KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

RUGPJŪTIS 2011
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – A;
eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 P Sk 11, 4-15; Mt 14, 13-21
Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
II savaitės
2 A Sk 12, 1-13; Mt 14, 22-36
3 T Sk 13, 1-2. 26-14, 1. 26-30. 34-35; Mt 15, 21–28
4 K Sk 20, 1-13; Mt 16, 13-23
Šv. Jonas Marija Vianejus, kunigas
5 Pn Įst 4, 32-40; Mt 16, 24–28
Švč. M. Marijos bazilikos pašventinimas (Snieginė)
6 Š Kristaus Atsimainymas
Dan 7, 9-10. 13-14; 2 Pt 1, 16-19; Mk 9, 2-10
I savaitės
7 S XIX EILINIS SEKMADIENIS
1 Kar 19, 9. 11-13; Rom 9, 1–5; Mt 14, 22–33
III savaitės
8 P Įst 10, 12-22; Mt 17, 22-27
Šv. Domininkas, kunigas

9

A Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta, mergelė, kankinė, Europos globėja
1 Kor 6, 13-15. 17-20; Jn 12, 24-26

10

T Šv. Laurynas, diakonas, kankinys
2 Kor 9, 6-10; Jn 12, 24-26
11 K Joz 4, 7-10. 11, 13-17; Mt 18, 21-19, 1
Šv. Klara, mergelė
12 Pn Joz 24, 1-13; Mt 19, 3- 12
Šv. Joana Pranciška Šantalietė, vienuolė
13 Š Joz 24, 14-29; Mt 19, 13-15
Šv. Poncijonas, popiežius ir Šv. Ipolitas, kunigas, kankiniai
14 S XX EILINIS SEKMADIENIS
Iz 56, 1. 6-7; Rom 11, 13-15. 29-32; Mt 15, 21-28
IV savaitės
15 P ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė)
Apr 11, 19. 12, 1. 3-6. 10; 1 Kor 15, 20-27; Lk 1, 39-56
I savaitės
16 A Ts 6, 11-24; Mt 19, 23-30 IV savaitės
17 T Ts 9, 6-15; Mt 20, 1-16
Šv. Hiacintas, kunigas
18 K Ts 11, 29-39; Mt 22, 1-14
19 Pn Rut 1, 1. 3-6. 14-16. 22; Mt 22, 34-40
Šv. Jonas Eudas, kunigas
20 Š Rut 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17; Mt 23, 1-12
Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas
21

S

XXI EILINIS SEKMADIENIS
Iz 22, 15. 19-23; Rom 11, 33-36; Mt 16, 13–20
I savaitės
22 P 1 Tes 1, 1-5. 8-10; Mt 23, 13-22
Švč. M. Marija Karalienė
23 A 1 Tes 2, 1-8; Mt 23, 23-26
24 T Šv. Baltramiejus, apaštalas
Apr 21, 9-14; Jn 1, 45-51
1 Tes 1, 1-5. 8-10; Mt 23, 13-22
25 K 1 Tes 3, 7-13; Mt 24, 42-51
Šv. Lidvikas; Šv. Juozapas Kalasantas, kunigas
26 Pn 1 Tes 4, 1-8; Mt 25, 1-13
Šv. Kazimieras, Lietuvos jaunimo globėjas
27 Š 1 Tes 4, 9-11; Mt 25, 14-30
Šv. Monika
28 S XXII EILINIS SEKMADIENIS
Jer 20, 7-9; Rom 12, 1-2; Mt 16, 21–27
II savaitės
29 P Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas
Jer 1, 17–19; Mk 6, 17–29
30 A 1 Tes 5, 1-6. 9-11; Lk 4, 31-37
31 T Kol 1, 1-8; Lk 4, 38-44
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt