KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

GRUODIS 2011
Advento laikas ir Kalėdų laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – B;
eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 K Iz 26, 1–6; Mt 7, 21. 24–27 I savaitės
2 Pn Iz 29, 17-24; Mt 9, 27-31
3 Š Iz 30, 19-21. 23-26; Mt 9, 35 - 10, 1.5-8
Šv. Pranciškus Ksaveras, kunigas
4 S II ADVENTO SEKMADIENIS
Iz 40, 1-5. 9-11; 2 Pt 3, 8-14
Mk 1, 1–8
II savaitės
5 P Iz 35, 1–10; Lk 5, 17-26
6 A Iz 40, 1-11; Mt 18, 12-14
Šv. Mikalojus, vyskupas (antrasis Vilniaus arkivyskupijos globėjas)
7 T Iz 40, 25-31; Mt 11, 28-30
Šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
8 K Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas
Pr 3, 9–15; Ef 1, 3–6. 11–12; Lk 1, 26–38
I savaitės

9

Pn Iz 48, 17–19; Mt 11, 16–19
Šv. Jonas Didakas Kuautlatoatsinas
II savaitės

10

Š Sir 48, 1-4. 9-11; Mt 17, 10-13
11 S III ADVENTO SEKMADIENIS (Gaudete)
Iz 61, 1–2. 10–11; 1 Tes 5, 16–24; Jn 1, 6–8. 19–28
III savaitės
12 P Sk 24, 2–7. 15–17; Mt 21, 23–27
Švč. Gvadelupės Mergelė Marija
13 A Sof 3, 1-2. 9-13; Mt 21, 28-32
Šv. Liucija, mergelė, kankinė
14 T Iz 45, 5. 7-8. 18. 21-25; Lk 1, 5-25
Šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas
15 K Iz 54, 1–10; Lk 7, 24–30
16 Pn Iz 56, 1-3. 6-8; Jn 5, 33-36
17 Š Pr 49, 2. 8–10; Mt 1, 1–17
18 S IV ADVENTO SEKMADIENIS
2 Sam 7, 1–5. 8–12.14.16 ; Rom 16, 25–27; Lk 1, 26–38
IV savaitės
19 P Ts 13, 2–7. 24–25; Lk 1, 5–25
20 A Iz 7, 10–14; Lk 1, 26–38
21

T

Gg 2, 8–14 arba Sof 3, 14-17; Lk 1, 39–45
Šv. Petras Kanizijus, kunigas, Bažnyčios mokytojas
22 K 1 Sam 1, 24–28; Lk 1, 46–56
23 Pn Mal 3, 1–4. 23–24; Lk 1, 57–66
Šv. Jonas Kentietis, kunigas
24 Š 2 Sam 7, 1–5. 8–12. 14. 16; Lk 1, 67–69
Kalėdų vigilija
Iz 62, 1-5; Apd 13, 16-17. 22-25; Mt 1, 1-25
25 S KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS)
Kalėdų nakties Mišios
Iz 9, 1–3. 5–6; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14
Kalėdų ryto Mišios
Iz 62, 11–12; Tit 3, 4–7; Lk 2, 15–20
Kalėdų dienos Mišios
Iz 52, 7–10; Žyd 1, 1–6; Jn 1, 1–18
I savaitės
26 P

Šv. Steponas, pirmasis kankinys
Apd 6, 8–10; 7, 54–59; Mt 10, 17–22

27 A Šv. apaštalas Jonas, evangelistas
1 Jn 1, 1–4; Jn 20, 1–8
28 T Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai
1 Jn 1, 5–2, 2; Mt 2, 13–18
29 K

1 Jn 2, 3–11; Lk 2, 22–35
Šv. Tomas Beketas, vyskupas, kankinys

30 Pn ŠVENTOJI ŠEIMA
Sir 3, 2–7. 12–14; Kol 3, 12–21; Lk 2, 22–40
31 Š 1 Jn 2, 18-21; Jn 1, 1-18
Šv. Silvestras I, popiežius
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt