KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

BIRŽELIS 2011
Velykų laikas - eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – A;
eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 T Apd 17, 15. 22-28; 18,1; Jn 16,16-20
Šv. Justinas, kankinys
II savaitės
2 K Apd 18,1-8; Jn 16,16-20
Šv. Marcelinas ir Petras, kankiniai
3 Pn Apd 18, 9-18; Jn 16, 20-23
Šv. Karokis Luanga ir jo draugai, kankiniai
4 Š Apd 18, 23-28; Jn 16, 23-28
5 S KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)
Apd 1, 1–11; Ef 1, 17–23; Mt 28, 16-20
III savaitės
6 P Apd 19, 1-8; Jn 16, 29-33
Šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys
7 A Apd 20, 17–27; Jn 17, 1–11
8 T Apd 20, 28–38; Jn 17, 11–19

9

K Apd 22, 30; 23, 6–11; Jn 17, 20–26
Šv. Efraimas, diakonas, Bažnyčios mokytojas

10

Pn Apd 25, 13–21; Jn 21, 15–19
11 Š Šv. Barnabas, apaštalas
Apd 11, 21–26; 13, 1–3; Mt 10, 7–13
Sekminių vigilijos Mišios
Pr 11, 1–9; Rom 8, 22–27; Jn 7, 37–39
12 S ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS)
Apd 2, 1-11; 1 Kor 12, 3-7. 12-13; Jn 20, 19-23
I savaitės
13 P 2 Kor 6,1-10; Mt 5, 38-42
Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
III savaitės
14

A

2 Kor 8, 1-9; Mt 5, 43-48
15 T 2 Kor 9, 6-11; Mt 6, 1-6. 16-18
16 K 2 Kor 11, 1-11; Mt 6, 7-15
17 Pn 2 Kor 11, 18. 21-30; Mt 6, 19-23
18 Š 2 Kor 12, 1-10; Mt 6, 24-34
19 S ŠVČ. TREJYBĖ
XII EILINIS SEKMADIENIS
Iš 34, 4–6. 8–9; 2 Kor 13, 11–13; Jn 3, 16–18
IV savaitės
20 P Pr 12, 1-9; Mt 7, 1-5
21

A

Pr 13, 2. 5-18; Mt 7, 6. 12-14
Šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis
22 T Pr 15, 1-12. 17-18; Mt 7, 15-20
Šv. Paulius Nolietis, vyskupas
Šv. Jonas Fišeris, vyskupas, kankinys
Šv. Tomas Moras, kankinys
23 K Pr 16, 1-12.15-16; Mt 7, 21-29
24 Pn ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS
Iz 49, 1–6; Apd 13, 22–26; Lk 1, 57–66. 80
I savaitės
25 Š Pr 18, 1-15; Mt 8, 8,5-17 IV savaitės
26 S ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS)
XIII EILINIS SEKMADIENIS
Įst 8, 2–3. 14–16; 1 Kor 10, 16–17; Jn 6, 51–58
I savaitės
27 P Pr 18, 16-33; Mt 8, 18-22
Šv. Kirilas Aleksandrietis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
28

A

Pr 19, 15-29; Mt 8, 23-27
Šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys
29 T ŠV. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI
Apd 12, 1–11; 2 Tim 4, 6–9. 17–18; Mt 16, 13–19
30 K Pr 22, 1-19; Mt 9, 1-8
Pirmieji šventieji Romos Bažnyčios kankiniai
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt