KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

RUGPJŪTIS 2016
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – C;
eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 P Jer 28, 1–17; Mt 14, 13–21
Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
2 A Jer 30, 1–2. 12–15. 18–22; Mt 14, 22–36
Šv. Euzebijus Vercelietis, vyskupas,
šv. Petras Julijonas Elimaras, kunigas
3 T Jer 31, 1–7; Mt 15, 21–28
4 K Jer 31, 31–34; Mt 16, 13–23
Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas
5 Pn Nah 2, 1–3; 3, 1–3. 6–7; Mt 16, 24–28
Švč. Marijos bazilikos pašventinimas (Snieginė)
6 Š Kristaus Atsimainymas
Dan 7, 9–10. 13–14; (arba 2 Pt 1, 16–19); Lk 9, 28–36
I savaitės
7 S XIX EILINIS SEKMADIENIS
Išm 18, 6–9; Žyd 11, 1–2. 8–12. (13–19); Lk 12, (32–34). 35–40. (41–48)
III savaitės
8 P Ez 1, 2–5. 24–28; Mt 17, 22–27
Šv. Domininkas, kunigas, vienuolis

9

A Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta, mergelė, kankinė, Europos globėja
Oz 2, 16b. 17b. 21–22; Mt 25, 1–13

10

T Šv. Laurynas, diakonas, kankinys
2 Kor 9, 6–10; Jn 12, 24–26
11 K Ez 12, 1–12; Mt 18, 21 – 19, 1
Šv. Klara, mergelė
12 Pn Ez 16, 3–15. 60. 63; Mt 19, 3–12
Šv. Joana Pranciška Šantalietė, vienuolė
13 Š Ez 18, 1–10. 13. 30–32; Mt 19, 13–15
Šv. Poncijonas, popiežius ir šv. Ipolitas, kunigas, kankiniai
14 S XX EILINIS SEKMADIENIS
Jer 38, 4–6. 8–10; Žyd 12, 1–4; Lk 12, 49–53
IV savaitės
15 P ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (ŽOLINĖ)
Apr 11, 19. 12, 1. 3–6. 10; 1 Kor 15, 20–27; Lk 1, 39–56
I savaitės
16 A Ez 28, 1–10; Mt 19, 23–30
Šv. Steponas Vengras
17 T Ez 34, 1–11; Mt 20, 1–16
Šv. Hiacintas, kunigas
18 K Ez 36, 23–28; Mt 22, 1–14
19 Pn Ez 37, 1–14; Mt 22, 34–40
Šv. Jonas Eudas, kunigas, vienuolis
20 Š Ez 43, 1–7; Mt 23, 1–12
Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas
21 S XXI EILINIS SEKMADIENIS
Iz 66,18–21; Žyd 12, 5–7. 11–13;
Lk 13, 22–30
I savaitės
22 P 2 Tes 1, 1–5. 11–12; Mt 23, 13–22
Švč. M. Marija Karalienė
23 A 2 Tes 2, 1–3. 13–17; Mt 23, 23–26
Šv. Rožė Limietė, mergelė
24 T Šv. Baltramiejus, apaštalas
Apr 21, 9–14; Jn 1, 45–51
25 K 1 Kor 1, 1–9; Mt 24, 43–51
Šv. Liudvikas; šv. Juozapas Kalasantas, kunigas
26 Pn 1 Kor 1, 17–25; Mt 25, 1–13
27 Š 1 Kor 1, 26–31; Mt 25, 14–30
Šv. Monika
28 S XXII EILINIS SEKMADIENIS
Sir 3, 17–18. (19–21). 28–29. (30–31); Žyd 12, 18–19. 22–24; Lk 14, 1. 7–14
II savaitės
29 P Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas
Jer 1, 17–19; Mk 6, 17–29
30 A 1 Kor 2, 10–16; Lk 4, 31–37
31 T 1 Kor 3, 1–9; Lk 4, 38–44
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt