KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

RUGSĖJIS 2011
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – A;
eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 K Kol 1, 9-14; Lk 5, 1-11 II savaitės
2 Pn Kol 1, 15-20; Lk 5, 33-39
3 Š Kol 1, 21-23; Lk 6, 1-5
Šv. Grigalius Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas
4 S XXIII EILINIS SEKMADIENIS
Ez 33, 7–9; Rom 13, 8–10;
Mt 18, 15–20
III savaitės
5 P Kol 1, 24–2, 3; Lk 6, 6–11
6 A Kol 2, 6–15; Lk 6, 12–19
7 T Kol 3, 1-11; Lk 6, 20-26
8 K ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMAS (ŠILINĖ)
Mch 5, 1–4; Rom 8, 28–30; Mt 1, 1–16. 18–23
I savaitės

9

Pn 1 Tim 1, 1-2. 12-14; Lk 6, 39-42
Šv. Petras Klaveras, kunigas
III savaitės

10

Š 1 Tim 1, 15-17; Lk 6, 43-49
11 S XXIV EILINIS SEKMADIENIS
Sir 27, 30-28, 7; Rom 14, 7-9;
Mt 18, 21–35
IV savaitės
12 P 1 Tim 2, 1-8; Lk 7, 1-10
Švč. M. Marijos Vardas
13 A 1 Tim 3, 1-13; Lk 7, 11-17
Šv. Jonas Auksaburnis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
14 T

Šventojo Kryžiaus išaukštinimas
Sk 21, 4–9; Fil 2, 6–11; Jn 3, 13–17

I savaitės
15 K Švč. M. Marija Sopulingoji
Žyd 5, 7–9; Jn 19, 25–27 (arba Lk 2, 33–35)
IV savaitės
16 Pn 1 Tim 6, 3-12; Lk 8, 1-3
Šv. Kornelijus, popiežius ir Kiprijonas, vyskupas, kankiniai
17 Š 1 Tim 6, 13-16; Lk 8, 4-15
Šv. Robertas Belerminas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
18 S XXV EILINIS SEKMADIENIS
Iz 55, 6–9; Fil 1, 20–24. 27;
Mt 20, 1–16
I savaitės
19 P Ezd 1, 1-6; Lk 8, 16-18
Šv. Januarijus, vyskupas, kankinys
20 A Ezd 6, 7-8. 12. 14-20; Lk 8, 19-21
Šv. Andriejus Kim Tegonas, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai
21

T

Šv. Matas, apaštalas, evangelistas
Ef 4, 1–7. 11–13; Mt 9, 9–13
22 K Ag 1, 1-8; Lk 9, 7-9
23 Pn Ag 2, 1-9; Lk 9, 18-22
Šv. Pijus Petraličietis, kunigas
24 Š Zch 2, 5-9.14-15; Lk 9, 43-45
25 S XXVI EILINIS SEKMADIENIS
Ez 18, 25–28; Fil 2, 1–5 (6-11);
Mt 21, 28–32
II savaitės
26 P Zch 8, 1-8; Lk 9, 46-50
Šv. Kozmas ir Damijanas, kankiniai
27 A Zch 8, 20-23; Lk 9, 51-56
Šv. Vincentas Paulietis, kunigas
28 T Neh 2, 1-8; Lk 9, 57-62
Šv. Vaclovas, kankinys; šv. Laurynas Ruisas ir jo draugai kankiniai
29 K Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, arkangelai
Dan 7, 9–10. 13–14 (arba Apr 12, 7–12); Jn 1, 47–51
30 Pn Bar 1, 15-22; Lk 10, 13-16
Šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt