KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

KOVAS 2011
Eilinis laikas - Gavėnia; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – A; eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 A Sir 35, 1-12; Mk 10, 28-31 VI savaitės
2 T Sir 36, 1-2. 4-5. 10-17; Mk 10, 32-45
3 K Sir 42, 15-25; Mk 10, 46-52
4 Pn ŠV. KAZIMIERAS, LIETUVOS GLOBĖJAS
Kun 19, 1–2. 17–19; Fil 3, 8–14; Jn 15, 9–17
I savaitės
5 Š Sir 51, 12-20; Mk 11, 27-33 VI savaitės
6 S

IX EILINIS SEKMADIENIS
Įst 11, 18.26-28.32; Rom 3, 21-25.28 ; Mt 7, 21-27

I savaitės
7 P Tob 1, 1–2; 2, 1–8; Mk 12, 1–12
Šv. Perpetua ir Felicita, kankinės
8 A Tob 2, 9-14; 3, 1; Mk 12, 13–17
Šv. Dievo Jonas, vienuolis

9

T Pelenų diena
Jl 2, 12-18; 2 Kor 5, 20-6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18
IV savaitės

10

K Įst 30, 15-20; Lk 9, 22-25
Šv. Pranciška Romietė, vienuolė
11 Pn Iz 58, 1-9a; Mt 9, 14-15
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
12 Š Iz 58, 9-14; Lk 5, 27-32
13 S I GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Įst 26, 4–10; Rom 5, 12-19; Mt 4, 1-11
I savaitės
14 P Kun 19, 1-2. 11-11; Mt 25, 31-46
15 A Iz 55, 10–11; Mt 6, 7–15
16 T Jon 3, 1–10; Lk 11, 29–32
17 K Est 14, 1. 3-5. 12-14; Mt 7, 7–12
Šv. Patrikas, vyskupas
18 Pn Ez 18, 21–28; Mt 5, 20–26
Šv. Kirilas Jeruzalietis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
19 Š ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ. M. MARIJOS SUŽADĖTINIS
2 Sam 7, 4–5. 12–14. 16; Rom 4, 13. 16–18; Mt 1, 16. 18–21 (arba Lk 2, 41-51 )
20 S II GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Pr 15, 5–12. 17–18; 2 Tim 1, 8-10; Mt 17, 1-9
II savaitės
21

P

Dan 9, 4–10; Lk 6, 36–38
22 A Iz 1, 10. 16–20; Mt 23, 1–12
23 T Jer 18, 18–20; Mt 20, 17–28
Šv. Turibijus Mongrovietis, vyskupas
24 K Jer 17, 5–10; Lk 16, 19–31
25 Pn VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS ŠVČ. M. MARIJAI
Iz 7, 10–14; 8, 10; Žyd 10, 4–10; Lk 1, 26–38
I savaitės
26 Š Mch 7, 14–15. 18–20; Lk 15, 1–3. 11–32 II savaitės
27 S III GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Iš 3, 1–8. 13–15; Rom 5, 1-2.5-8; Jn 4, 5-42
III savaitės
28 P 2 Kar 5, 1–15; Lk 4, 24–30
29 A Dan 3, 25. 34–43; Mt 18, 21–35
30 T Įst 4, 1. 5–9; Mt 5, 17–19
31 K Jer 7, 23–28; Lk 11, 14–23
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt