-5, 4; Lk 4, 14-22
7 Pn 1 Jn 5, 5-13; Lk 5, 12-16
Šv. Raimundas Penjafortietis, kunigas
8 Š 1 Jn 5, 14-21; Jn 3, 22-30

9

S VIEŠPATIES KRIKŠTAS
Iz 42, 1-4. 6-7; Apd 10, 34-38; Mt 3, 13-17
III savaitės

10

P Žyd 1, 1-6; Mk 1, 14-20 I savaitės
11 A Žyd 2, 5-12; Mk 1, 21-28
12 T Žyd 2, 14-18; Mk 1, 29-39
13 K Žyd 3, 7-14; Mk 1, 40-45
Šv. Hiliaras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
Laisvės gynėjų diena
14 Pn Žyd 4, 1-5. 11; Mk 2, 1-12
15 Š Žyd 4 , 12-16; Mk 2, 13-17
16 S II EILINIS SEKMADIENIS
Iz 49, 3. 5-6; 1 Kor 1, 1-3; Jn 1, 29-34
II savaitės
17 P Žyd 5, 1-10; Mk 2, 18-22
Šv. Antanas, abatas
18 A Žyd 6, 10-20; Mk 2, 23-28
Maldų už krikščionių vienybę aštundienio pradžia
19 T Žyd 7, 1-3. 15-17; Mk 3, 1-6
20 K Žyd 7,25-8, 6 ; Mk 3, 7-12
Šv. Fabijonas, popiežius/ Šv. Sebastijonas, kankinys
21

Pn

Žyd 8, 6-13; Mk 3, 13-19
Šv. Agnietė, mergelė, kankinė
22 Š Žyd 9, 2-3. 11-14; Mk 3, 20-21
Šv. Vincentas, diakonas, kankinys
23 S III EILINIS SEKMADIENIS
Iz 8, 23-9, 3; 1 Kor 1, 10-13. 17; Mt 4, 12-23
III savaitės
24 P Žyd 9, 15. 24-28; Mk 3, 22-30
Šv. Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
25 A Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimas
Apd 22, 3-6; (arba Apd 9 ,1-22); Mk 16, 15-18
I savaitės
26 T Šv. Timotiejus ir Titas, vyskupai
2 Tim 1, 1-8; (arba Tit 1, 1-5); Lk 10, 1-9
III savaitės
27 K Žyd 10,19-25; Mk 4, 21-25
Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas
Kol 1, 24–28; Lk 10, 1–12. 17–20
28 Pn Žyd 10, 32-39; Mk 4, 26-34
Šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
29 Š Žyd 11, 1-2. 8-19; Mk 4, 35-41
Šv. Angelė Meriči, mergelė
30 S IV EILINIS SEKMADIENIS
Sof 2, 3; 3, 12-13; 1 Kor 1, 26-31; Mk 5, 1-12
IV savaitės
31 P Žyd 11, 32-40; Mk 5, 1-20
Šv. Jonas Bosko, kunigas
 
2010 12 28
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt