KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

GEGUŽĖ 2011
Velykų laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – A

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 S II VELYKŲ SEKMADIENIS (ATVELYKIS) (Dievo Gailestingumo šventė)
Apd 2, 42-47; 1 Pt 1, 3-9; Jn 20, 19–31
II savaitės
2 P Apd 4, 23–31; Jn 3, 1–8
Šv. Atanazas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
3 A Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai
1 Kor 15, 1–8; Jn 14, 6–14
4 T Apd 5, 17–26; Jn 3, 16–21
5 K Apd 5, 27–33; Jn 3, 31–36
6 Pn Apd 5, 34–42; Jn 6, 1–15
7 Š Apd 6, 1–7; Jn 6, 16–21
8 S III VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 2, 14. 22–28; 1 Pt 1, 17–21; Lk 24, 13–35
III savaitės

9

P Apd 6, 8–15; Jn 6, 22–29

10

A Apd 7, 51–8, 1; Jn 6, 30–35
11 T Apd 8, 1–8; Jn 6, 35–40
12 K Apd 8, 26–40; Jn 6, 44–52
Šv. Nerijus ir Achilas, kankiniai
Šv. Pankratas, kankinys
13 Pn Apd 9, 1–20; Jn 6, 52–59
Fatimos Švč. M. Marija
14 Š Šv. Motiejus, apaštalas
Apd 1, 15–17.20–26; Jn 15, 9–17
15 S IV VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 2, 14. 36–41; 1 Pt 2, 20–25; Jn 10, 1–10
IV savaitės
16 P Apd 11, 1–18; Jn 10, 11–18
Šv. Andriejus Bobola, kunigas, kankinys
17 A Apd 11, 19–26; Jn 10, 22–30
18 T Apd 12, 24–13, 5; Jn 12,44–50
Šv. Jonas I, popiežius, kankinys
19 K Apd 13, 13–25; Jn 13, 16–20
20 Pn Apd 13, 26–33; Jn 14, 1–6
Šv. Bernardinas Sienietis, kunigas
21

Š

Apd 13, 44-52; Jn 14, 7-14
Šv. Kristoforas Magaljanesas ir jo daraugai kankiniai
22 S V VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 6, 1–7; 1 Pt 2, 4–9; Jn 14, 1–12
I savaitės
23 P Apd 14, 5-18; Jn 14, 21-26
24 A Apd 14, 19–28; Jn 14, 27–31
25 T Apd 15, 1–6; Jn 15, 1–8
Šv. Beda Garbingasis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
Šv. Grigalius VII, popiežius
Šv. Marija Magdalena de Paci, mergelė
26 K Apd 15, 7–21; Jn 15, 9–11
Šv. Pilypas Neris, kunigas
27 Pn Apd 15, 22-31; Jn 15, 12–17
Šv. Augustinas Kenterberietis, vyskupas
28 Š Apd 16, 1–10; Jn 15, 18–21
29 S VI VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 8, 5-8. 14–17; 1 Pt 3, 15–18; Jn 14, 15–21
II savaitės
30 P Apd 16, 11–15; Jn 15, 26–16, 4
31 A Švč. M. Marijos Apsilankymas
Sof 3,14-18; (Rom 12,9-16); Lk 1,39-56
I savaitės
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt