KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

LIEPA 2016
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – C;
eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Pn Am 8, 4–6. 9–12; Mt 9, 9–13
2 Š Švč. Mergelė Marija, Šeimų Karalienė
Iz 61, 9–11; Lk 2, 41–51
3 S XIV EILINIS SEKMADIENIS
Iz 66, 10–14; Gal 6, 14–18; Lk 10, 1–9 (10–12. 17–20)
II savaitės
4 P Oz 2, 16. 17b–18. 19–22; Mt 9, 18–26
Šv. Elzbieta Portugalė
5 A Oz 8, 4–7. 11–13; Mt 9, 32–38
Šv. Antanas Zakarijas, kunigas
6 T Oz 10, 1–3. 7–8. 12; Mt 10, 1–7
Šv. Marija Goreti, mergelė, kankinė
7 K Oz 11, 1–4. 8–9; Mt 10, 7–15

8

Pn Oz 14, 2–10; Mt 10, 16–23

9

Š Iz 6, 1–8; Mt 10, 24–33
Šv. Augustinas Džao Žongas, kunigas, ir jo draugai, kankiniai
10 S XV EILINIS SEKMADIENIS
Įst 30, 10–14; Kol 1, 15–20; Lk 10, 25–37
III savaitės
11 P Šv. Benediktas, abatas, Europos globėjas
Pat 2, 1–9; Mt 19, 27–29
12 A Iz 7, 1–9; Mt 11, 20–24
13 T Iz 10, 5–7. 13–16; Mt 11, 25–27
Šv. Henrikas
14 K Iz 26, 7–9. 12. 16–19; Mt 11, 28–30
Šv. Kamilius Lelietis, kunigas
15 Pn Iz 38, 1–6. 22. 7–8; Mt 12, 1–8
Šv. Bonaventūras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
16 Š Mch 2, 1–5; Mt 12, 14–21
Karmelio kalno Švč. Mergelė Marija (Škaplierinė)
17 S XVI EILINIS SEKMADIENIS
Pr 18, 1–10; Kol 1, 24–28; Lk 10, 38–42
IV savaitės
18 P Mch 6, 1–4. 6–8; Mt 12, 38–42
19 A Mch 7, 14–15. 18–20; Mt 12, 46–50
20 T Jer 1, 1. 4–10; Mt 13, 1–9
Šv. Apolinaras, vyskupas, kankinys
21 K Jer 2, 1–3. 7–8. 12–13; Mt 13, 10–17
Šv. Laurynas Brindizietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
22 Pn Šv. Marija Magdalietė
Gg 3, 1–4 arba 2 Kor 5, 14–17; Jn 20, 1. 11–18
23 Š Šv. Brigita Švedė, Europos globėja
Gal 2, 19–20; Jn 15, 1–8
24 S XVII EILINIS SEKMADIENIS
Pr 18, 20–32; Kol 2, 12–14; Lk 11, 1–13
I savaitės
25 P Šv. Jokūbas, apaštalas
2 Kor 4, 7–15; Mt 20, 20–28
26 A Jer 14, 17–22; Mt 13, 36–43
Šv. Jokimas ir Ona, Švč. Mergelės Marijos tėvai
27 T Jer 15, 10.16–21; Mt 13, 44–45
28 K Jer 18, 1–6; Mt 13, 47–53
29 Pn Šv. Morta
1 Jn 4, 7–16; Jn 11, 19–27 arba Lk 10, 38–42
30 Š Jer 26, 11–16. 24; Mt 14, 1–12
Šv. Petras Auksažodis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
31 S XVIII EILINIS SEKMADIENIS
Koh 1, 2; 2, 21–23; Kol 3, 1–5. 9–11; Lk 12, 13–21
II savaitės
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt