KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

SPALIS 2011
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – A;
eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Š Bar 4, 5-12. 27-29; Lk 10, 17-24
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja
II savaitės
2 S XXVII EILINIS SEKMADIENIS
Iz 5, 1–7; Fil 4, 6–9; Mt 21, 33–43
III savaitės
3 P Jon 1, 1-2, 1.11; Lk 10, 25-37
4 A Jon 3, 1-10; Lk 10, 38-42
Šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis
5 T Jon 4, 1-11; Lk 11, 1–4
Šv. Faustina Kovalska, vienuolė
6 K Mal 3, 13-20; Lk 11, 5-13
Šv. Brunonas, kunigas
7 Pn Jl 1, 13-15; 2, 1-2; Lk 11, 15–26
Rožinio Švč. Mergelė Marija
8 Š Jl 4, 12-21; Lk 11, 27-28

9

S XXVIII EILINIS SEKMADIENIS
Iz 25, 6–10; Fil 4, 12–14. 19–20; Mt 22, 1–10. 11–14
IV savaitės

10

P Rom 1, 1-7; Lk 11, 29-32
11 A Rom 1, 16-25; Lk 11, 37-41
12 T Rom 2, 1-11; Lk 11, 42-46
13 K Rom 3, 21-30; Lk 11, 47-54
14 Pn Rom 4, 1-8; Lk 12, 1-7
Šv. Kalikstas I, popiežius, kankinys
15 Š Rom 4, 13. 16-18; Lk 12, 8-12
Šv. Jėzaus Teresė (Avilietė), mergelė, Bažnyčios mokytoja
16 S XXIX EILINIS SEKMADIENIS
Iz 45, 1. 4–6; 1 Tes 1, 1–5 ; Mt 22, 15–21
I savaitės
17 P Rom 4, 20-25; Lk 12, 13-21
Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys
18 A Šv. Lukas, evangelistas
2 Tim 4, 10–17; Lk 10, 1–9
19 T Rom 6, 12–18; Lk 12, 39-48
Šv. Jonas de Brebefas ir Izaokas Žagas, kunigai, kankiniai ir jų draugai, kankiniai
Šv. Kryžiaus Paulius, kunigas
20 K Rom 6, 19-23; Lk 12, 49-53
21

Pn

Rom 7, 18-25; Lk 12, 54-59
22 Š Rom 8, 1-11; Lk 13, 1-9
23 S XXX EILINIS SEKMADIENIS
Iš 22, 20-26; 1 Tes 1, 5-10; Mt 22, 34-40
II savaitės
24 P Rom 8, 12-17; Lk 13, 10-17
Šv. Antanas Marija Klaretas, vyskupas
25 A Rom 8, 18-25; Lk 13, 18-21
26 T Rom 8, 26-30; Lk 13, 22-30
27 K Rom 8, 31-39; Lk 13, 31-35
28 Pn Šv. Simonas ir Judas (Tadas), apaštalai
Ef 2, 19–22; Lk 6, 12–19
29 Š Rom 11, 1-2. 11-12. 25-29; Lk 14, 1.7-11
30 S XXXI EILINIS SEKMADIENIS
Mal 1, 14-2, 2. 8-10; 1 Tes 2, 7-9. 13; Mt 23, 1-12
31 P Rom 11, 29-36; Lk 14, 12-14
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt