KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

BALANDIS 2011
Gavėnia – Velykų laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – A

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Pn Oz 14, 2-10; Mk 12, 28-34 III savaitės
2 Š Oz 6, 1–6; Lk 18, 9–14
Šv. Pranciškus Paulietis, atsiskyrėlis
3 S IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Laetare)
1 Sam 16, 1.6-7.10-13; Ef 5, 8-14; Jn 9, 1-41
IV savaitės
4 P Iz 65, 17–21; Jn 4, 43–54
Šv. Izidorius, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
5 A Ez 37, 12-14; Jn 5, 1–16
Šv. Vincentas Fereras, kunigas
6 T Iz 49, 8–15; Jn 5, 17–30
7 K Iš 32, 7-14; Jn 5, 31-47
Šv. Jonas Salietis, kunigas
8 Pn Išm 2, 1. 12–22; Jn 7, 1–2. 10. 25–30

9

Š Jer 11, 18–20; Jn 7, 40–53

10

S V GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Ez 37, 12-14; Rom 8, 8–11; Jn 11, 1-45
I savaitės
11 P Dan 13, 1–9. 15–17. 19–30. 33–62; Jn 8, 12–20
Šv. Stanislovas, vyskupas, kankinys
12 A Sk 21, 4–9; Jn 8, 21–30
13 T Dan 3, 14–20. 49–50. 91–92. 95; Jn 8, 31–42
Šv. Martynas I, popiežius, kankinys
14 K Pr 17, 3–9; Jn 8, 51–59
15 Pn Jer 20, 10–13; Jn 10, 31–42
16 Š Ez 37, 21-28; Jn 11, 45-57
17 S VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS
Pasaulinė Jaunimo diena
Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Mt 26, 14-27, 66
II savaitės
18 P DIDYSIS PIRMADIENIS
Iz 42, 1–7; Jn 12, 1–11
19 A DIDYSIS ANTRADIENIS
Iz 49, 1–6; Jn 13, 21–33. 36–38
20 T DIDYSIS TREČIADIENIS
Iz 50, 4–9; Mt 26, 14–25
21

K

DIDYSIS KETVIRTADIENIS
Paskutinės vakarienės Mišios:
Iš 12, 1–8. 11–14; 1 Kor 11, 23–36; Jn 13, 1–15
22 Pn DIDYSIS PENKTADIENIS
Iz 52, 13–53, 12; Žyd 4, 14–16. 5, 7–9; Jn 18, 1–19. 42
23 Š

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS. VELYKNAKTIS
I Sk.: Pr 1, 1–2,2; II Sk.: Pr 22, 1–18; III Sk.: Iš 14, 15–15, 1; IV Sk.: Iz 54, 5–14; V Sk.: Iz 55, 1–11; VI Sk.: Bar 3, 9–15. 32–4, 4; VII Sk.: Ez 36, 16–28; VIII Sk.: Rom 6, 3–11; Ev.: Mt 28, 1-10

24 S VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (VELYKOS)
Apd 10, 34. 37–43; Kol 3, 1–4 (arba 1 Kor 5, 6–8); Jn 20, 1–9 (arba Mt 28, 1-10)
I savaitės
25 P Velykų II diena
Apd 2, 14. 22–23; Mt 28, 8–15
26 A Velykų III diena
Apd 2, 36–42; Jn 20, 11–18
27 T Velykų IV diena
Apd 3, 1–10; Lk 24, 13–35
28 K Velykų V diena
Apd 3, 11–26; Lk 24, 35–48
29 Pn Velykų VI diena
Apd 4, 1–12; Jn 21, 1–14
30 Š Velykų VII diena
Apd 4, 13–21; Mk 16, 9–15
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt