KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

BALANDIS 2016
Velykų laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – C

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Pn Velykų VI diena
Apd 4, 1–12; Jn 21, 1–14
2 Š Velykų VII diena
Apd 4, 13–21; Mk 16, 9-15
3 S II VELYKŲ SEKMADIENIS(ATVELYKIS)
Dievo Gailestingumo šventė

Apd 5, 12–16; Apr 1, 9–13. 17–19; Jn 20, 19–31
II savaitės
4 P VIEŠPATIES APREIŠKIMAS ŠVČ. M. MARIJAI
Iz 7, 10–14; 8, 10; Žyd 10, 4–10; Lk 1, 26–38

5

A Apd 4, 32–37; Jn 3, 7–15
Šv. Vincentas Fereras, kunigas

6

T Apd 5, 17–26; Jn 3, 16–21
7 K Apd 5, 27–33; Jn 3, 31–36
Šv. Jonas Salietis, kunigas
8 Pn Apd 5, 34-42; Jn 6,1-15
9 Š Apd 6, 1–7; Jn 6, 16–21
10 S III VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 5, 27–32.40–41; Apr 5, 11–14; Jn 21, 1–19
III savaitės
11 P Apd 6, 8–15; Jn 6, 22–29
Šv. Stanislovas, vyskupas, kankinys
12 A Apd 7, 51–8, 1; Jn 6, 30–35
13 T Apd 8, 1-8; Jn 6, 35-40
Šv. Martynas I, popiežius, kankinys
14 K Apd 8, 26-40; Jn 6, 44-52
15 Pn Apd 9, 1–20; Jn 6, 52–59
16 Š Apd 9, 31-42; Jn 6, 60-69
17

S

IV VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 13, 14. 43-52; Apr 7,9.14-17; Jn 10,27-30
Maldų už dvasinius pašaukumus diena
IV savaitės
18 P Apd 11, 1–18; Jn 10,1-10
19 A Apd 11, 19–26; Jn 10, 22–30
20 T Apd 12, 24–13, 5; Jn 12, 44–50
21 K Apd 13, 13–25; Jn 13, 16–20
Šv. Anzelmas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
22 Pn Apd 13, 26–33; Jn 14, 1–6
23 Š Apd 13, 44–52; Jn 14, 7–14
Šv. Jurgis, kankinys
24 S V VELYKŲ SEKMADIENIS
Pasaulinė gyvybės diena
Apd 14, 21–27; Apr 21, 1–5; Jn 13, 31–35
I savaitės
25 P Šv. Morkus, evangelistas
1 Pt 5,5-14; Mk 16,15-20
26 A Apd 14, 19–28; Jn 14, 27–31a
Šv. Fidelis Sigmaringietis, kunigas, kankinys
27 T Apd 15, 1–6; Jn 15, 1–8
28 K Apd 15, 7–21; Jn 15, 9–11
Šv. Petras Šanelis, kunigas, kankinys
Šv. Liudikas Marija Grinjonas Monfortietis, kunigas
29 Pn Šv. Kotryna Sienietė, mergelė, Bažnyčios mokytoja, Europos globėja
1 Jn 1, 2-2,2; Mt 11, 25-30
30 Š Apd 16, 1–10; Jn 15, 18–21
Šv. Pijus V, popiežius
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt