KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

LAPKRITIS 2011
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – A;
eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 A VISI ŠVENTIEJI
Apr 7, 2–4. 9–14; 1 Jn 3, 1–3; Mt 5, 1–12
I savaitės
2 T MIRUSIŲJŲ PAGERBIMO DIENA (VĖLINĖS)
2 Mak 12, 43–46 (arba Rd 3, 17–26; Dan 12, 1-3 ); 1 Jn 3, 14-16 (arba Rom 14, 7–9. 10–12; 1 Kor 15, 51-57); Jn 17, 24-26 (arba Mt 11, 25-30; Mt 25, 1-13; Mt 25, 31-46)
 
3 K Rom 14, 7-12; Lk 15, 1-10
Šv. Martynas Poresas, vienuolis
III savaitės
4 Pn Rom 15, 14-21; Lk 16, 1-8
Šv. Karolis Boromiejus, vyskupas
 
5 Š Rom 16, 3-9. 16. 22-27; Lk 16, 9-15  
6 S XXXII EILINIS SEKMADIENIS
Išm 6, 12-16; 1 Tes 4, 13-18; Mt 25, 1-13
IV savaitės
7 P Išm 1, 1-7; Lk 17, 1-6  
8 A Išm 2, 23-3, 9; Lk 17, 7-10  

9

T Laterano bazilikos pašventinimas
Ez 47, 1–2. 8–9. 12; 1 Kor 3, 9–11. 16–17; Jn 2, 13–22
 

10

K Išm 7, 22-8, 1; Lk 17, 20-25
 Šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas
 
11 Pn Išm 13, 1-9; Lk 17, 26-37
 Šv. Martynas Turietis, vyskupas
 
12 Š Išm 18, 14-16; 19, 6-9; Lk 18, 1-8
 Šv. Juozapatas, vyskupas, kankinys
 
13 S XXXIII EILINIS SEKMADIENIS
Pat 31, 10-13. 19-20. 30-31; 1 Tes 5, 1-6; Mt 25, 14-30
I savaitės
14 P 1 Mak 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-63; Lk 19, 1-10
Šv. Marija, škotė; šv. Gertrūda, mergelė
 
15 A 2 Mak 6, 18-31; Lk 19, 1-10
Šv. Albertas Didysis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
 
16 T  ŠVČ. M. MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA
Iz 9, 1–3. 5–6; Gal 4, 4–7; Jn 19, 25–27
 
17 K 1 Mak 2, 15-29; Lk 19, 41-44
 Šv. Elžbieta Vengrė, vienuolė
 
18 Pn 1 Mak 4, 36-37. 52-59; Lk 19, 45-48
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bazilikų pašventinimas
 
19 Š 1 Mak 6, 1-13; Lk 20, 27-40
Šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis
 
20 S KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (KRISTUS KARALIUS)
Ez 34, 11-12.15-17; 1 Kor 15, 20-26.28; Mt 25, 31-46
II savaitės
21 P Dan 1, 1–6. 8–20; Dan 3, 52–56; Lk 21, 1–4
Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas
 
22 A Dan 2, 31–45; Lk 21, 5–11  
23 T Dan 5, 1–6. 13–14. 16–17. 23–28; Lk 21, 12–19
Šv. Klemensas I, popiežius, kankinys / šv. Kolumbanas, abatas
 
24 K Dan 6, 11-27; Lk 21, 20–28
Šv. Andrėjus Dung-Lakas, kunigas, ir jo draugai, kankiniai
 
25 Pn Dan 7, 2–14; Lk 21, 29–33
Šv. Kotryna Aleksandrietė, mergelė, kankinė
 
26 Š Dan 7, 15-27; Lk 21, 34-36  
27 S I ADVENTO SEKMADIENIS
Iz 63, 16–17. 19; 64,3-7; 1 Kor 1, 3–9; Mk 13, 33–37
I savaitės
28 P Iz 2, 1-5; Mt 8, 5-11  
29 A Iz 11, 1–10; Lk 10, 21-24  
30 T Iz 25, 6-10; Mt 15, 29-37
 Šv. Andriejus, apaštalas
 
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt